මිනිසා මැවීමේ ආශ්චර්්‍යය – ඕඩියෝ/වීඩියෝ

මිනිසා මැවීමේ ආශ්චර්්‍යය යන මාතෘකාව ඔස්සේ සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ්ගේ අද්වීතිය බලය විග‍්‍රහ කෙරේ. කිසිදු සොයා බැලීමකින් තොරව ගතානුගතිකත්වය තුළ සිට ඒක දේව සංකල්පය ප‍්‍රතික්ෂේප කරන උදවියගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙය මධ්‍යස්ථව නරඹා තීරණය කරන ලෙසයි.

දිනය: 29-10-2009

නිශ්පාදනය:

ඕ.බී. ක්රීයේෂන්ස්, 41 ජලාශය පාර, කොළඹ-9

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 14.13 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/daruupata.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 147.13 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/daruupata.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.