අල්ලාහ්ගේ සෙවනැල්ලට සුදුසුකම් ලබන්නේ කවුද?

සකස් කිරීම: ඉබ්නු අබ්දුර් රහ්මාන් බදුල්ල මේ ලෝකයේ මිනිසා මවනු ලැබූ දා පටන් ඉතා යහපත් ධාර්මික ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ මෙන්ම, ඉතා පාපි අධර්මිෂ්ඨ ජිවිතයක් ගත කරන්නෝ ද වෙති. මෙම ලෝකය පැවැත්වෙන තුරු මෙම තත්ත්වය පවති. ඇතැම් අවස්ථාවල දී ඉතා යහපත් ගුණාංගයෙන් පිරි සත්පුරුෂයින් අසත්පුරුෂයින්ගේ වද වේදනාවන් වලින් පීඩා විඳිති. අධර්මිෂ්ඨයින් මේ ලෝකයේ සුර සැප විඳිති. ඔවුන්ගේ අකටයුතුකම් වලට දඬුවම් නොවිඳ මෙලොවින් […]

Read more

අපේ සත් ක‍්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබීමට නම්!

”අල්ලාහ් අති පාරිශුද්ධය, ඔහු ඉදිරියේ පිළිගනු ලබන්නේ පිවිතුරු දේ පමණි. අල්ලාහ් තම ශාස්තෘවරුන්ට කුමක් නියෝග කළේද එයයි ඔහු විශ්වාසවන්තයින්ට ද කරන නියෝගය.

Read more

පිවිතුරු දේ….

”අල්ලාහ් අති පරිශුද්ධය, ඔහු පිවිතුරු දේ පමණක් පිළිගනි. අල්ලාහ් තම ශාස්තෘවරුන්ට කුමක් නියෝග කළේද එයම විශ්වාවන්තයින්ට ද නියෝග කරයි. ”ශාස්තෘවරුනි! තවද පවිත‍්‍ර දේ අනුභව කරන්න, යහපත් කි‍්‍රයාවන් කරන්න” තවද ”විශ්වාසවන්තයිනි! අපි ඔබට පිරිනමා ඇති පිවිතුරු දේ පමණක් අනුභව කරන්න” යනුවෙන් සඳහන් කරයි. පසුව ශාස්තෘවරයානන් දුර බැහැර ගමනක නිරතවූ පුද්ගලයෙකු පිළිබඳ සඳහන් කළේය, අවුල් වූ හිස කෙස්, (සිරුර පුරා* ¥විලි තැවරී […]

Read more

ඔබේ චේතනාව පිවිතුරු ද?

”සියළු කි‍්‍රයා කලාපයන් චේතනාව අනූව තීරණය කරනු ලැබේ. ඔවුනනොවුන්ගේ චේතනාවට අනූව ප‍්‍රතිඵල හිමිවේ.

Read more
1 2