| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 31 views

නිවසින් පිටත්වන විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාව!

කතුවරයා/දේශකයා: on 7th December 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

December 7, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 34 views

දෝවනය ආරම්භයේ හා අවසානයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථානා

කතුවරයා/දේශකයා: on 7th December 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

December 7, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 56 views

දෙමාපියන්ට අපෙන් විය යුතු යුතුකම්!

කතුවරයා/දේශකයා: on 5th December 2016

අපරමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්.

දස මසක් කුස දරාගෙන ලේ කිරි කර පොවා අපිව ලොකු මහත් කිරීමට අපමණ වෙහෙසක් දැරූ අපගේ මෑණියන් දිවා රෑ නොබලා මහන්සි වී අපට අවශ්‍ය සියල්ලම ඇගේ අතින්ම නොපිරිහෙලා ඉටු කරේ ඇය ගැනවත් නොසිතාය. ඒ වගේම අපේ ආදරණිය පියාණන් අපි මෙලොවට පැමිණීමටම පෙර සිටම අපෙගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපට හොද අධ්‍යපනයක් ලබා දී හොද පුද්ගලයෙක් කිරීමේ අදහසින් අපමණ වෙහෙස මහන්සිවී විවේකයක්වත් නොගෙන අපව පෝෂණය කල අපගේ පියාණන්ට දහස් වාරයක් ස්තුතියි. ඔවුන් දෙදෙනා කුසට ආහාර නොගෙන අපගේ කුස පුරවා රෑ දවල් නොබලා ඔවුන්ගේ කාලය, ශ්‍රමය අප වෙනුවෙන් කැප කර අපිව උස් මහත් කරපු ඔවුන් දෙදෙනාට කෙසේනම් නොසලකා හරින්නද? ඉදිරියට කියවන්න….. »

December 5, 2016 · සාzරා අමානියා මේන්ඩ්ස් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: විවිධ, සාරධර්ම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 28 views

වැසිකිළියට ඇතුල්වීමේ දී කිව යුතු ප‍්‍රාර්ථනාව!

කතුවරයා/දේශකයා: on 5th December 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

December 5, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 64 views

සෑම කෙනෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03

කතුවරයා/දේශකයා: on 4th December 2016

සෑම කෙනෙක්ම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03 ක් ඇත ඵනම්:

1- තම දෙවියා පිළිබඳව දැන සිටීම.

2- තම ආගම පිළිබඳව දැන සිටීම.

3- අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබී (සල්) තුමා පිළිබඳව දැන සිටීම. ඉදිරියට කියවන්න….. »

December 4, 2016 · සෆ්රාස් නව්ෆල් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප‍්‍රතිපත්තිය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 60 views

ඇඳුම් පළඳින විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා!

කතුවරයා/දේශකයා: on 1st December 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

December 1, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 54 views

සෞභාග්‍යමත් දිවියකට මග පෙන්වන ඉස්ලාම් දහම!

කතුවරයා/දේශකයා: on 29th November 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

November 29, 2016 · සෆ්රාස් නව්ෆල් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 49 views

නින්දෙන් අවදිවූ විට කිවයුතු ප්‍රාර්ථනා!

කතුවරයා/දේශකයා: on 28th November 2016

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක්

නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

November 28, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: Audio/video, වීඩියෝ සහ ඕඩියෝ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 102 views

සලාතයේ වැදගත්කම!

කතුවරයා/දේශකයා: on 30th October 2016

අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාවන්ත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්
           විශ්වය නිර්මාණය කලාවූ විශ්වයේ අධිපති වන අල්ලාහ් විසින් මිනිසාගේ සිත, කය, වචන සංවර කර ගැනීමෙන් මෙළොව ඉතා යහපත් ජීවිතයක් ගත කිරීමට සහ මරණින් මතු ජීවිතයේ ඉතාමත් සුන්දර වූ කිසිම දුකක් කරදරයක් ඇති නොවන්නා වූ ඒ මනරම් ස්වර්ගයට හිමිකම් ලබා ගැනීමට සලාතය නම් දේව නැමදුමෙන් සියළු මුස්ලිම්වරුන්ට යහමඟ පෙන්වා දී ඇත. ඉදිරියට කියවන්න….. »

October 30, 2016 · සෙzයිනබ් හේවා හකුරු · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: නීති රීතීන්, විවිධ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 93 views

ඔබ මියගියද ඔබට කුසල් නොකඩවා ගලා පැමිණිය යුතුද? එයට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 25th October 2016

“මිනිසෙකු මිය යන විට ඔහුගේ සියලු කි‍්‍රයාවන් විසන්ධි කරනු ලබන්නේය, කාර්්‍යයන් තුනක් හැර: ඔහු කළ අඛණ්ඩව පළ ගෙන දාන මාන, නැතහොත් ඔහුගෙන් අන් අයට ප‍්‍රයෝජනවත් වූ දැනුම, නැතහොත් ඔහුගේ යහපත් දරුවා ඔහු වෙනුවෙන් කරන ප‍්‍රාර්ථනාව” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි), මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

ඉදිරියට කියවන්න….. »

October 25, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: විවිධ, සාරධර්ම