| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 48 views

මුළු මිනිස් වර්ගයාම වන්දනාමානයට සුදුසු එකම දෙවියා! එනම් අල්ලාහ්

කතුවරයා/දේශකයා: on 28th April 2015

අපරිමිත දයාන්විත අසම සම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ආරම්භ කරමි.

අල්ලාහ් යනු වන්දනාමානය කිරීමට සුදුසු එකම දෙවියා යන අර්ථය ගෙන දෙන අරාබි පදයකි. අල්ලාහ් යන නමෙහි විශේෂි බව නම් බහු වචන නොතිබීමයි. එනම් ඔහු එකම එක දෙවියාය. අල්ලාහ් ලිංග බේදයෙන් තොරය. ඔහුට සමාන කිසිවෙක් මෙළොව නැත. ඔහු අසම සම ඒකකයාය. අල්ලාහ්ට උපතක් හෝ විපතක් නැත. අල්ලාහ්ට දෙමාපියන්, දූ දරුවන්,නින්ද, කුසගින්න, ලිංගික අවශ්‍යතා, විවේකය හා මරණය නැත. ඔහු සදා ජීවමාන වේ. ඉදිරියට කියවන්න….. »

April 28, 2015 · සෙzයිනබ් හේවා හකුරැ · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, ප‍්‍රතිපත්තිය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 19 views

කැප සහ අකැප යනු කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 28th April 2015

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි
නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

April 28, 2015 · අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි · No Comments
Tags: ,  · Posted in: වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 18 views

සියළුම වක්තෘවරැන් පිළිගත් එකම දහම ඉස්ලාම්!

කතුවරයා/දේශකයා: on 28th April 2015

ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි
නිෂ්පාදනය: උනෙයිzසා කැඳවීමේ ආයතනය

April 28, 2015 · අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි · No Comments
Tags: ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,628 views

මුහර්රම් මස තවත් නව වසරක උදාවයි!

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th October 2014

“මුහර්රම් මස” චන්ද්‍ර මාස අනූව මුල්ම මාසය වන අතර පරිශුද්ධවූ මාස අතුරින් ද එකකි:

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ සඳහන් වෙයි:

“නියතයෙන්ම මාස ගණන අහස් හා පොළෝ මවනු ලැබූ දා සිට අල්ලාහ් ඉදිරියේ, අල්ලාහ්ගේ (සටහන්) පොතේ දොළහකි. එයින් මාස හතරක් පරිශුද්ධය. මෙයයි නිවැරදි නිත්‍යවූ දහම. එබැවින් එම මාසයන්හි (සටන් කර) ඔබට ඔබම හානියක් නොකරන්න” (ශු අල්කුර්ආනය 9: 36).

ඉදිරියට කියවන්න….. »

October 26, 2014 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්, විවිධ, සාරධර්ම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,113 views

‘මුහර්රම්’ මුල්ම මාසයයි – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th October 2014

මුහර්රම් මාසයෙහි කළ යුතු යහපත් කි‍්‍රයාවන් සම්බන්ධව මෙම මාතෘකාව යටතේ සාකච්චා කෙරේ.
දිනය: 01-01-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 8 MB}

වීඩියෝ : (Download) {MP4 format – Size : 87 MB}

October 26, 2014 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,337 views

මඳකට ආපසු හැරී බලමු!

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th October 2014

මුහර්රම් ඉස්ලාමීය දින දර්ශනය අනූව මුල්ම මාසය බව ඔබ මීට පෙර දැන සිටියාද? එහි මාසයන් අනුපිළිවෙලට මෙසේය: ඉදිරියට කියවන්න….. »

October 26, 2014 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , , , ,  · Posted in: ගවේෂණය, යථාර්ථය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,138 views

දුල්හජ් මස මුල් දින දහයෙහි සුවිශේෂත්වයන්- ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කතුවරයා/දේශකයා: on 15th August 2014

දුල්හජ් මස මුල් දින දහයෙහි සුවිශේෂත්වයන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ.
දිනය: 05-11-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඉදිරියට කියවන්න….. »

August 15, 2014 · ඉබ්නු යූසුප් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 2,444 views

දුල් හජ් මස මුල් දින දහය පිළිබඳ මීට පෙර ඔබ දැන සිටියාද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 9th August 2014

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

  සියළු ප්‍රශංසාවන් විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ටම හිමිවේ. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ටද, මිත්‍රයින්ටද හිමිවේවා

උතුම්වූ දින දහය:

දුල් හජ් මස මුල් දින දහයේ වැදගත්කම පිළිබඳ අල්-කුර්ආනයෙහි හා නබි වදන්හි සඳහන් වන්නේ කුමක්ද?

ඉදිරියට කියවන්න….. »

August 9, 2014 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,319 views

හජ් හා උම්රා යාඥාවන් සඳහා අත්වැළක්

කතුවරයා/දේශකයා: on 9th August 2014

ජගත් සහෝදරත්වයේ සංකේතයයි හජ් කර්තව්‍යය:

ඉස්ලාම් සමානාත්මතාවය, සහෝදරත්වය ඉතා අගය කොට සළකන දහමකි. ඉස්ලාම් එය වචනවලට පමණක් සීමා නොකර එයට ප්‍රායෝගික මුහුණුවරක් ලබා දීමට විවිධ ක‍්‍රම වේද යොදා ඇත.

ඉදිරියට කියවන්න….. »

August 9, 2014 · ඉබ්නු යූසුප් · No Comments
Tags: , , , , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,272 views

හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන් සඳහා අත්වැළක්- 5 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

කතුවරයා/දේශකයා: on 8th August 2014

අපි ඉටු කරන හජ්, උම්රා කර්තව්‍යයන් අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළිගනු ලැබීමට නම්, එය අපි ඉටු කළ යුත්තේ කෙසේද? යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ.

දිනය: 05-11-2011

ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි දම්මාම්,සවුදි අරාබියාව ඉදිරියට කියවන්න….. »

August 8, 2014 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , , , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ