ඉස්ලාමීය ඇඳුම සංස්කෘතික ආක්‍රමණයක් ද?

සැකසුම:

මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර්

මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන්

මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි

මව්ලවි නු:මාන් උමර්

සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන්

සහෝදර අයාස් සාලිහ්

ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

පොතෙහි අන්තර්ගතය:

ඉස්ලාමීය ඇඳූම සංස්කෘතික ආක්‍රමණයක් ද?
සංස්කෘතික ආක්‍රමණය පිළිබඳ විමසුමක්
ජනප්‍රිය සංස්කෘතිය හා ශ්‍රී ලාංකේය සමාජය
ඇඳූම හා සදාචාරාත්මක සංස්කෘතිය

 • ඇඳූම පිළිබඳ ඉතිහාසය
 • හිටයිට් ජාතිකයින් (Hittite)
 • ෆිනීශියානුවන් (Phoenicians)
 • ඊජිප්තු වැසියන් (Egyptian)
 • පූර්ව ඓතිහාසික ග්‍රීක හා රෝම වැසියන්
  (Pre Historic Greek and Rome)

අඩනිරුවතින් ඇඳීම බටහිර විලාසිතාව මෑත අතීතයට අයත්ය

 • නග්නත්වය හේතුවෙන් ලොව සිදූ වන විනාශයන්
 • බටහිර සමාජය ස්ත්‍රියට ගෞරවනීයත්වයක් ලබා දී ඇතැයි මිත්‍යා
  මතයක් ඉදිරිපත් කරයි.
 • ස්ත්‍රී දූෂණ වැඩිවීම
 • විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයන්
 • ලිංගික උත්තේජනය පිළිබඳ විද්‍යාත්මක සාධක
 • කාන්තා ඇඳූම පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක්

ස්ත්‍රියගේ ගෞරවය හා සමාජ සදාචාරය රැකීමට ඇති ආගමික ඉගැන්වීම්

 • බුදූ දහමේ මතය
 • කිතුනු දහමේ මතය
 • ඉස්ලාමයේ මතය

ඇඳූම පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මග පෙන්වීම්

 • ඇඳූම සඳහා වූ නිර්ණායකයන් හය

ඇඳූම පිළිබඳ ආගමික කෝණයෙන් යහ හා අයහ අරමුණු
මුහුණු ආවරණය හෙවත් නිකාබය

 • පූර්ව ඓතිහාසික යුගයේ මුහුණු ආවරණය පැලඳීම
 • ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇදූම් වර්ග
 • බුර්කාව හා නිකාබය – පිළිගැනීමට ලක් ව ඇති සිරිතකි

බුර්කා හා නිකාබයට එල්ල කරනු ලබන චෝදනා

එය මර්දනකාරීය
එය යල්පිනු ඇඳූමකි
එය බිය ඇති කරවන සුළුයි
එය පුරුෂ ආධිපත්‍යයේ ලක්ෂණයකි
එය සමාජ විරෝධීය
එය කාන්තාවන් ව සමාජ දායකත්වය ලබා දීමෙන් වළකයි
එය ආරක්ෂක අවදානමකි

නිකාබ් සංකල්පයට ජාත්‍යන්තර විරෝධය
නිකාබය පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ රටවල්

 • ප්‍රංශ, බෙල්ජියම නිකාබ් තහනම ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රායෝගික ද?

මිනිසුන් බුර්කාවට බිය වන්නේ ඇයි?
බුර්කාව තහනම් කළ යුතුම ද?
නිගමනය
බුර්කාව විවේචනය කිරීමට පෙර

මෙම පොත කියවීම තුළින් කාන්තා ඇඳුම පිළිබඳ සියළු පදනම් විරහිත චෝදනාවන්ට ඔබට පිළිතුරු ලැබෙයි අන් අයවද දැනුවත් කරන්න.

පොත කියවීම සඳහා:

ISLAMIC DRESSCODE

Leave a Reply

Your email address will not be published.