පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-06

“عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

“මුස්ලිමෙකුට බැණ වැදීම පාපයකි, ඔහු සමග සටන් වැදීම (නැතහොත් ඔහුව ඝාතනය කිරීම) කුෆ්ර් (ප්‍රතික්ෂේපත්වය) වේ”. යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ.

විස්තර කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 116

පදයෙන් පදය අර්ථය:

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ
මුස්ලිමෙකුට බැණ වැදීම පාපයකි ඔහු සමග සටන් වැදීම ප්‍රතික්ෂේපත්වය

 

වාර්තාකරු පිළිබද කෙටි හැඳින්වීම:

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු මස්ඌද් (රලි) තුමන්, අල්කුර්ආනය පිළබඳ හසල දැනුමක් තිබුනු, අල්කුර්ආනය ඉතා හොඳින් පාරායනය කරන නබි (ﷺ) තුමන්ගේ උගත් මිතුරන් අතුරින් කෙනෙකු විය. නබි වදන් 848 ක් වාර්තා කළ ගෞරවය එතුමන්ට හිමිය. උමර් (රලි) තුමන්ගේ පාලන සමයේ කූෆාවට ආගමික දැනුම ඉගැන්වීම සඳහා එවනු ලැබූහ. පසුව උස්මාන් (රලි) තුමන්ගේ පාලනය සමයේ කූෆාවෙහි ආණ්ඩු කාරවරයා විය. හිජ්රි වර්ෂ 32 දී මදීනාවෙහි අපවත්වූ එතුමන් බකීඋල් අර්කද්හි මිහිඳන් කරනු ලැබූහ.

මෙම නබි වදනින් උගත යුතු දේ:

1- මුස්ලිමෙකුගේ ගෞරවයට ඉස්ලාම් ලබා දෙන මූලකත්වය.

2- මුස්ලිමෙකුගේ ජීවිතය උදුරා ගැනීමට අවසර පවතින බව සිතා ඔහු සමග සටන් කරන විට එය කුෆ්ර් (ප්‍රතික්ෂේපත්වය) වේ.

3- අල්ලාහ් පරිශුද්ධත්වයට පත්කල මුස්ලිමෙකුගේ ගෞරවය, රුධිරය, ප්‍රාණය ආදි කරුණුවල අපි ඉතා වගකීමෙන් ක්‍රියා කළ යුතුය.

සැම විටම කෝපය පාලනය කරමින්, අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන විට ෂෙයිතාන් අටවන මෙවන් භයානක උගුළුවලින් අපව ආරක්ෂා කරගත හැකිය.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.