සැනසුම ඇත්තේ කොයිබද? (Where is Peace?)

ලෝකය කාර්මිකකරණය අතින් දවසින් දවස ඉහල යමින් ඇත. එහෙත් මිනිසාගේ සැනසීම දවස ගානේ ඉතා ශීග්‍රයෙන් හීන වෙමින් පවතින්නේය. ඊට එක් හේතුවක් ලෙස දැකිය හැක්කේ මිනිසා දෙවියන්ගෙන් ඈත් වීම බව කිව හැකිය. එදා දහම තුල සිටි මිනිසා අද වස්තුව තුල සැනසීම සොයන්නේය. එහෙත් කිසිවෙකු වස්තුව තුල සැනසීම ලබා නොමැත. වස්තුව වැඩිවන තරමට සැනසීම අඩුවන බව නම් දැකිය හැකිය.

Read more

ඉස්ලාමයේ පස්වන කුලුන හජ් (Hajj the fifth pillar of Islam)

ඉස්ලාමයේ අනිවාර්ය කොට ඇති කරුණු අතරින් පස්වැන්න හජ් ඉටු කිරීම වේ. එය ඉටුකිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබන සෑම කෙනෙකුම එක් වතාවක් අනිවාර්යයෙන්ම හජ් වන්දනය ඉටු කළ යුතුය. එක් වතාවකට වඩා හජ් වන්දනය ඉටු කිරීම වෛකල්පික ක්‍රියාවක් වන්නේය.

Read more

හජ්වන්දනය සහ ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා අතර සම්බන්ධතාවය (Connection between Hajj pilgrimage and Prophet Ibrahim)

මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමා ඉපදීමට වසර 4000කට පමණ පෙර ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා ජිවත්වුහ. එතුමාට පහළ වූ දහම් පුස්තකය දැන් අප අතර දැකිය නොහැකිය. එහෙත්  එතුමාගේ ජිවිතයේ වැදගත් කරුණු බොහොමයක්ම මුහම්මද් නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින් විසින් හජ් වන්දනයේදී ඉටු කරනු ලබන්නෝය. මේ නිසා හජ්වන්දනය සහ ඉබ්‍රාහිම් නබිතුමා අතර ඉතා සමීප සම්බන්දයක් දැකිය හැකිය.  

Read more

මුස්ලිම්වරුන් නමදින්නේ කාටද? කුමටද? කෙසේද? (To whom Muslims pray? Why? and How? )

මුස්ලිම්වරුන් නමදින්නේ විශ්වය සහ එහි ඇති සියළුම දේවල් මවා පාලනය කරන්නාවූ අල්ලාහු තආලා හට ය. ඔහු හැර නැමදීම සඳහා වෙනත් කිසිවෙකු නැති බව ඉස්ලාමිය ඉගැන්වීම වේ. ඒ අනුව අල්ලාහ්ට හැර වෙනත් කිසිවෙකුට නැමදීම බලවත් වරදක් වන්නේය.

Read more
1 2 3 49