ඉවසීම ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි! – 02

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි!

ඔහුගේ ශාන්තිය හා සාමය මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන් වෙත, එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රවරුන් හා අවසාන දිනය තෙක් එතුමන්ගේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන සියල්ලන් වෙත හිමිවේවා!
පලි ගනිමු ද? සමාව දෙමු ද? :
පලි ගැනීමට වඩා ඉවසීමෙන් යුතුව සමාව පිරිනැමීම අති ශ්‍රේෂ්ඨවූ ගුණාංගයකි.
”(විශ්වාසවන්තයිනි!* ඔබලා දඬුවම් කරන්නේ නම් ඔබලා දඬුවමට ලක්වූ ප‍්‍රමාණයට දඬුවම් කරන්න. ඉවසිලිව සිටියේ නම් සැබවින්ම එය යි ඉවසිලිවන්තයින්ට යහපත වන්නේ. (ශාස්තෘවරයානනි!* ඔබ ඉවසන්න. අල්ලාහ්ගේ පිහිටෙන් තොර ඔබට ඉවසිය නොහැක. ඔවුන් වෙනුවෙන් ඔබ පසුතැවිලි නොවන්න. ඔවුන්ගේ කූට උපක‍්‍රම පිළිබඳ ඔබ පීඩනයට ලක් නොවන්න. සැබවින්ම අල්ලාහ් බියබැතිමතුන් හා ශ‍්‍රද්ධාවන්තයින් සමග සිටී.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 16: 126-128*.
”යහපත හා අයහපත සමාන නොවෙයි. ඔබ (අයහපත* යහපතින්ම වළක්වාගන්න! එවිට කා සමග ඔබට විරුද්ධත්වය පැවතුනේ ද ඔහු ඔබට සමීප මිතුරෙකු බවට පත්වන්නේය. ඉවසීමෙන් සිටියවුන් හැර වෙන කිසිවෙකු එය නොලබන්නේය. තවද මහඟු භාග්‍යයන් ලදවුන් හැර වෙන කිසිවෙකු එය නොලබන්නේය.” ( ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 41: 34, 35*.
අවසානය මිහිරිය:
ඉවසිලිවන්තයින්ට හිමි උසස් සෞභාග්‍යයන් පිළිබඳ පහත සඳහන් පාඨයන් තුළ සඳහන් වේ. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉවසිලිවන්තයින්ගේ ආරම්භය අමිහිරිවූවද එහි අවසානය මිහිරිය.
”තවද ඔවුන් තම හිමියන්ගේ තෘප්තිය අපේක්‍ෂා කරමින් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරති, තවද සලාතය ස්ථාපිත කරති, අපි ඔවුන්ට පිරිනැමූ දෙයින් රහසිගතව හා ප‍්‍රසිද්ධියේ (යහපත වෙනුවෙන්* වියදම් කරති. යහපතින්ම අයහපත වළක්වා ගනිති. මෙවැන්නන්ටයි උසස් මාළිගාවන් (ස්වර්ගයන්* ඇත්තේ.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 13: 22*.
”(ස්වර්ගයෙහි* සෑම දොරටුවකින්ම දේව ¥තවරුන් ඔවුන් වෙත පැමිණෙති. ඔබලා ඉවසීමෙන් සිටී බැවින් ”සලාමුන් අලෙයිකුම්” (ඔබට සාමය උදාවේවා!* ඔබගේ අවසන් නවාතැන (නිවස* ඉතා සුන්දර විය” (යනුවෙන් පවසති*. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 13: 23, 24*.
”විශ්වාසවන්තයිනි! ඉවසීමෙන් සිටින්න, (පීඩන* දරාගන්න, (එකිනෙකා* ශක්තිමත් කරගන්න, තවද අල්ලාහ්ට බියවන්න, ඔබලා ජය ලබන්නෝය” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 3: 200*.
”කවුරුන් (පීඩනයන්* ඉවසීමෙන් දරාගෙන යහපත් කි‍්‍රයාවන් කරයිද ඔවුන්ට සමාව හා මහඟු ප‍්‍රසාදයන් ඇත” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 11: 11*.
”ඔබලා සතුව ඇති දේ අවසන්වන්නේය. අල්ලාහ් සතුව පවතින දේ (විනාශයෙන් තොර* සදාතනිකව පවති. කවුරුන් ඉවසීමෙන් (පීඩනයන්* දරාගන්නේද, ඔවුන්ගේ ක‍්‍රියාවන් සඳහා ඉතා අලංකාරමත් ප‍්‍රසාදයන් අපි ඔවුන්ට පිරිනමමු” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 16: 96*.
”සැබවින්ම ඔවුන් ඉවසීමෙන් පසුවූ බැවින් ඔවුන්ට මා (ඒ වෙනුවෙන් වූ* යහපත් ප‍්‍රසාදයන් පිරිනැමුවෙමි, නියතයෙන්ම ජයග‍්‍රහකයින් ඔවුන්ය” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 23: 111*.
”ඉවසීමෙන් සිටී බැවින් ඔවුන්ට (ස්වර්ගයෙහි* උසස් මාළිගාවන් ප‍්‍රසාදයන් වශයෙන් පිරිනමනු ලබයි, සුභ පැතීම හා සලාම් තුළින් ඔවුන් පිළිගනු ලබයි. එහි ඔවුන් සදාතනිකව වෙසෙති, එය ජීවත්වීමට හා වෙසෙන්නට ඉතා සුන්දර වූ ස්ථානයකි” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 25: 75, 76*.
”ඔවුන් ඉවසීමෙන් පසුවූ බැවින් දෙවරක් ප‍්‍රසාදයන් පිරිනමනු ලබන්නේය, තවද, ඔවුන් යහපත මගින් අයහපත වළක්වා ගන්නෝය, තවද අපි ඔවුන්ට පිරිනැමූ දෙයින් (දාන මාන කරමින්* වියදම් කරති.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 28: 54*.
”කවුරුන් විශ්වාස කර යහපත් කි‍්‍රයාවන් කරන්නේ ද ඔවුන් සදහටම ගංගා ගලා බසින ස්වර්ගයන්හි ඇති උසස් මාළිගාවන්හි පදිංචි කරවමු, ඔවුන් එහි සදහටම වෙසෙති, (මෙසේ යහපත්* කි‍්‍රයාවන් කරන්නන්ගේ ප‍්‍රසාදයන් භාග්‍යවන්තය. (මන්ද* ඔවුන් ඉවසූහ, තවද අල්ලාහ් වෙත සියල්ල භාර කළේය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 29: 58, 59*.
”තවද ඔවුන් ඉවසීමෙන් පසුවීම නිසා ඔවුන්ට ස්වර්ග උයන් හා සේද ඇඳුම් ප‍්‍රසාද වශයෙන් (අල්ලාහ්* පිරිනැමුවේය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 76: 12*.
නායකත්වයට සුදුසු ගුණාංගයකි!
”තවද ඔවුන් ඉවසීමෙන් සිට අප වාක්‍යයන් තිරසාරව විශ්වාස කළ විට, අපේ අණ පරිදි යහමග පෙන්වන නායකයින් ඔවුන් අතුරින් පත්කළෙමු.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 32: 24*.
ජයග‍්‍රහණයේ රහස!
දාවූද් (අෙලෙ* තුමන්ගේ පුවත පිළිබඳ අල්ලාහ් සඳහන් කරන විට:
”කොපමණ කුඩා කණ්ඩායම් ලොකු කණ්ඩායම් (අල්ලාහ්ගේ දයාළු සම්පන්න* අනුමැතියෙන් ජයගෙන ඇත, තවද අල්ලාහ් ඉවසිලිවන්තයින් සමග සිටී” යනුවෙන් පැවසූහ.
තවද ජාලූත් හා ඔහුගේ සේනාව (යුධ පිටියේ හමුවීම* සඳහා ඔවුන් පෙරට ගිය විට, අපේ හිමියනි! අපට ඉවසීම දෙනු මැනව! අපේ පාදයන් ස්ථිරකරනු මැනව! මිථ්‍යා මෙම ජනතාවට එරෙහිව (අපි ජයග‍්‍රහණය කිරීමට* පිහිට වනු මැනව යනුවෙන් (ප‍්‍රාර්ථනා කළහ*.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 2: 249, 250*.
මූසා (අෙලෙ* තුමන් ඉදිරියේ ෆිර්අවුන්ගේ හූණියක්කාරයෝ පරාජයවූ විට ඔවුන් අල්ලාහ් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූහ. එයින් අපහසුවට පත්වී කුපිත වූ ෆිර්අවුන් ඔවුන්ගේ කකුල් හා අත් කපන බව තර්ජනය කළ විට,
”අප වෙත පැමිණ ඇති අප හිමියන්ගේ සාක්‍ෂීන් විශ්වාස කිරීම නිසයි අපව නුඹ පළිගන්නේ? යනුවෙන් පවසා ”අප හිමියනි! අපට ඉවසීම පහළ කරනු මැනව, (ඔබට මුළුමනින් අවනතවූ* මුස්ලිම්වරුන් බවට අපව පත්කර, අපගේ (ප‍්‍රාණයන්* අත්පත් කරගනු මැනව” (යනුවෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කළහ*. (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 7: 126*.
ඔබේ පුතු නුවන්ට අගනා උපදෙසක්:
ලූක්මාන් (අෙලෙ* තුමන්, තම පුතුනුවන්ට කළ දේශනා මාලාවක් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මෙසේ විස්රත කරයි:
”මාගේ පුතුනුවනි! අබ ඇටයක ප‍්‍රමාණයක (යම් දෙයක්* තිබ එය ගල් පවුරක හෝ අහස්හි හෝ පොළොවෙහි හෝ තිබ්බ ද අල්ලාහ් රැුගෙන එනු ඇත. අල්ලාහ් දයාළු හා ඥානාන්විතය.
මාගේ පුතු නුවනි! සලාතය ස්ථාපිත කරනු! යහපත අණ කරනු! අයහපත වළක්වනු! ඔබට ඇතිවන (පීඩන* ඉවසා ගනු! එය දැඩි තිරසාර කි‍්‍රයාවන් අතුරින් වේ.
මිනිසුන්ගෙන් ඔබේ රුව නො ඉවතලානු! පොළොවෙහි උඩඟු ලෙස ගමන් නොකරනු! උඩඟුවන්නන් අල්ලාහ් පි‍්‍රය නොකරයි.
”ඔබ ගමන් කරන විට මධ්‍යම ප‍්‍රතිපදාවක් අනුගමනය කරනු! ඔබේ හඬ පහත් කරනු! හඬවල් අතුරින් පිළිකුල් හඬ බූරුවාගේය (යනුවෙන් උපදෙස් කළේය*!” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 31: 16- 19*.
ඉවසීම සඳහා ඔබට හිමි ප‍්‍රසාදයන් සෙසු යාඥාවන් මෙන් සීමිත නොවේ. එයට ලැබෙන ප‍්‍රසාදයන් අසීමිතය.
”(ශාස්තෘවරයානනි!* ඔබ පවසන්න! විශ්වාසවන්ත ජනතාවනි! ඔබගේ හිමියන්ට බිය බැතිවන්න. මෙලොව අලංකාර ලෙස යහපත කළවුන්ට අලංකාර යහපත ලැබෙයි. අල්ලාහ්ගේ පොළොව අති විශාලය. ඉවසිලිවන්තයින් තම ප‍්‍රසාදයන් අසීමිතව හිමිකරගන්නේය.” (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 39: 10*.

සකස් කිරීම:
ඉබ්නු නූර් මුහම්මද්

Leave a Reply

Your email address will not be published.