පුංච් නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු-09

“عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  رَضِىَ اللهُ عَنْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ:  “الصِّيَامُ جُنَّةٌ

“උපවාසය යනු පලිහකි” යනුවෙන් නබි (ﷺ)  තුමන් පැවසූහ. විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන්. (මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 2671).

පදයෙන් පදය අර්ථය:

الصِّيَامُ

جُنَّةٌ

උපවාසය පලිහකි

 

මෙම පුවතෙහි වාර්තා කරු පිළබඳ කෙටි හැඳින්වීම:

අබූ හුරෙයිරා (රලි) යන නාමයෙන් එතුමන් ප්‍රචලිතවූවත් එතුමන්ගේ නාමය “අබ්දුර් රහ්මාන් ඉබ්නු සක්ර්” වේ. එතුමන්ගේ කුලය “අද්දව්සි” වේ. හිජ්රි 7 වර්ෂයෙහි ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත් එතුමන් පසුව නබි ﷺ තුමන් සමගම සිව් වසරක් සිටියේය. එබැවින් නබි වදන් 5374 ක් වාර්තා කිරීමේ භාග්‍යය එතුමන්ට හිමිවිය. නබි (ﷺ) තුමන්ගේ මිතුරන් අතුරින් අධික නබි වදන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමේ ගෞරවය මෙතුමන්ට හිමිය. හිජ්රි 57 වර්ෂයෙහි මදීනාවෙහි අපවත්වූ මෙතුමන්ගේ දේහය බකීඋල් අර්කද්හි මිහිදන් කරන ලදී.

නබි වදනිනි උගත යුතු දේ:

1- යාඥාවන් අතුරින් අල්ලාහ්ට හැර වෙන කිසිවෙකුට නොදැකිය හැකි යාඤාව උපවාසය වේ, එම යාඥාව සැබෑ ලෙස අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කෙනෙකු ඉටු කරන විට ඔහුව වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන් එය ආරක්ෂා කරයි.

2- උපවාසය නම් යාඥාවෙන් අපේක්ෂා කරනු ලබන එම උසස් ඉලක්කය කරා කෙනෙකු ළගාවූ විට එය ඔහුව නිරයෙන් ආරක්ෂා කරන පලිහක් බවට පත්වේ.

3- පහත් ආශාවන්, කාමය වරදවා හැසිරීම් වැනි පාපයන්ගෙන් කෙනෙකු තමන්ව ආරක්ෂා කරගැනීම සදහා උපවාසය ඉටු කිරීම ඉස්ලාම් පෙන්වන උසස් මග පෙන්වීමකි.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.