ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්නන් කවුද? – 01

“නියතවශයෙන්ම, අපගේ රබ්ඃපරමාධිපති- අල්ලාහ් යැයි පවසා පසුව එහි ස්ථාවරව සිටි අය කෙරෙහි මලක්වරුන් (දේව දූතවරුන්) පහළ වී, නුඹලා බිය නොවන්න. නුඹලා දුක් නොවන්න. තවද නුඹලාට පොරොන්දු වූ ස්වර්ගය පිළිබඳව ශුභාරංචිය පිළිගනු යැයි පවසති.

මෙලොව ජීවිතයේදී මෙන්ම පරලොවදීද අපි නුඹලාගේ මිතුරන් වෙමු. නුඹලා ආශා කරන දෑ එහි (ස්වර්ගය)දී නුඹලාට ලැබෙයි. තවද නුඹලා ඉල්ලන දෑද නුඹලාට එහිදී ලැබෙයි.

(එය) – සර්ව ක්ෂමාශීලී, අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගෙන් ලැබෙන සත්කාරයකි.

අල්ලාහ් කරා ජනයා කැඳවා යහකම් කර නියතවශයෙන් මා මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් කෙනෙකි යැයි කියන අයට වඩා කතාවෙන් ඉතා හොඳ කවරකුද?

(නබි මුහම්මද්) යහකමද නපුරුකමද එක සමාන නොවෙයි. ඉතා හොඳ දැයින් (නරක දෑ) පළවා හරිනු. එමගින් නුඹ අතරත් (දුෂ්ඨකම් සිදුකරන) ඔහු අතරත් සතුරුකම් තිබුණද ඔහු (නුඹේ) ඉතාමත් සමීප මිතුරකු මෙන් විය හැකිය”. (ශු අල්කුර්ආනය 41: 30-34).

ඉහත ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් පාඨයන් තුළින් අපට ලැබෙන ආදර්ශ:

1- ස්වර්ගයට ප්‍රවිශ්ටවීම සඳහා පවතින උසස් මග පෙන්වීම් මෙහි සඳහන් වේ. අල්ලාහ් කෙරෙහි හා අවසාන දිනය කෙරෙහි තිරසාර විශ්වාසයක් ගොඩනගමින් යහපත් ක්‍රියාවන් කිරීම.

2- සැබෑවූ මතු ලොව ජීවිතය අමතක කර අල්පේච්ච ලෝක ජීවිතයට වලහ්වී ජීවත්වන්නන් අල්ලාහ්ගේ මග වෙත කැඳවා ඔවුන්ට සැබෑ දේ සිහිපත් කර දීම.

3- ජනයාට සත්‍යය පහදා දෙන විට මුහුණ පාන්නට සිදුවන තාඩන පීඩන ඉවසා දරාගනිමින් “අපගේ එකම හිමියන් අල්ලාහ් පමණි” සැබෑ ලෙසම මා ඔහුට අවනතවූ මුස්ලිමෙකි යනු පවසා ඉවසීමෙන් ක්‍රියා කිරීම.

4- මෙසේ ක්‍රියා කරන්නන්ට දෙලොවෙහිම දේව දූතවරුන් අල්ලාහ්ගේ අවසරය ඇතුව පිහිටවෙති. තීරණාත්මක මරණ මංචකයෙහි, කිසිවෙකුට පිහිටවිය නොහැකි එම අවස්ථාවෙහි දේව දූතවරුන් බැස පැමීණ ඔහුට පිහිට වෙති.

5- තවත දේව දූතවරුන් මරණ මංචකයෙහි පසුවන ඔහුට ස්වර්ගයෙහි ලැබෙන්නට යන උසස් සෞභාග්‍යයන් පිළිබඳ සුභාශිංෂණ පතති.

අපද එම උසස්වූ සෞභාග්‍යයට හිමිකම් කියන්නන බවට පත්වීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.