| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Archive for the ‘ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු’ Category

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 386 views

රමළාන් සමය හා උපවාසය පිළිබඳ පැන හා පිළිතුරු

කතුවරයා/දේශකයා: on 30th May 2017

පැ: රමළාන් උපවාසය අනිවාර්්‍ය වීමට පෙර උපවාස යමක් අනිවාර්්‍ය වී තිබුනේද? පි: එසේය මුහර්රම් මස දහවැනි දින උපවාසය අනිවාර්්‍යව පැවතුනි, පසුව එය අතිරේක උපවාසයක් බවට පත්විය. පැ: වෙනත් ශාස්තෘවරුන්ගේ සමාජයන්ට උපවාසය අනිවාර්්‍යව පැවතුනේද? පි: එසේය ශුද්ධවූ අල්කුර්අානය පවසයි: “ඔබට පෙර වූ සමාජයන්ට උපවාසය අනිවාර්්‍යවූවා සේ ඔබටද අනිවාර්්‍ය වේ.” (2: 183).

May 30, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු, විවිධ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 122 views

ෂරීයාව යනු කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 19th April 2017

කතෘ: ඉබ්නු මන්සූර් පොතෙහි අන්තර්ගතය ෂරීආ පිළිවෙත පිළබඳ හැඳින්වීමක් ෂරීආව යන වචනයෙන් අදහස්වන්නේ කුමක්ද? ෂරීආ හි අපේක්ෂිත අරමුණු මොනවාද? යහපත් සමාජයක් ගොඩනැගීම හා සුරක්ෂිත කිරීම පිළිබඳ ඇති ප්‍රධාන කරුණු කුමක්ද? ෂරීආ පිළිවෙත කෙරෙහි පැවරෙන කාර්්‍ය භාරය කුමක්ද? හුදූද් යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? ෂරීආ පිළිවෙත ක්‍රියාත්මක කිරීම යනු හුදූද් (නිශ්චිත දඩුවම්) ක්‍රියාත්මක කිරීමද?

April 19, 2017 · ඉබ්නු මන්සූර් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු, විවිධ

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 348 views

ජිහාද් යනු කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 4th April 2017

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය ප්‍රශ්නය: මුස්ලිම් නොවන්නන් ඝාතනය කොට ඉස්ලාමය ව්‍යාප්ත කිරීම පිණිස ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාමීය ජිහාද් ත්‍රස්තවාදීන් අප රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙමින් සිටිති. මොවුන්ගෙන් අප මාතෘ භුමිය රැක ගනිමු!  

April 4, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ගවේෂණය, ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 204 views

ඉස්ලාමීය ඇඳුම සංස්කෘතික ආක්‍රමණයක් ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 2nd April 2017

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

April 2, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Posted in: කෘතීන්, ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 207 views

ඉස්ලාමයට එරෙහි පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට පිළිතුරු ගොනුව!

කතුවරයා/දේශකයා: on 24th January 2017

ඉස්ලාමයට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරන ලද චෝදනාවන්ට සමස්ථ ලංකා විද්වතුන්ගේ සංගමය විසින් පිළිතුරු ලබා දී ඇත. පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කෘතිය කියවන්න.         CompilationZofZResponsesZtoZtheZBaselessZAllegationsZTowardsZIslam

January 24, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: කෘතීන්, ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,095 views

රමළාන් සමයෙහි ඔසප්වීම වැළැක්වීම සඳහා බෙහෙත් පෙති පානය කිරීමට අවසර තිබේද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th May 2016

රමළාන් සමයෙහි ඔසප්වීම වැළැක්වීම සඳහා බෙහෙත් පෙති ගැනීමට අවසර තිබේද? සොයුරියෙකු යොමු කළ ප්‍රශ්නයකි   රමළාන් සමයෙහි උපවාසය මගහැරීමෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා, වෙනත් යාඥා කටයුතු වල අඛණ්ඩව නියැලීම සඳහා  බොහෝ සහෝදරියන් මෙම උපක්‍රමය භාවිතා කරති. මෙයට අවසර පවතීද යනු සොයුරියගේ ගැටළුවයි.

May 26, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,257 views

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th May 2016

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද? යොසුරියකු යොමු කළ ප්‍රශ්නයකි මෙය උපවාසය ඉටු කරන බොහෝ අය අතර පවතින ගැටළුවකි. දත්මැඳීම නිසා උපවාසයට යම් හානියක් සිදුවෙයිද? “උපවාසය හැර ආදම්ගේ පුත්‍රයාගේ සියළු යාඥාවන් ඔහුට හිමිය, උපවාසය මට හිමි දෙයකි. එයට ප්‍රසාදයන් පිරිනමන්නේ මා විසින්මය යනුවෙන් අල්ලාහ් පැවසුවේය. උපවාසය (පාපයෙන් ආරක්ෂා කරන) පළිහකි. එබැවින් ඔබලා අතුරින් කෙනෙකු උපවාසයෙනු පසුවන […]

May 26, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,169 views

උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයිද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th May 2016

ප‍්‍රශ්නය: රමළාන් සමයේ උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නින්දේදී ධාතු පිටවීම නිසා උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයි ද? මුහම්මද් රිස්වාන්….

May 26, 2016 · ඉබ්නු යූසුප් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 1,760 views

රමළාන් මාසයේ අඹු සැමි සම්බන්ධතාවයන් පිළබඳ ඉස්ලාමයේ පවතින නීති රීතීන් මොනවාද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 26th May 2016

රමළාන් මාසයේ අඹු සැමි සම්බන්ධතාවයන් පිළබඳ ඉස්ලාමයේ පවතින නීති රීතීන් මොනවාද? අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ පවසයි: “සව්ම් (උපවාස දිනයන්හි) රාති‍්‍රයේ දී නුඹලාගේ භාර්යාවන් සමඟ සංසර්ගය අනුමත කර තිබේ. ඔවුන් නුඹලාගේ සළුපිළි(වැනි)ය. නුඹලා ද ඔවුන්ගේ සළුපිළි(වැනි)ය”. (අල්බකරා 2 : 187).

May 26, 2016 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: අනගි ප‍්‍රාර්ථනාවන්, ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 446 views

ඔබේ පැනයට පිළිතුර – අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද?

කතුවරයා/දේශකයා: on 21st December 2015

පැනය : අකීකා පිළිබඳ පවතින නීතිය කුමක්ද? පිළිතුර: අකීකා යනු දරුවෙකු උපත ලැබ හත් වැනි දින එම දරුවා වෙනුවෙන් එළුවෙකු කැප කිරීමයි. මේ පිළිබඳ නබි (සල්) තුමන්ගේ ප්‍රකාශ තුළින් ලැබෙන ආදර්ශයන් වෙත අපේ අවදානය යොමු කරමු. “පිරිමි දරුවා වෙනුවෙන් අකීකා දිය යුතුය. එබැවින් ඔහු වෙනුවෙන් කැප කරන්න” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කළහ. (වාර්තා කරන්නේඃ සල්මාන් […]

December 21, 2015 · අස්හර් යූසුෆ් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: නීති රීතීන්, ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු