| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Archive for the ‘ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය’ Category

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 46 views

අල් කුර්ආනය මඟ පෙන්වනු ලබන්නේ කාටද? (Who are guided by the Qur’an?)

කතුවරයා/දේශකයා: on 25th February 2018

  අල් කුරානය මුළුමහත් මිනිස් වර්ගයා වෙනුවෙන්ම නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වීම සඳහා පහළ වූ පණිවිඩයක් බව මුස්ලිම් නොවන බොහෝ දෙනා දන්නේ නැත. කුරානයේ ඇති ඇතැම් වගන්තිවලින් මුස්ලිම්වරුන්ව පමණක් ආමන්ත්‍රණය නොකොට මුළු මහත් මිනිස් වර්ගයාම ආමන්ත්‍රණය කිරීමෙන් මේ බව පහැදිලි වේ. එවැනි එක් වැකියෙන් පහත සඳහන් කොට ඇත.

February 25, 2018 · ෆාසි අජ්වාඩ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: දේව ග‍්‍රන්ථ, ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 53 views

අල්-කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවන්නේ ඇයි? (Why the Qur’an is not a human creation?)

කතුවරයා/දේශකයා: on 8th February 2018

අල්-කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවීමට බලපාන හේතු රාශියක් කුරානය තුලින්ම සොයා ගත හැකිය. එම කරුණුවලට අමතරව තිබෙන කදිම සාක්ෂියක් වන්නේ කියවීමට හෝ ලිවීමට නොදත් මුහම්මද් නබිතුමා මගින් කුරානය ලොවට එළිදැක්වීමයි. අධ්‍යාපනයක් නොලද එතුමා කිසිම ව්‍යාකරණ වැරැද්දක් හෝ විෂය වැරැද්දක් නොමැතිව කුරානය වැනි සුවිශේෂී ග්‍රන්ථයක් නිර්මාණය කරන්නේ කෙසේද? තවද හත්වන සියවසේදී දැන නොසිටි බොහෝ දේවල් ඊට ඇතුලත් […]

February 8, 2018 · ෆාසි අජ්වාඩ් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 69 views

අල්-කුර්ආනය සහ එහි මාර්ගෝපදේශකත්වය (The Qur’an and its guidance)

කතුවරයා/දේශකයා: on 23rd January 2018

අල්-කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවේ. එය දෙවියන් පහළ කල පාරිශුද්ධ වූ දේව පණිවිඩයක් වේ. එහි විසිවන සියවේදී සොයාගනු ලැබූ බොහෝ විද්‍යාත්මක කරුණු මෙන්ම ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් කරුණු ඇතුලත් වේ. එසේ තිබියදීත් එහි සැකයට තුඩු දෙන කිසිම කරුණක් නොමැති බව අවධාරණය කොට ඇත.

January 23, 2018 · ෆාසි අජ්වාඩ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 51 views

අල්-කුර්ආනයේ මාර්ගෝපදේශකත්වය (Quranic guidance)

කතුවරයා/දේශකයා: on 20th December 2017

ලොව මවා පාලනය කරන්නාවූ දෙවිඳුන්ගෙන් මිනිස් වර්ගයාට පහල වු අවසාන මාර්ගෝපදේශකත්වය අල්-කුරානය වේ. අල්-කුර්ආනය පහළ වීමට පෙර දාවුද් (David) නබිතුමාට සzබුර් ආගම් පුස්තකයද, මුසා (Moses) නබිතුමාට තව්රාත් ආගම් පුස්තකයද, ඊසා (Juses) නබිතුමාට ඉන්ජිල් ආගම් පුස්තකයද පහළ කළ බව අල්-කුරානයේ සඳහන් වේ. එම ආගම් පුස්තක පහළ වුයේ එක් ජන කොට්ටාසයකට හෝ යම් භූගෝලීය ප්‍රදේශයකට පමණක් බව […]

December 20, 2017 · ෆාසි අජ්වාඩ් · No Comments
Tags: ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 47 views

අල්-කුරානය දෙවියන්ගේ එළිදරව්වක් වන්නේ ඇයි? (Why the Quran is a revelation of God?)

කතුවරයා/දේශකයා: on 21st July 2017

අල්-කුරානය හේතු රැසක් නිසාම සුවිශේෂී ග්‍රන්ථයකි. එසේ තිබියදී ඇතැම් අය සිතන්නේ එය මුහම්මද් (එතුමා කෙරෙහි ශාන්තිය අත්වේවා) නබිතුමා විසින් රචිත කෘතියක් ලෙසය. තවත් සමහරු සලකන්නේ එය බයිබලයෙන් පිටපතක් කළ එකක් ලෙසය. මිනිසුන් කුමන මතයක් දරුවත් එය දෙවියන්ගෙන් පැමිණි හෙළිදරව්වක් බවට කරුණු කරනා බොහෝ ඇත. අල්-කුරානය ඕනෑකමින් හදාරන්නෙකුට එහි ඇති විෂය කරුණු සහ එහි වාග්චතුරත්වය අනුව එය මිනිස් […]

July 21, 2017 · ෆාසි අජ්වාඩ් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 150 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පිළිබඳ දැනුමෙන් බිඳක්!

කතුවරයා/දේශකයා: on 14th June 2017

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය අනාවරණය වූ උතුම්වූ රමළාන් මාසයෙහි පසුවන අපි එම ශුද්ධවූ ග්‍රන්ථය පිළිබඳ මදක් දැනගනිමු. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මුලින්ම පහළවූ මාසය රමළාන් මාසයයි. එය මුලින්ම අනාවරණය වූ රාත්‍රිය රමළාන් මාසයෙහි ලයිලතු කද්ර් රාත්‍රියයි. මක්කාවෙහි පිහිටා ඇති හිරා නම් ගුහාවෙහි නබි (සල්) තුම්න් සිටින විට මුලින්ම අල්කුර්ආනය පහළ විය. එය එතුමන්ගේ 40 වියෙහිදී සිදුවිය.

June 14, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 349 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

කතුවරයා/දේශකයා: on 1st June 2017

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන්: 1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම. 2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම. 3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

June 1, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: ,  · Posted in: විවිධ, ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 339 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

කතුවරයා/දේශකයා: on 24th January 2017

  ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කියවිය හැක         Sinhala-Quran

January 24, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 162 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය අවසාන කොටස් තුන

කතුවරයා/දේශකයා: on 14th January 2017

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අවසාන කොටස් තුන Alquran Sinhala Translation Last Part 3 si_Explanation_of_the_Last_Tenth_of_the_Quran

January 14, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 142 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය 28 වැනි කොටස

කතුවරයා/දේශකයා: on 14th January 2017

Quran in Sinhala (28)- අල්-කුර්ආන් – අර්ථකථනය – 28 ජුස්උව qadsami-120603233203-phpapp01

January 14, 2017 · වෙනත් කතුවරුන් · No Comments
Tags: , ,  · Posted in: ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය