ඔබේ පැනයට පිළිතුර – විශ්වයේ මැවීම සිදුවූයේ කෙසේද?

පැනය: විශ්වයේ මැවීම සිදුවූයේ කෙසේද?

ශානි සින්හරගේ

පිළිතුර: විශ්වය මැවීම පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සඳහන් පාඨයන්:

“තවද, අහස් සහ මහපොළොව දින හයක් තුළ මැව්වේ ඔහු(අල්ලාහ්)ය-(ඊට පෙර) ඔහුගේ අර්ෂය ජලය මත තිබුණේය. නුඹලාගෙන් කවරකු ක‍්‍රියාවෙන් ඉතා හොඳ දැයි නුඹලාව පරීක්‍ෂා කිරීම සඳහා. (මුහම්මද්!) මරණයෙන් පසු නුඹලා නැගිටුවනු ලබන්නේ යැයි නුඹ කීවා නම්, නියත වශයෙන්ම මෙය ප‍්‍රකට ඉන්ද්‍රජාලයක් මිස නැතැයි  ප‍්‍රතික්‍ෂේප කරන්නන් කියනු ඇත”. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 11: 7).

“ඔහුය අහස් සහ මහපොළොව සය දිනකදී නිර්මාණය කළේය.  පසුව ඔහු අර්ෂ් මත වූයේය. මහපොළොවට ඇතුළුවන දෑද ඉන් බැහැරවන දෑද අහස්හී සිට පහළ වන දෑද එහි ආරෝහණවන දෑද ඔහු දන්නේය. නුඹලා කොහිවුවද ඔහු නුඹලා සමගය. නුඹලා කරන සියලූ දෑ අල්ලාහ් දකින්නේය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 57: 4)

“අහස්ද මහපොළොවද ඒ දෙක අතර ඇති දෑද සදිනකින් නිර්මාණය කළේ ඔහුය. පසුව ඔහු අර්ෂ් මත වූයේය. ඔහු අපරිමිත දයාන්විතය එනිසා ඔහු(ගේ මහිමය) ගැන දන්නා අයගෙන් (නබි මුහම්මද්) අසනු.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 25: 59).

“අහස් සහ මහපොළොවද ඒ දෙක අතර ඇති දෑද නියතවශයෙන් අප දවස් හයක් ඇතුළත මැව්වෙමු. අපට කිසිම ආයාසයක් නොදැණුනි.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 50: 38)

“දින හයකින් අහස් හා පොළොව නිර්මාණය කළ පසුව ඔහු අර්ෂය මත වූ අල්ලාහ්මය නියතවශයෙන්ම නුඹලාගේ රබ්(පරමාධිපති) වන්නේ. ඔහු රාත‍්‍රිය මගින් දහවල ආවරණය කරවන්නේය. එය (රාත‍්‍රිය) අනෙක (දහවල) පසුපස යයි. තවද සුර්යයාවද, චන්ද්‍රයාවද, තාරකාද, ඔහු(අල්ලාහ්)ගේ අණසක පවතින ආකාරයෙන් (නිර්මාණය කළේය.) නිර්මාණයද අණයද, ඔහු සතුය. සකල ලෝකයේම රබ්(පරමාධිපති) වූ අල්ලාහ් ආශිර්වාදයෙන් පරිපූර්ණය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 07: 54).

“දින හයකින් අහස් සහ මහපොළොව මැව්වේ නියතවශයෙන් නුඹලාගේ රබ්(පරමාධිපති)වූ අල්ලාහ්ය. පසුව ඔහු අර්ෂ් මත වූයේය. (විශ්වයේ) කටයුතු ඔහු මෙහෙයවන්නේය. ඔහුගේ අවසරයෙන් පසුව මිස  (ඔහු වෙත කිසිම කෙනකු වෙනුවෙන්) මැදිහත්වන්නකු නැත. ඒ නුඹලාගේ පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ය. එනිසා ඔහු නමඳිනු. (මෙසේ තිබියදීත් මේ ගැන) නුඹලා වටහා ගන්නේ නැද්ද.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 10: 03).

“අල්ලාහ් අහස් සහ මහපොළොවත් ඒ අතර ඇති සියලූ දෑත් දවස් සයක් ඇතුළත මවා ඉන්පසුව අර්ෂ් මත විය . නුඹලාට ඔහු හැර උදව්කාරයකු හෝ මැදිහත්වන්නකු නැත. නුඹලා සැලකිලිමත් නොවන්නෙහිද?” (අස්සජදා 32: 4).

“මහපොළොව දින දෙකකින් මැවූ ඔහු නුඹලා ප‍්‍රතික්ෂේප කරන්නෙහිද? තවද ඔහුට සමානයන් තබන්නෙහිද? ඔහුය විශ්වයේ පරමාධිපති යැයි (නබි මුහම්මද්) කියනු. තවද ඔහු ඒ මත කඳු පිහිටුවීය. ඊට ආශිර්වාද කළේය. ඉල්ලන්නන් සියලූ දෙනාගේ අවශ්‍යතා අනුව ප‍්‍රමාණවත් පමණින් පෝෂණය වීමේ මාර්ග එහි ඇති කළේය. මෙය දින හතරක් තුළ සිදු කරන ලදී. ඉන්පසුව ඔහු අහස දෙසට හැරුණේය. එය දුමක් ලෙස පැවැතීය. එයටද මහපොළොවටද කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් පැමිණෙනු යැයි කීය. අපි අවනතව පැමිනෙන්නෙමුයි ඒ දෙක කීය. ඉන්පසු දින දෙකකින් ඔහු ඒවා අහස් හතක් ලෙස නිර්ණය කළේය. තවද එක් එක් අහසට එහි නීතිය පහළ කළේය. තවද අපි පහළ අහස ආලෝකයෙන් අලංකාර කළෙමු. තවද එය සම්පූර්ණයෙන් සුරක්ෂිත කළෙමු. මෙය සර්වබලධාරි, සර්වඥයා (අල්ලාහ්)ගේ සැලැස්මය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 41: 9-12).

ඉහත සඳහන් පාඨයෙහි මහ පොළොව හා අහස් දින හතරකින් මැවූ බව අල්ලාහ් පවසයි. එය දින හයකින් මැවූ බව සදහන් වාක්‍යයන්ට පරස්පර නොවෙයි. මන්ද (32; 4) සඳහන් පාඨයෙහි ඒ දෙක අතර පවතින දේ නිර්මාණය කිරීමද සඳහන් වන බැවින්.

අල්ලාහ් යමක් මැවීමට සිතූ විට “වනු” යනුවෙන් කියූ සැනින් එය වන්නේය.   එසේ තිබියේදී විශ්වය නිර්මාණය කිරීම සඳහා දින හයක් අවශ්‍යවූයේ ඇයි? යන පැනයට පිළිතුර නම්:

“අහස්හීද මහපොළොවෙහිද (පෙර නිදසුනක් නොමැතිව මැවු) නිර්මාතෘවරයා, ඔහු (අල්ලාහ්) කිසියම් දෙයක් තීරණය කළ විට “වනු” යයි කියන්නේය. එකෙනෙහිම (එය) සිදු වන්නේය”. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 2: 117).

“ඔහු යමක් සිතුවේ නම් එයට වනුයි කී පමණින් එය වන්නේය”. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 36: 82).

“අල්ලාහ් තමාට අභිමත දෙය මවයිි. ඔහු යමක් තීරණය කළ විට එසේ වේවා යැයි පවසයි. එවිට ඒ (එසේම) සිදුවන්නේ යැයි ඔහු (මලක්වරයා) පැවසුවේය (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 03: 47).

“අපගේ අණ එකම ආඥාවක් පමණි. එය ඇසි පිය හෙළන මොහොතක් තුළ ක‍්‍රියාත්මක වෙයි”.(ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 54: 50).

ඉහත සඳහන් ශුද්ධවූ පාඨයන් තහවුරු කරන්නේ එම අදහසයි. දැන් ඉහතින් යොමු කළ පැනයට පිළිතුරු වශයෙන්. අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සපයන පිළිතුර නම්: “ඔහුමය සර්වප‍්‍රඥ හා සර්වඥානී වන්නේ.”  (6: 18).

ඔහුගේ ඥානයට ඉහළින් ඥානයක් නොමැත. ඔහුගේ ඉතා ඥානාන්විත බවෙහි තේරීමයි දින හයකින් විශ්වය නිර්මාණය කිරීම යනු.  ඔහු නියෝග කළ සැනින් නිර්මාණය කිරීමට නොහැකි බව මෙයින් නොකියවේ. තවද ඔහු කුමක් නිර්මාණය කළත් “වනු” යනු කියූ සැනින් එසේම වෙයි යන ආකාරයටම නිර්මාණය කළ යුතුයි යන නීතියක්ද ඔහුට නැත. ඔහු රිසි දේ කරයි, ඔහු රිසි ආකාරයට නිර්මාණය කරයි, ඔහු කරන කිසිවක් පිළිබඳ කිසිවෙකුට ප්‍රශ්න කළ නොහැක. එවැනි බලයක් කිසිවෙකුට නැත. නමුත් ඔහු ඉදිරියේ සියල්ලන් ප්‍රශ්න කිරීමට ලක්වෙයි. ඔහු රිසි විට “වනු” යනු කියූ  සැනින්ද නිර්මාණය කරයි. තවද ඔහු රිසි විට කාලය ගෙනද නිර්මාණය කරයි. තවද යමක් නිර්මාණය කිරීමට අල්ලාහ්ට කිසිදු අමුද්‍රව්‍යයක් අවශ්‍ය නැත. නමුත් මිනිසාට එසේ නොවේ.

සාමන්‍යය උපමාවකින් මෙය පැහැදිළි කරන්නේ නම්, බර කිලෝ ග්‍රෑම් 100 ඔසවන්න හැකි කෙනෙකු සැම විටම එම බර ප්‍රමාණමය එසෙවිය යුතුයි යනුවෙන් අපි පවසන්නේ නැත. තවද ඔහු ඊට අඩු බර ප්‍රමාණයක් එසේවීම නිසා කිලෝ 100 ක් එසේවීමට ඔහුට නොහැකි බවද අපි පවසන්නේ නැත. අපි සඳහන් කරන මෙවැනි උපමාවන්ගෙන් අල්ලාහ් පරිශුද්ධයි. ඔහුගේ අද්විතීය බලය ශක්තිය විඳහා පාන අනන්ත අප්‍රමාණ නිර්මාණයන් මෙම විශ්වය තුළ පවති. “මහා පොළොවෙහි විශ්වාස කරන ජනයාට විවිධ සාක්ෂීන් පවතින බව ඔහු සඳහන් කරයි”.

පිළිතුරු සපයන්නේ : මුහම්මද් අස්හර් මුහම්මද් යූසුෆ්

Leave a Reply

Your email address will not be published.