කවුද මුහම්මද් නබි තුමා? (AV)

මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමා පිළබඳ දැනගනිමු! කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමන්! (AV)

දිනය: 14-12-2012 සිකුරාදා ස්ථානය: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල එළිදැක්වීම: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

Read more

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමා ගැන වියතුන්ගේ අදහස්

කුරුස යුද්ධ සමයේදි, මුහම්මද් (සල්) තුමාට එරෙහිව විවිධාකාර අපවාදයන් සෙවීමෙහිලා ප‍්‍රතිවාදීහු අතිශයින් උනන්දු වූහ.

Read more

මානව හිතවාදි මුහම්මද් නබි නායක තුමා – (AV)

මෙලොවට අවසන් වශයෙන් පැමිණී මුලු ලොවටම කරුණාව වූ අවසන් දූතවරයා පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-10-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/maamanithar-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.49 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Mahatmapurushayan.flv” /]

Read more
1 2 3