ඉස්ලාම් සතු සුවිශේෂත්වයන්

ඉස්ලාම් දහම කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකුගේ නමින් පිහිටුනු ආගමක් නොවෙයි. එය විශ්වයේ නිර්මාතෘ හා පාලකයා වන අල්ලාහ් විසින් මානවයාට පිරිනමනු ලැබූ ජීවන ක‍්‍රමයකි. එයින් තහවුරු වන වැදගත් කරුණ නම්: ඉස්ලාම් ආරම්භක මිනිසා පටන් පැවත එන ආගම බවයි.

Read more

ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද? – (AV)

ඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ අර්ථ විවරණයක් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 14-09-2008 ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 11.45 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamyanu.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 118.66 MB}

Read more

විවෘත පණිවුඩයක්! (AV)

මෙලොව උපත ලැබූ සෑම මිනිසෙකුම මෙහි ඉදිරිපත් කරන කරුණු පිළිබඳව අපක්‍ෂපාතීව විමසා බැලිය යුතුය. දිනය: 10-10-2007 ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more
1 8 9 10