පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-02

පහසුවෙන් කට පාඩම් කිරීම ස‍‍ඳහා කුඩා නබි වදනක්.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

 عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَسْفَلَ مِن الْكَعْبَيْنِ مِن الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

(صحيح البخاري- 5787)

“වළලුකරට පහතින් බිම ඇදෙන සේ  වේට්ටිය (ඇඳුම්) අදින්නා නිරයෙහි සිටි” යනුවෙන් නබි ﷺ තුමන් පැවසූහ.

(විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි- 5787).

නබි වදනෙහි සඳහන් පදවලට අර්ථය:

مَا أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ
බිම ඇදෙන (ඇඳුම)  වළලුකර වේට්ටිය නිරයෙහි

මෙම පුවතෙහි වාර්තා කරු පිළබඳ කෙටි හැඳින්වීම:

අබූ හුරෙයිරා (රලි) යන නාමයෙන් එතුමන් ප්‍රචලිතවූවත් එතුමන්ගේ නාමය “අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු සක්ර්” වේ. එතුමන්ගේ කුලය “අද්දව්සි” වේ. හිජ්රි 7 වර්ෂයෙහි ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත් එතුමන් පසුව නබි ﷺ තුමන් සමගම සිව් වසරක් සිටියේය. එබැවින් නබි වදන් 5374 ක් වාර්තා කිරීමේ භාග්‍යය එතුමන්ට හිමිවිය. නබි ﷺ තුමන්ගේ මිතුරන් අතුරින් අධික නබි වදන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමේ ගෞරවය මෙතුමන්ට හිමිය. හිජ්රි 57 වර්ෂයෙහි මදීනාවෙහි අපවත්වූ මෙතුමන්ගේ දේහය බකීඋල් අර්කද්හි මිහිදන් කරන ලදී.

මෙම නබි වදනින් උගත යුතු දේ:

1- වළලුකරට පහතින් වන සේ ඇඳුම් අඳින්නන්ට දැඩි අවවාදයක් පවති. මෙම තහනම පිරිමීන්ට පමණි.

2- ඉස්ලාම් දහම පවසන ආකාරයට මුස්ලිමෙකුගේ ඇඳුම පැවතිය යුතුය.

3- වළලුකරට පහතින් වන සේ ඇඳුම් ඇඳීමෙන් පිරිමීන් සම්පූර්ණයෙන් වැළකිය යුතුය. එය මහත් පාපයකි. ඔහුව නිරයට තල්ලු කිරීමට තරම් බලවත් පාපයකි. උඩඟුකමින් අඳින විට තත්ත්වය මීට වඩා බරපතලය.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.