පිරිමීන් හා බහු විවාහ ක්‍රමය!

ඉස්ලාම් දහමෙහි පිරිමීන්ට පමණක් බහු විවාහ ක්‍රමය අනුමත කර ඇත්තේ ඇයි?

බහු විවාහය කොටස් දෙකක් වේ. එක් පිරිමියෙකු එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීම, මෙයට ඉංග‍්‍රීසියෙන් පොලිගැමි (polygamy) යනුවෙන් කියනු ලැබේ. දෙවැනි කොටස එක් කාන්තාවක් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීම. මෙයට ඉංග‍්‍රීසියෙන් පොලියැන්ඩරි (polyandary) යනුවෙන් කියනු ලැබේ.

ප්‍රථම කොටස පිරිමීන් එකට වැඩ් විවාහයන් ගණනක් කිරීම, සමහර කොන්දේසින් මත ඉස්ලාම් මෙය අනුමත කරයි. දෙවැනි කොටස වන කාන්තාවක් එකට වැඩ් විවාහයන් ගණනක් කිරීම මුළුමනින් තහනම් කරයි.

කිසිදු ධර්ම ග්‍රන්ථයක් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් නොකර සිටීමට අනුබල නොදෙයි. ලෝකයෙහි දැන් පවතින ඉන්දුවරුන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය වේවා, රාමායනය වේවා මහ භාරතය වේවා, භගවත් ගීතය වේවා කිතු වරුන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය වන බයිබලය වේවා, යුදෙව්වරුන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය වන තල්මුදික් (TALMUDIC) වේවා පිරිමීන් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගැනීම පිළිබඳ කිසිදු තහනමක් එහි නැත. ඒ වෙනුවට පිරිමීන් විවාහයන් කීයක් වූවත් කිරීමට අනුමැතිය පවති. නමුත් පසුකාලීනව පැමිණී හින්දු ආගමික නායකයින්, තවද කිතු දේවාලයන් හා යුදෙව්වරු පිරිමීන් එක් විවාහයක් පමණයි කරගත යුත්තේ යනු පවසා බහු විවාහ ක්‍රමයට තහනම් පැනවූහ.

හින්දු ග්‍රන්ථයන්හි සඳහන් වන තසරදර්, ක්‍රිෂ්නා වැනි අයට බොහෝ බිරියන් සිටී බවට එම ග්‍රන්ථයන් සාක‍ෂි දරයි. රාමර්ගේ පියා තසරදර් විවාහයන් 60 දාහක් කරගත්තේය, ක්‍රිෂ්නාටද බොහෝ බිරියන් සිටියේය.

බයිබලයෙහි පිරිමියෙකු එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගැනීමට තහනමක් නොපැවතීම නිසා ආරම්භ අවදියෙහි කිතුවරුන් ඔවුන් කැමති විවාහයන් සංඛ්‍යාව කරගත්හ. නමුත් ගතවූ සියවස් කිහිපයකට පෙර, කිතු පිරිමීන් එක් කාන්තාවක් පමණයි විවාහ කර ගත යුත්තේ එකට වැඩ් සංඛ්‍යාවක් විවාහ කර ගැනීම තහනම් යන නීතිය කිතු දේවාලයන් විසින් පැනවිනි.

යුදෙව් දහමෙහිද පිරිමීන් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීමට අනුමැතිය පැවතිනි. ආබ්රහාම්ට බිරියන් තිදෙනෙකු සිටී බවත්, සාලමන්ට සිය ගණන් බිරියන් සිටී බවත් යුදෙව්වරුන්ගේ ධර්ම ග්‍රන්ථය වන තල්මුදික් (TALMUDIC)හි සඳහන් වෙයි.

කි. ව. 960 උපත ලැබ 1030 මිය ගිය “රබ්බි කෙර්සාන් බින් යහූදා” (RABBI GERSHON BEN YEHUDAH) යන යුදෙව් ජාතිකයා බහු විවාහ ක්‍රමයට විරුද්ධව නීතිය ස්ථාපිත කරන තෙක් යුදෙව් පිරිමීන් අතර බහු විවාහ ක්‍රමය පැවතුනි. 1950 වසර අවසානයෙහි ඉස්රේල්හි පිහිටා ඇති යුදෙව් මූලස්ථානය පිරිමීන් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීමට තහනම පනවන තෙක් ඉස්ලාමීය රටවල ජීවත් වූ යුදෙව්වරුන් අතරත් බහු විවාහයන් කිරීමේ ක්‍රමය පැවතුනි.

1- බහු විවාහයන් කරන හින්දුවරුන්:

 (Committee Ot The Status Of Woman In Islam) යනු ඉස්ලාමීය කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පත්කරනු ලැබූ කොමිසමකි. 1975 වර්ෂයෙහි ඔවුන්ගේ වාර්තාවක 66, 67 වැනි පිටුවල සඳහන් වූ සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනූව 1951 වර්ෂය හා 1961 වර්ෂය අතර, අවුරුදු 10 ඇතුලත හින්දුවරුන්ගෙන් 5.06 පිරිමීන් එකට වැඩ් කාන්තාවන් සංඛ්‍යාවක් විවාහ කරගෙන සිටියේය. නමුත් මුස්ලිම් වරුන් අතුරින් 4.31 පිරිමීන් පමණයි එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගෙන සිටියේ. ඉන්දීය රාජ්‍ය නීතියට අනූව ඉස්ලාමීය පිරිමීන්ට පමණයි එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීමට අනුමැතිය ඇත්තේ. ඉන්දීය රාජ්‍ය නීතියට අනූව හින්දුවරුන් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීම සපුරා තහනම් වේ. ඔවුන්ට එය නීති විරෝධිවූවත් මුස්ලිම්වරුන්ට වඩා ඔවුන් පෙරමුණේ සිටිති. මුල් අවදියෙහි හින්දුවරුන්ටත් මෙසේ විවාහයන් කරගැනීමට තහනමක් නොපැවතිනි. 1954 වර්ෂයෙහි ස්ථාපිත කළ හින්දු විවාහ නීති රීතීන් යන ව්‍යස්ථාවෙහි හින්දු පිරිමීන් එකට වැඩ් විවාහයන් ගණනක් කරගැනීමට තහනම් පැනවිනි. අදවුනත් හින්දු පිරිමීන්ට එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීමට තහනම් පනවන්නේ ඉන්දීය රාජ්‍ය නීතිය හැර, හින්දු ධර්ම ග්‍රන්ථ නොවේ.

දැන් අපි ඉස්ලාම් ඇයි පිරිමියෙකුට එකට වැඩ් විවාහයන් ගණනක් කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත්තේ යනු පිළිබඳ පුළුල්ව විමසා බලමු.

2- කොන්දේසි සහිතව ශුද්ධවූ කුර්ආනය ලබාදෙන අවසරය:

මා පෙර සඳහන් කළා සේ ලෝකයෙහි ඇති ධර්ම ග්‍රන්ථ අතුරින් එක් විවාහයක් කර ගැනීමට දිරිගන්වන්නේ අල්කුර්ආනය පමණයි.

“අනාථයින්ට යුක්තිය ඉටු කිරීමට නොහැකි වෙතැයි ඔබ බියවූවේ නම්, ඔබ කැමති කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු, තිදෙනෙකු හෝ සිව් දෙනෙකු විවාහ කරගන්න. නමුත් (ඔවුනතර) යුක්තිය ඉටු කිරීමට නොහැකි වෙතැයි ඔබ බියවන්නේ නම් ඔබ එක් කාන්තාවක් පමණක් විවාහ කරගන්න. නැතහොත් දකුණු අත හිමි කරගත් කාන්තාවන් විවාහ කරගන්න. අයුක්තියක් කිරීමෙන් වැළකීම සඳහා මෙයයි ඉතා සමීප ක‍්‍රියා මාර්ගයවන්නේ” (ශු කුර්ආනය 4: 3). යනුවෙන් ශුද්ධවූ කුර්ආනයෙහි සඳහන් වෙයි.

ශුද්ධවූ කුර්ආනය අනාවරණය වීමට පෙර කාල වකවානුවලදි, එම සමාජයෙහි බහු විවාහයට කිසිදු තහනමක් හෝ සීමාවක් නොපැවතිනි. පිරිමීන් කැමති විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගැනීමට එම සමාජ ක්‍රමයෙහි ඉඩ තිබිනි. ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් කැමති විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගන්නන් වශයෙන් සිටියෝය. නමුත් ශුද්ධවූ කුර්ආනය අනාවරණය වීමෙන් පසු ඉස්ලාම් දහමෙහි එක් පිරිමියෙකුට විවාහයන් හතරක් කිරීමේ සීමාව පැනවිනි. උපරිම වශයෙන් විවාහයන් හතරක් කිරීමට අනුමැතිය පවතින අතර, එයද ඔවුනතර සාධාරණව කටයුතු කිරීමට හැකි නම් පමණි.

“ඔබලාගේ (සියලු) භාර්යාවන්ට (සැලකීමේදී පරිසමාප්ත වශයෙන්) යුක්ති සහගත වීමට ඔබලා දැඩ්සේ අදහස් කළද, එය ඔබලාට කළ නොහැකි දෙයක් විය හැක. (එහෙත් ඔබලා ප‍්‍රිය කරන එකම භාර්යාවක් වෙත) ඔබලා එකහෙලාම හැරී (අනෙක් භාර්යාව අහසේ) එල්ලී සිටින කෙනෙකු මෙන් අත් නොහරිනු. ඔබලා නිවැරදි ලෙස හැසිරෙන්නේද අල්ලාහ්ට බියබැතිමත් වන්නේද අල්ලාහ් සමාශීලිය, දයාන්විතය” (ශුද්ධවූ කුර්ආනයෙ 4: 129).

ඉහත සඳහන් අල්කුර්ආන් පාඨයෙන්  බහු විවාහ ක්‍රමයට අවසරයක් ලැබෙනවා මිස එය අනිවාර්්‍ය නියෝගයක් නොවේ යනු කොයි කවුරුත් අවබෝධ කරගත යුතු වැදගත් කාරණයකි.  විවාහයක් කරගත් පුද්ගලයාට වඩා විවාහයන් දෙකක් කරගත් පුද්ගලයාට කිසිදු උතුම් භාවයක් ඉස්ලාම් තුළ නොමැත.

3- කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කාලය හා පිරිමීන්ගේ ජීවිත කාලය….

ස්වභාවිකව ගත් කළ පිරිමීන් හා ගැහැණුන් සමාන සංඛ්‍යාවක් උපත ලැබුවද, රෝග වැළැක්වීමේ ශක්තිය පිරිමි පාර්ශ්වයට වඩා ගැහැණු පාර්ශවයට ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවතී. රෝගවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මද වශයෙන් පවතින නිසා ළදරු වියෙහි ගැහැණු දරුවන් මිය යන සංඛ්‍යාවට වඩා පිරිමි දරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළයි.

යුද බිමෙහි කාන්තාවන්ට වඩා මිය යන පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළයි. රෝගවලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මද වශයෙන් පවතින නිසා රෝගාතුර වී මිය යන සංඛ්‍යාවෙහි කාන්තාවන්ට වඩා පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළයි. පිරිමීන්ගේ ජීවිත කාලය කාන්තාවන්ගේ ජීවිත කාලයට වඩා අඩුවෙන් පවතින නිසා කිසිදු කාල වකවානුවක භාර්යාව නැතිවූ ස්වාමි පුරුෂයාට වඩා ස්වාමි පුරුෂයා නැතිවූ භාර්යාවන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළයි.

4- ගර්භාෂය තුළම ගැහැණු දරුවන් නැති කිරීමත්, තිඹීරි ගෙයි හිංසාවත් ……….

ජන සංගණනයෙහි කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාව වැඩ් වශයෙන් පවතින රටවල් අතුරින් ඉන්දියාවද එකකි. ගර්භාෂය තුළ පිළිසිඳ ගන්නා දරුවා ගැහැණු දරුවෙකු නම් එය ඒ සැනින් නැති කිරීමත්, පසුව ගැහැණු දරුවෙකු සේ දැනගන්නට ලැබුනේ නම් තිඹීරි ගෙයි හිංසාවන් තුළින් ඝාතනය කරනු ලැබීමත් මෙයට හේතු වේ.

ඉන්දියාවෙහි පමණක් අවුරුද්දට ලක‍ෂ 10ට අධික බිළිඳන් සංඛ්‍යාවක් ගැහැණු දරුවන් වශයෙන් හඳුනා ගැනීමෙන් පසු නැති කරනු ලබයි. මෙම මහත් විනාශ කාරි කි්‍රයාව නතර කරනු ලබන්නේ නම් ඉන්දියාවෙහිද පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාව කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා ඉදිරියෙන් පැවැත්වීම නොවැළැක් විය හැක.

5- ලෝක ජන ගහනයෙහි පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා කාන්තාවන් ඉදිරියෙන් සිටිති.
ඇමෙරිකාවෙහි ජන ගහනයෙන් කාන්තාවන් පිරිමීන්ට වඩා 78 ලක‍ෂයෙන් අධික වේ. ඇමෙරිකාවෙහි ප්‍රධාන නගරය වන නිවියෝර්ක්හි පමණක් පිරිමීන්ට වඩා කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව ලක‍ෂ 10කින් අධික වේ. නිව්යෝර්ක්හි  මුළු ජනගහනයෙන් තුනින් එකක් සම ලිංගික ආශ්‍රයට වහල් වූ පිරිමීන් වේ. ඇමෙරිකාවෙහි මුළු ජන ගහනයෙන් මෙයට වහල්වූ සංඛ්‍යාව කෝටි දෙක හමාරකි. මේ අය විවාහයන් නොකිරීම අපි දන්නා කරුණකි.

ඒ වගේම බ්රිතානේ‍යහි පිරිමීන්ට වඩා කාන්තාවන් 40 ලක‍ෂයෙන් අධික වේ. ජර්මනියෙහි කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව පිරිමීන්ට වඩා ලක‍ෂ 50කින් අධික වේ. රුසියාවෙහි කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා 90 ලක‍ෂයක් ඉක්මවයි. ලෝක ජනගහනයෙහි පිරිමීන්ගේ සංඛ්‍යාවට වඩා කාන්තාවන්ගේ සංඛ්‍යාව කෙතරම් ඉහළද කියා දන්නේ අල්ලාහ් පමණි.

6- පිරිමියෙකු එක් කාන්තාවක් පමණක් විවාහකර ගත යුතුයි යනු සීමා කිරීම ප්‍රායෝගික නොවේ.

එක් පිරිමියෙකු එක් කාන්තාවක් පමණක් විවාහ කර ගත යුතුයි යන වාතාවරණයක් පවතී නම්, ඇමෙරිකාවෙහි පමණක් කාන්තාවන් කෝටි 3කට විවාහයන් කරගැනීමට පිරිමීන් නොමැති තත්ත්වයක් උ¯වෙයි. (ඇමෙරිකාවෙහි පිරිමීන් කෝටි දෙක හමාරක් සම ලිංගිකයන් බවත් මතක තබා ගත යුතුයි). ඒ වගේම බ්රිතානයෙහි කාන්තාවන් ලක‍ෂ 40කට, ජර්මනියෙහි කාන්තාවන් ලක‍ෂ 50 කට, රුසියාවෙහි කාන්තාවන් ලක‍ෂ 90 කට විවාහ කරගැනීම සඳහා පිරිමීන් නොමැති තත්ත්වයක් උදාවෙයි.

උදාහරණයට අවිවාහක මාගේ සහෝදරිය නැතහොත් ඔබගේ සහෝදරිය විවාහ කර ගැනීමට පිරිමියෙකු නොමැති තත්ත්වයක ඇමෙරිකාවෙහි වෙසෙන බව සිතාගනිමු. ඇය ඉදිරියේ විකල්ප දෙකක් පමණයි පවතින්නේ. එකක් විවාහ කර ගත් පිරිමියෙකු ස්වාමි පුරුෂයා වශයෙන් පිළිගැනීම, නැතහොත් ඇමෙරිකාවෙහි පොදු භාණ්ඩයක් බවට පත්වීම. යහපත සිතන, බුද්ධිමත් සෑම කෙනෙකුම විවාහයක් කරගත් පිරිමියෙකු සමග හෝ නිත්‍යනූකුල භාර්යාවක් වශයෙන් ජීවත් වීමටයි කැමති වන්නේ. දෙවැනි තීරණය කව්රුන් අනුමත කරන්නේ නැත.

බටහිර සංස්කෘතියෙහි එක් පිරිමියෙකු බොහෝ කාන්තාවන් සමග අනියම් සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සාමාන්‍ය දෙයකි. මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ කාන්තාවට අනාරක‍ෂිත තත්ත්වයක්, සමාජයට බියවී ජිවත්වන තත්ත්වයක් ඇති වෙයි. එම සමාජයෙහි කාන්තාවක් පිරිමියෙකුට දෙවැනි භාර්යාව වශයෙන් සිටීම එම සමාජය පිළිගන්නා අතර ඇයට ගෞරවාන්විත, ආරක‍ෂිත ජීවිතයක්ද හිමිවෙයි.

විවාහක පුද්ගලයෙකු ස්වාමි පුරුෂයා වශයෙන් පිළිගැනීම, නැතහොත් පොදු භාණ්ඩයක් බවට පත්වීම මෙම විකල්පයන් දෙක හැර වෙනත් විකල්පයක් නොමැති වාතාවරණයක් තුළ කාන්තාවකට ඉස්ලාම් දහම මුල් විකල්පය තෝරාගන්නට අනුමැතිය ලබා දී දෙවැනි විකල්පය මුළුමනින් තහනම් කරයි.

ඉස්ලාම්හි පිරිමියෙකුට විවාහයන් හතරක් කරගැනීමට තවත් විවිධ හේතු කාරණා පැවතුනත්, කාන්තාවට නියම ආරක‍ෂාව ලැබීමටත් සමාජයෙහි ඇයට ගෞරවය හිමිවීමටත් කොන්දේසි මත ඉස්ලාම් පිරිමීන්ට මෙම අනුමැතිය ලබාදෙයි. 

ස්ත්‍රීන් හා බහු විවාහ ක්‍රමය:

පිරිමීන්ට බහු විවාහයන් කර ගැනීමට අනුමැතිය ලබා දෙන ඉස්ලාම් කාන්තාවන්ට එය තහනම් කරන්නේ ඇයි?

මුස්ලිම් වරු ඇතුළු සෙසු ආගමික සහෝදරවරුන් පිරිමීන්ට බහු විවාහයන් කරගැනීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇති ඉස්ලාම් කාන්තාවන්ට එය තහනම් කරන්නේ ඇයි? යනුවෙන් තර්කානුකුලව ප්‍රශ්න නගයි.

ඉස්ලාම් ස්වභාවයෙන්ම නීතිය හා සමානාත්මතාවය ස්ථාපිත කරන දහමකි. පිරිමියා හා කාන්තාව සමානව මැවූ අල්ලාහ් ඒ දෙදෙනාට වෙනස් ස්වරූපයෙහි වගකීම් හා ස්වභාවයන් ලබා දුන්නේය. මානසිකව හා කායිකව ගත් කළ පිරිමීන් හා කාන්තාවන් අතර පරස්පර වෙනස්කම් පවති. සමාජයෙහි පිරිමීන්ට හා කාන්තාවන්ට ආවේනික හා වෙනස් වගකීම් මා රාජකාරීන් ඇත. ඉස්ලාමීය දෘෂ්ටියෙහි පිරිමීන් හා කාන්තාවන් සමානයි :ෑුම්ක-  හැර සර්ව සම :ෂාැබඑසජ්ක- නොවේ.

ශ=ද්ධවූ කුර්ආනයෙහි සිව්වැනි පරිච්ඡේදයෙහි 22 වාකේ‍යහි පටන් 24 වැනි වාක්‍ය තෙක් පිරිමීන් විවාහ කර ගත යුතු අය කව්ද? විවාහ නොකරගත යුතු අය කව්ද? යනු පැහැදිළි කෙරෙයි.

Zතවද අන් අයට භාර්යාවන් වශයෙන් සිටින්නන් (ඔබට තහනම් වේ. නමුත් යුද බිමෙහි) ඔබේ යටතට පත්වූ කාන්තාවන් හැර. මෙය දේව නීතියයි. මෙය පිළිපැදීම ඔබට අනිවාර්්‍ය වේZ (ශ=ද්ධවූ කුර්ආනය 4: 24).

විවාහ කිරීමට තහනම් අය පිළිබඳ පවසන විට ස්වාමි පුරුෂයන් ඇති කාන්තාවන් සමග විවාහ වීමටත් අල්කුර්ආනය තහනම් කරයි.

කාන්තාවන්ට එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගැනීමට ඉස්ලාම් තහනම් කරන්නේ ඇයි යන්නට මතු සඳහන් කාරණාවන් තුළින් තවත් පුළුල්ව දැන ගත හැක.

1- පිරිමියෙකු එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කර ගත් විට මෙම දරුවා මෙම බිරිඳටයි යනු දැන ගැනීම පහසු වේ. මෙයයි මෙම දරුවාගේ පියා මෙයයි මේ දරුවාගේ මව යනු දැන ගැනීම පහසුයි. නමුත් කාන්තාවක් බහු විවාහයන් කරගත් විට එයින් ලැඛෙන දරුවන්ගේ මව මෙයයි යනු දැන ගැනීමට පහසුවූවත් පියා කව්දැයි දැන ගැනීම අපහසු කාර්්‍යකි. දරුවාගේ මව හා පියා හඳුනා ගැනීමේ විෂයට ඉස්ලාම් වැඩ් සැළකිල්ලක් දක්වයි. තම දෙමාපියන් හඳුනා නොගත් දරුවන්, විශේෂයෙන් තම පියා මෙයයි කියා හඳුනා නොගත් දරුවන් මානසික පීඩනයකට ඇතුල් වන බව මනෝ වෛද්‍යවරුන් පවසති. ඔවුන්ගේ කුඩා අවදිය සතුටු සහගත නොවන්නේය. මේ නිසයි ගණිකාවියනගෙන් උපත ලබන දරුවන්ගේ දරු අවදිය ආරෝගේ‍යන් නොපවතින්නේ.

මේ ආකාරයට උපත ලද් දරුවන් පාසලට ඇතුළු කරන විට එම දරුවාට දෙදෙනෙකුගේ හෝ දෙදෙනෙකුට වැඩ් පියවරුන්ගේ නම කීමේ තත්ත්වයක් උදාවනු ඇත. නමුත් වත්මන් යුගයෙහි නූතන තාක‍ෂණ දියුණුවෙන් ධාතු පර්ේ‍ය්ෂණය කිරීම තුළින් දරුවෙකුගේ මව හා පියා කව්ද? යනු සොයා ගත හැක. අපි ඉදිරිපත් කළ තර්කය ගෙවී ගිය කාලයට ගැලපේ නූතන යුගයට නොගැලපේ.

2- පිරිමියා හා කාන්තාව සාපේක‍ෂව ගත් කළ ස්වභාවයෙන්ම එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කිරීමේ කායික යෝග්‍යතාව ඔහු සතුව පවති.

3- පිරිමියෙකු එකට වැඩ් කාන්තාවන් සමග විවාහවූවත් ස්වාමි පුරුෂයෙකු වශයෙන් කායිකව ඔහුට එම කාර්්‍ය පහසු වේ. නමුත් එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගත් කාන්තාවක් බිරිඳක් වශයෙන් තම කාර්්‍ය භාරය සෑම ස්වාමි පුරුෂයෙකුටම ඉටු කිරීම අමාරු කාර්්‍යකි. ඔසප් කාලයෙහි කාන්තාවන්ගේ මානසික හා දෛනික කි්‍රයා කලාපයන්හි බොහෝ වෙනසක් ඇති වෙයි. මෙය ප්‍රතිෙක‍ෂ්ප කළ නොහැකි සත්‍යකි.

4- බොහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් ඇති බිරිඳක් සම කාලයෙහි විවිධ ස්වාමි පුරුෂයින් සමග සංසර්ගයෙහි යෙදෙන විට ලිංගික රෝගයන් ඇති වීමට බොහෝ ඉඩ ප්‍රස්ථාව ඇත. එබැවින් ස්වාමි පුරුෂයින්ටද එය පැතිර යෑම වැළැක්විය නොහැක. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නය එකට වැඩ් විවාහයන් සංඛ්‍යාවක් කරගත් පිරිමියෙකුට ඇති නොවේ.

ඉහත සඳහන් කරුණු මිනිසෙකුගේ ඉන්ද්‍රීයන්ට ගැටුනු කරුණු වේ. කාන්තාවක් එකට වැඩ් පිරිමීන් සංඛ්‍යාවක් විවාහ නොකර යුතුයි යනුවෙන් තහනම් කළ අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතයාය එහි වෙනත් කරුණු දන්නේ ඔහු පමණි. එබැවිනුයි ඉස්ලාම් කාන්තාවට සම කාලයෙහි එකට වැඩ් පිරිමීන් සමග විවාහ වීමට තහනම් පනවන්නේ.
පරිවර්තනය: අබූ අස්මා

Leave a Reply

Your email address will not be published.