ඉස්ලාම් දහම සහ ෂියා මතවාදය (Islam and Shia ideology)

ෂියා වරුන්ගේ ආරම්භය සිදු වන්නේ නබිතුමාගේ අභාවයෙන් වසර කිහිපයක් ගත වු පසුව ය. මිට ප්‍රධාන හේතුව අලිරලි තුමා සහ මු’ආවියා රලි තුමා අතර පාලන බලය සම්බන්දයෙන් ඇතිවුණු යුද්දයකි. මුලදී ෂියා දේශපාලන මුහුණුවරක් ගත් අතර පසුව ආගමික නිකායක් බවට පත් විය.

Read more

 ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ විමසුමක් – 2

ෂියා දහමේ ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන්ද? සෑම දහමක් සම්බන්ධයෙන්ම මිහිතලය මත යම් ආරම්භක ශාස්තෘවරයෙකු හෝ එයට මුල් වූ ධර්ම දුතයෙකු හෝ පිරිසක් හෝ පිළිබඳ සඳහනක් ඇත. මෙම ආරම්භක කර්තෘවරුන් පදනම් කර ගෙන එම දහමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම පහසු කරුණකි. මෙම මතය මුල් කර ගෙන ෂියා දහමේ ආරම්භක කර්තෘවරුන් කවුරුන් දැ’යි විමසුමක යෙදීමෙන් එම දහමේ අරමුණු, ස්වභාවය මෙන්ම අපේක්ෂාවන් කුමක් […]

Read more

කවුද මේ හූතී කැරළිකරුවන්?

ෂීආවරුන්ගේ තිරස්චීන දර්ශණය හා සැලසුම් පතුරුවනු වස් යෙමන් රාජ්‍යයට එරෙහිව සන්නද්ධ කැරැල්ලක් ඇරඹූහ. එම ව්‍යාපාරයේ නිර්මාතෘ හා අධ්‍යාත්මික නායක “හුසෙයින් බද්රුද්දීන් අල් හූතීගේ” නාමය මුල්කොටගෙන ඔවුන් “හූතීන්” වශයෙන් හඳුන්වනු ලබයි.

Read more