‘ජිස්යා’ නම්වූ බදු අයකිරීමෙන් මුස්ලිම් රාජ්‍යයක් මගින් මුස්ලිම් නොවන්නන් ගසා කෑමට කටයුතු කරන්නේ ඇයි? 

පැහැදිලි කිරීම  ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක වෙසෙන මුස්ලිම් නොවන්නන් ව හඳුන්වන්නේ ‘දිම්මි’ වරුන් ලෙසය. ඔවුන්ට මුස්ලිම් රාජ්‍යයේ පුර්ණ ආරක්ෂාව සහතික කොට ඇත. වර්තමානයේ ආරක්ෂක බද්ද හා සමාන වූ ‘ජිස්යා’ නම් වූ බද්ද ගෙවීම තුළින් හමුදා සේවයෙන් ඔවුන් නිදහස් වන්නේය. හමුදාවට බැඳෙන ලෙස ඔවුන්ට බල කිරීමක් නොමැත. 

Read more

නැගෙනහිර පළාතේ ඉඳි ගස් වැවීම හා කළු කාන්තා ඇඳුම සංස්කෘතික ආක්‍රමණයක් නේද?

මෙම චෝදනාවේ සාධක තුනක් දකින්නට ඇත. ඒවා නම් නැගෙනහිර පළාතේ ඉඳි ගස් වැවීම, කළු කාන්තා ඇඳුම හා සංස්කෘතික ආක්‍රමණය යන සාධකයන් ය.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 12

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් වැකිය 5:33 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් වැරදි පරිවර්තනය මගින් විකෘති ලෙස ඉදිරිපත් කළ අල් කුර්ආන් වැකිය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 09 

චෝදනාව: කුරාණය 48:29 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් විකෘති කොට මෙම වැකිය ඉදිරිපත් කොට ඇති අයුරු කෙරෙහි පළමුව අවධානය යොමු කරමු. “මොහොමද් අල්ලා විසින් පත්කළ නබිවරයාය. ඔහුගේ අනුගාමිකයෝ අනිවාර්යයෙන් ම ඉස්ලාමය විශ්වාස නොකරන්නන්ට විරුද්ධ ව සාහසික වන අතර ඔවුනොවුන්ට (අනුගාමිකයින් අතර) කරුණාබර විය යුතුය”. විග්‍රහය: පළමුව මෙම වැකියේ වඩාත්ම නිවැරදි සිංහල අර්ථ දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය් යොමු කරමු. “මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ රසුල් වරයාය. ඔහු […]

Read more
1 2 3 4 5 9