මුහම්මද් නබි (ﷺ) තුමා කව්ද? (Who is prophet Mohamed?)

මුහම්මද් නබි  (ﷺ) තුමා ක්‍රි.ව. 571දී අබ්දුල්ලා සහ අමිනා යන දෙදෙනාට දාව උපත ලබා ඇත. එතුමා උපදින විටම ඔහුගේ පියා ජිවතුන් අතර සිටියේ නැත. එතුමාගේ වයස 6 දී ඔහුගේ මවද කළුරිය කළාය.

Read more

කවුද මුහම්මද් නබි තුමා? (AV)

මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමා පිළබඳ දැනගනිමු! කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

මුළු ලොවටම දායාදයක්වූ මුහම්මද් නබි තුමන්! (AV)

දිනය: 14-12-2012 සිකුරාදා ස්ථානය: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල එළිදැක්වීම: මස්ජිදුත් තක්වා – ගාල්ල

Read more

මුහම්මද් නබි (සල්) තුමා ගැන වියතුන්ගේ අදහස්

කුරුස යුද්ධ සමයේදි, මුහම්මද් (සල්) තුමාට එරෙහිව විවිධාකාර අපවාදයන් සෙවීමෙහිලා ප‍්‍රතිවාදීහු අතිශයින් උනන්දු වූහ.

Read more
1 2 3