ජගත් සාමය! (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම විශ්ව හිමියන් විසින් පිරිනමන ලද දහමයි ඉස්ලාම්. ඒ ජීවන ක‍්‍රමය තුළින් පමණයි ජගත් සාමය උදාකරගත් හැක්කේ යන කරුණු මෙම දේශණය තුළින් විස්තර කෙරේ. මෙය ලාංකීය ජනතාවට පත් කිරීමේ සත් කර්තව්‍යයට දායකවූ සියළු සහෝදරවරුන්ට අපගේ ස්තූතිය.

Read more

දහම තුළින් සාමය (AV)

ඉස්ලාම් මුලු විශ්වයටම ව්‍යාප්ත කරන සාමය පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු ඉදිරිපත් කෙරේ. දිනය: 23-06-2010 ස්ථානය: සුගතදාස කී‍්‍රඩාංගනය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 71.81 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/zakirnaik_hq.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 375.45 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/zakirnaik_hq.flv” /]

Read more

ජිහාදය හා ත‍්‍රස්තවාදය-1- (AV)

“ජිහාද්” යන පදය මුල් කොටගෙන අර්ථ විරහිතව ඉස්ලාමයට එරෙහිව කෙරෙන ප‍්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සැපයේ. මධ්‍යස්ථව මෙම කරුණු විග‍්‍රහ කරන්න. දිනය: 20-02-2009 ස්ථානය: මුම්බායි, ඉන්දියාව

Read more

ජිහාදය හා ත‍්‍රස්තවාදය-2- (AV)

“ජිහාද්” යන පදය මුල් කොටගෙන අර්ථ විරහිතව ඉස්ලාමයට එරෙහිව කෙරෙන ප‍්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සැපයේ. මධ්‍යස්ථව මෙම කරුණු විග‍්‍රහ කරන්න. දිනය: 20-02-2009 ස්ථානය: මුම්බායි, ඉන්දියාව

Read more