අන්නාස් පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය!

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි 1- මිනිසුන්ගේ පරිපාලකයාගෙන් මා ආරක්ෂාව පතමි (යනුවෙන් ශාස්තෘවරයානනි! ඔබ පවසන්න) 2- ඔහු මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) අධිපතිය. 3- (ඔහු) මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) දෙවියාය.

Read more

සාතන්ට වැරදුනේ කොතනද? (Where did Satan go wrong?)

සාතන්ට ඉබ්ලිස් යනුවෙන්ද කුරානයේ ආමන්ත්‍රණය කොට ඇත. ඔහුගේ මුල් වාසස්ථානය ස්වර්ගය වේ. ඔහු සිටියේ සුරදුතයින් අතරය. ඔහු එදත් අදත් දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේය. එසේ නම් ඔහු දෙවියන්ගේ කෝපයට ලක්වුනේ කෙසේද? ස්වර්ගයෙන් නෙරපනු ලැබුවේ ඇයි?

Read more

සාතන් ඔබගේ සතුරා වන්නේ ඇයි? (Why Satan is your enemy?)

කෙනෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට සක්‍රීය ලෙස විරුද්ධකම් කරන තැනැත්තා සතුරෙකි. එවැනි අය සෑම සමාජයකම දැකිය හැකිය. ඔවුන්ගේ ජිවනෝපාය කරගෙන ඇත්තේ අනුන්ට හිංසා කිරීමය. මේ අතර සාතන් ද මිනිසාගේ පරම සතුරෙකි. ඔහුගේ එකම පරමාර්ථය මිනිසා ස්වර්ගයට යෑම වැළැක්වීමයි.

Read more

සාතන්-ඔබගේ සතුරා (Satan-your enemy)

සාතන් ගැන අල් කුරානයෙන් පමණක් නොව දෙවියන් පහළ කල සෑම ආගම් පුස්තකයකින්ම අනතුරු හඟවා ඇත. එබැවින් ඔහු ගැන දැනගෙන සිටීම සැමටම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Read more
1 2