ෂරියා නීතියෙන් කරන්නේ කුමක්ද? (What will Sharia law do?)

අල් කුරානය සහ මුහම්මද් නබිතුමාගේ ඉගැන්වීම් ඇසුරෙන් ‘ශරියා නීතිය’ සැකසී ඇත. ෂරියා නීතියෙන් මිනිසාට නිවැරදි දහම් මග පෙන්වා දෙන්නේය. ඒ අනුව මිනිස් ජිවිතයේ පිළිපැදිය යතු සෑම දෙයක්ම ඉන් ආවරණය කෙරෙන්නේය. එනම් කෙනෙක් අවදි වීමේ සිට නැවත නින්දට යන තුරු අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම එහි ඇතුලත්ය. මිට අමතරව ෂරියා නනීතියේ ඇති දඬුවම් වලින් කෙරෙන්නේ මිනිසුන්ට නිදහසේ ජිවත්විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීමය. ඒ අනුව […]

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 12

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් වැකිය 5:33 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් වැරදි පරිවර්තනය මගින් විකෘති ලෙස ඉදිරිපත් කළ අල් කුර්ආන් වැකිය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

Read more

නීතිය යුක්තිය හා දණ්ඩනය!

සියලු සංස්කෘතීන් හා සමාජ ක්‍රමයන්හි මිනිසාගේ යහ පැවැත්ම සහතික කරනු වස් නීතිරීති පද්ධතියක්ද එම නීතිරීති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වූ සාධාරණ හා යුක්ති ගරුක අධිකරණ ක්‍රමයක්ද සකසා ගෙන තිබීම දක්නට ඇත. විශේෂයෙන් ම නීතිය, යුක්තිය හා දන්ඩනය අවශ්‍ය වන්නේ සමාජයේ සදාචාරාත්මක බව සුරක්ෂිත කොට සාරධර්ම පෝෂණය කිරීමේ අරමුණු ඉටු කරගැනීම සඳහාය. 

Read more

ෂරියා නීතිය සහ ෂරියා නොවන නීතිය (Sharia law and non-sharia law)

ඉස්ලාමීය ‘ෂරියාව’ පිළිබඳව මුස්ලිම් නොවන ඇතැම් අයට ඇත්තේ වැරදි අවබෝදයකි. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ශරියාව පිලිබඳ ඍජු අධ්‍යනයක් නොකර වෙනත් අයගේ මතයන් පිළිගැනීමයි. මේ නිසා ශරියාව ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් කිරීම මෙම ලිපියේ අරමුණ වේ. ෂරියාව යනු නීතියකට වඩා ජිවන සැලැස්මක් යැයි කීම වඩාත් නිවැරදිය. ඇයිද යත් එමගින් මිනිසාගේ උපතේ සිට විපත දක්වා අනුගමනය කල යුතු කරුණු සියල්ලම අන්තර්ගත වන නිසාය.

Read more
1 2