කුහකකම නිරයට යන මාර්ගයයි (Hypocrisy is the way to hell)

ඉස්ලාම් දහම අනුව මුනාෆික්කම නොහොත් කුහකකම විශාල පාපයකි. ඇයිද යත් ඇතැම් අයගේ කුහකකම නිසා ඔවුන් ඉස්ලාම් දහමින් බැහැර වන්නේය. එහෙත් ඔවුන් ඒ බව දන්නේ නැත. එබැවින් කුඩා පරිමාණයේ හෝ විශාල පරිමාණයේ කුහකකම්වලින් වැලකී සිටීමට සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම උත්සාහ කල යුතුය. එසේ තිබියදී නවීන සමාජය තුල කුහකකම ඉහ වහාගොස් ඇත.

Read more

කුහකත්වය සහ එහි ලක්ෂණ (Hypocrisy & Its Signs)

නබිතුමාගේ හිජ්රත් ගමන සිදුවන තෙක් මක්කා වැසියන් ළඟ කුහකත්වය දැකීමට තිබුනේ නැත. ඔවුන් සත්‍යය කතා කිරීම අගය කොට සලකුවෝය. මේ හේතුව නිසා නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින් අබිසිනියාවට හිජ්රත් ගොස් සිටි අවස්ථවේදී එහි රජු එවකට නබිතුමාගේ එදිරිවාදියෙකුව සිටි අබු සුෆියාන්ගෙන් නබිතුමා ගැන විමසු අවස්ථාවේදී ඔහු නබිතුමා ගැන සත්‍යය කරුණු හැර වෙන කිසිවක් පැවසුවේ නැත.

Read more