වැදගත් ඔවදන් පෙළක්!

• ඉස්ලාම් තුළින් ඔබ ගරුත්වයක්, ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් ලබන අතර, එය ඔබට ලැබුණු උතුම් වූ භාග්‍යයක් සේ සළකා දිවි හිමියෙන් එහි විධානයන් පිළි පදින්න. තවද මං මුළාවූවන්ගේ වැරදි මග ඔස්සේ ගමන් නොකරන්න.

Read more

මද්රසා අධ්‍යාපනයක් අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි? (Why Madrasa Education is Needed?)

ඉස්ලාම් දහම තුල අධ්‍යාපනයට ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් හිමි වන්නේය. මෙය නබිතුමාද අල් කුරානය මගින්ද දිරි ගන්වා ඇත. කෙසේ වෙතත් මුස්ලිම්වරුන් විසින් ලෞකික අධ්‍යාපනයට මෙන්ම ධාර්මික අධ්‍යාපනයට ඉහල වටිනාකමක්  ලබා දිය යුතුව තිබේ. ධාර්මික අධ්‍යාපනය තුලින් අල්ලාහ් ගැන ද ඔහුගේ නියෝග ගැනද නිවැරදි අවබෝදයක් ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේය.

Read more

ඉස්ලාම් විශ්වාසයේ කොන්දේසි මොනවාද? (What are the conditions of the testimony of faith?)

ඉස්ලාමයේ මුලික කරුණු විශ්වාසය මත ගොඩනැගී ඇත. එම කරුණු පිලිබඳව ලබාගන්නාවූ සාක්ෂිවල තරම අනුව කෙනෙකුගේ විශ්වාසයේ තරමද වැඩිකර ගත හැකිය. 

Read more

ආගමික අධ්‍යාපනයේ වැදගත්කම (The Importance of Religious Education)

ලෞකික අධ්‍යාපනය සඳහා දරුවන් අතර පමණක් නොව දෙමව්පියන් අතර ද විශාල වටිනාකමක් ලැබී ඇත. ඊට ප්‍රධාන හේතුව එහි ආනිසංස ඇස්පනා පිට දැකීමට හැකි වීමයි. එහෙත් ආගමික අධ්‍යාපනයෙන් මෙලොව ජීවිතය පමණක් නොව මතු ජීවිතය ද ජය ගැනීමට හැකි වන්නේය. කෙසේ වෙතත් ආගමික අධ්‍යාපනය තුලින් සිසුන්ගේ අධ්‍යාත්මික, සදාචාරාත්මක, සමාජයීය හා සංස්කෘතික සංවර්ධනය ප්‍රවර්ධනය කළ හැකිය. එබැවින් සෑම ශිෂ්‍යයෙකුටම තම තමන් අදහන දහම […]

Read more
1 2