අල්-කුර්ආනය සහ එහි මාර්ගෝපදේශකත්වය (The Qur’an and its guidance)

අල්-කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවේ. එය දෙවියන් පහළ කල පාරිශුද්ධ වූ දේව පණිවිඩයක් වේ. එහි විසිවන සියවේදී සොයාගනු ලැබූ බොහෝ විද්‍යාත්මක කරුණු මෙන්ම ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් කරුණු ඇතුලත් වේ. එසේ තිබියදීත් එහි සැකයට තුඩු දෙන කිසිම කරුණක් නොමැති බව අවධාරණය කොට ඇත.

Read more

අල්-කුර්ආනයේ මාර්ගෝපදේශකත්වය (Quranic guidance)

ලොව මවා පාලනය කරන්නාවූ දෙවිඳුන්ගෙන් මිනිස් වර්ගයාට පහල වු අවසාන මාර්ගෝපදේශකත්වය අල්-කුරානය වේ. අල්-කුර්ආනය පහළ වීමට පෙර දාවුද් (David) නබිතුමාට සzබුර් ආගම් පුස්තකයද, මුසා (Moses) නබිතුමාට තව්රාත් ආගම් පුස්තකයද, ඊසා (Juses) නබිතුමාට ඉන්ජිල් ආගම් පුස්තකයද පහළ කළ බව අල්-කුරානයේ සඳහන් වේ. එම ආගම් පුස්තක පහළ වුයේ එක් ජන කොට්ටාසයකට හෝ යම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට පමණක් බව කුරානයේ සඳහන් කොට ඇත. එහෙත් […]

Read more

අල්-කුරානය දෙවියන්ගේ එළිදරව්වක් වන්නේ ඇයි? (Why the Quran is a revelation of God?)

අල්-කුරානය හේතු රැසක් නිසාම සුවිශේෂී ග්‍රන්ථයකි. එසේ තිබියදී ඇතැම් අය සිතන්නේ එය මුහම්මද් (එතුමා කෙරෙහි ශාන්තිය අත්වේවා) නබිතුමා විසින් රචිත කෘතියක් ලෙසය. තවත් සමහරු සලකන්නේ එය බයිබලයෙන් පිටපතක් කළ එකක් ලෙසය. මිනිසුන් කුමන මතයක් දරුවත් එය දෙවියන්ගෙන් පැමිණි හෙළිදරව්වක් බවට කරුණු කරනා බොහෝ ඇත. අල්-කුරානය ඕනෑකමින් හදාරන්නෙකුට එහි ඇති විෂය කරුණු සහ එහි වාග්චතුරත්වය අනුව එය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවන අද්විතීය ග්‍රන්ථයක් බව […]

Read more

මුළු ලොව වාසි ජනතාවම අමතන එකම අසම සම ග‍්‍රන්ථය!

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම සදහා අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි පණිවුඩය කුමක්ද? යනු දැනගැනීම සෑම මිනිසෙකුම සතු වගකීමකි. එය මුස්ලිම්වරැන්ට පමණක් හෝ අරාබිවරැන්ට පමණක් හෝ අනාවරණය වූ ග්‍රන්ථයක් නොවෙයි. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ලොව වාසි ජනතාව අමතා පවසන කරැණු කිහිපයක් මෙහි සදහන් කරමි. මෙය ඔබලා තව තවත් අල්කුර්ආනය වෙත නැඹුරැවීමට හා අල්කුර්ආනය අධ්‍යයයනය කිරීමට රැකුලක් වේවි යනු මාගේ විශ්වාසයයි.

Read more
1 2 3