ඔබගේ ආගම කුමක් විය යුතුද (What should be your religion)

සෑම මිනිසෙකුටම සහජයෙන්ම ආගම ගැන හැඟීමක් ලැබී තිබේ. එබැවින් ආගම ගැන අමුතුවෙන් අර්ථ දැක්වීමක් අවශ්‍ය වන්නේ නැත. කෙසේ වෙතත් ජීවින් අතුරින් මිනිසාට සුවිශේෂී තැනක් හිමිවන්නේ මිනිසාට අනෙක් ජිවින්ට නොමැති සිතීමේ හැකියාවක් සහ ශරීරයක් ලැබී ඇති නිසාය. එබැවින් සත්ව ලෝකයේ ආගමක් අදහන එකම ජීවියා මිනිසා වන්නේය.

Read more

වැදගත් ඔවදන් පෙළක්!

• ඉස්ලාම් තුළින් ඔබ ගරුත්වයක්, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් ලබන අතර, එය ඔබට ලැබුණු උතුම් වූ භාග්‍යයක් සේ සළකා දිවි හිමියෙන් එහි විධානයන් පිළි පදින්න. තවද මං මුළාවූවන්ගේ වැරදි මග ඔස්සේ ගමන් නොකරන්න.

Read more

මද්රසා අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? (Why Madrasa Education is Needed?)

ඉස්ලාම් දහම තුල අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වන්නේය. මෙය නබිතුමාද අල් කුරානය මගින්ද දිරි ගන්වා ඇත. කෙසේ වෙතත් මුස්ලිම්වරුන් විසින් ලෞකික අධ්‍යාපනයට මෙන්ම ධාර්මික අධ්‍යාපනයට ඉහල වටිනාකමක්  ලබා දිය යුතුව තිබේ. ධාර්මික අධ්‍යාපනය තුලින් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ නියෝග ගැනද නිවැරදි අවබෝදයක් ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේය.

Read more

ඉස්ලාම් විශ්වාසයේ කොන්දේසි මොනවාද? (What are the conditions of the testimony of faith?)

ඉස්ලාමයේ මුලික කරුණු විශ්වාසය මත ගොඩනැගී ඇත. එම කරුණු පිලිබඳව ලබාගන්නාවූ සාක්ෂිවල තරම අනුව කෙනෙකුගේ විශ්වාසයේ තරමද වැඩිකර ගත හැකිය. 

Read more
1 2 3