ෆික්හ් – ඉස්ලාමීය නීත රීතීන් 12 – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 24-12-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල් -සවුදි අරාබියාව

Read more

ඉස්ලාම් ධර්මය හා පෞද්ගලික අයිතිය

පෞද්ගලික අයිතිය ස්වාභාවික මනෝභාවය සමඟ සම්බන්ධවූවක් ද? කොමියුනිස්ට්වාදීන් හා ඔවුන්ගේ හිතවාදීන් කියන්නේ එය එවැන්නක් නොවන බවයි. ”මුල්ම කොමියුනිස්ට් ධර්මය” පැවති ආදිතම සමාජයේ පෞද්ගලික දේපළ කිසිවක් නොවූ බව ද ඔවුහු කියති. ඔවුන් කියන පරිදි සියලූම දේපළ පොදු වස්තු විය. හිතෛෂීභාවය, සහයෝගය හා සහෝදරත්වය යන ගුණාංගවලින් දිවි ගෙවූ එකල සිටි සකල ජනතාවම පොදුවේ එම දේපළ භුක්ති වින්දහ. කෘෂිකර්මාන්ත බිහි වීමෙන් පසු වගා […]

Read more
1 2 3