සමයාන්තර අධ්‍යයනය – (AV)

ඉස්ලාම් හා වෙනත් ආගම් පිළිබඳ කෙරෙන සංසන්දනාත්මක විග‍්‍රහය. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.82 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/otherriligen.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 159 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/oth-riligen.flv” /]

Read more

කිතුණු ආගම සහ ඉස්ලාමය – (AV)

කිතු දහමෙහි ඉගැන්වීම් තුළ ද පවතින්නේ ඒක දේව සංකල්පයයි යන මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ. දිනය: 09-04-2009 ස්ථානය: මස්ජිද් ඉමාම් සහබි,මල්වාන

Read more