ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම

ප්‍රශ්නය: ඉස්ලාමයේ ප්‍රධානතම කාන්තා අයිතිවාසිකම මොනවාද?

ෆාතිමා ෂෆ්නා…

පිළිතුර: වත්මන් ලෝකය තුළ කාන්තාව සළකනු ලබන්නේ හුදු වාණිජ භාණ්ඩයක් සේ පමණි. නමුත් ඉස්ලාම් ඇය එසේ නොසළකා උසස් ගරුත්වයක් ලබා දෙයි. ඇය අල්ලාහ්ට අවනතව ජීවත්වන විට පිරිමියාට නොදෙවැනි ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් අල්ලාහ් ඉදිරියේ ඇයට හිමිවෙයි.
ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ සඳහන් වෙයි: —පිරිමීන් හා කාන්තාවන් අතුරින් කවුරුන් විශ්වාසවන්තයින් ලෙස යහපත් කි්‍රයාවන් කරයිද ඔවුන්ට අපි සෞභාග්‍යමත් ජීවිතයක් පිරිනමමු˜ (ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය 16: 97).
අවසාන දිනය තෙක් පැමිණෙන සෑම විශ්වාසවන්තයකුටම ආදර්ශයක් වශයෙන් ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය සඳහන් කරන කාන්තාවන් දෙදෙනාගේ පුවත තුළින්ම ඉස්ලාම් කෙතරම් උසස් ස්ථානයක් ඇයට පිරිනමා ඇත්තේ ද යනු තහවුරු කරගත හැක.
එය ශ=ද්ධවූ අල්කුර්ආනය මෙසේ අනාවරණය කරයි:
—විශ්වාසවන්තයින්ට ෆිර්අවුන්ගේ බිරිඳ අල්ලාහ් උපමාව වශයෙන් පවසයි. ඇය, හිමියනිæ මා වෙනුවෙන් ඔබේ සන්නිධානයේ ඇති ස්වර්ගයේ නිවසක් තනා දෙනු මැනවæ තවද ෆිර්අවුන්ගෙන් ද, ඔහුගේ (අයුක්ති සහගත) කි්‍රයාවන්ගෙන් ද,තවද අපරාධාකාරි ජනතාවගෙන් ද මා ආරක‍ෂා කරනු මැනවæ යනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කළාය.
තවද ඉම්රාන්ගේ දියණිය වන මර්යම් ද (අල්ලාහ් උÞහරණයක් කළේය). ඇය තම පතිවත ආරක‍ෂා කරගත්තාය. අපි (ඇයගේ ගර්භාෂයේ) අපේ ප්‍රාණයෙන් පිම්ඹෙමු. තවද ඇය දේව වාක්‍යයන් හා දේව ග්‍රන්ථ සත්‍ය කළාය (පිළිගත්තාය). තවද, ඇය (අල්ලාහ්ට යාඥා කරන) දැහැමි කාන්තාවක් වූවාය.˜ (ශද්ධවූ අල්කුර්ආනය 66: 11, 12).
අප වෙබ් අඩවිය තුළ කාන්තා අයිතීන් පිළිබඳ පුළුල්ව විග්‍රහ කෙරෙන මෙම මාතෘකාවන් කියවන්න: වනිතාව, ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්.
අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය

Leave a Reply

Your email address will not be published.