රමළාන් සමය සඳහා වැදගත් ඔවදන් කිහිපයක්!

දරුවන්ව උපවාසය සඳහා පුරුදු පුහුණු කිරීම.

කාන්තාවන් සලාතය සඳහා මස්ජිදය වෙත යන විට සුව විළවුන් ආලේප කිරීමෙන් වැළකීම.

දරුවන්ව සලාතය සඳහා කල් වේලා ඇතුව නැගිට්ටුවීම.

හිමිදිරි උදෑසන සහර් ආහාරය හා උපවාසයෙන් මිදෙන අවස්ථාවේදී  නිවසෙහි සියළු අය සමග එක්ව ආහාර ගැනීම.

දරුවන්ගේ ආගමික දැනුම වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ඔවුනතර තරඟ පවත්වා ත්‍යයාග පිරිනැමීම. විශේෂයෙන් අල් කුර්ආනය කට පාඩම් කිරීම, අල්කුර්ආනයේ නියම කළ කොටස මුලින් පාරායනය කර අවසන් කරන්නා තෝරා ත්‍යාග පිරිනැමීම.

නිවසේ සැවෝම එක්ව අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරීම. ආගමික කරුණු සාකච්ඡා කිරීම.

රාත්‍රි කාලයෙහි සලාතයට පෙර ආහාර වැඩි වශයෙන් ගැනීමෙන් වැළකීම.

ඕපා දූප, බොරු කීම, කේලම් කීම වැනි පාපයන්ගෙන් කට පරිස්සම් කිරීම.

යහපත අන් අයට මතක් කිරීම.

පරුෂ වචන වලින්, අන් අයට බැණ වැදීමෙන් කට පරිස්සම් කිරීම.

වැරදි ක්‍රියාවන්ගෙන්, පාපිෂ්ට ක්‍රියාවන්ගෙන් තමන්ව අරක්ෂා කරගැනීම. ශරීරයේ සියළු කොටස් උපවාසයෙන් පසුවීම.

යහපත් දේ කිරීම, යහපත් දේ නැරඹීම, යහපත් දේ ශ්‍රවණය කිරීම.

සිනමාව, ටෙලි නාට්‍යය, වැරදි දේ නැරඹීම, සංගීතය ශ්‍රවණය කිරීම වැනි පාපිෂ්ට ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකීම.

අන් අයගේ ගරුත්වය සුරැකීම.

අවස්ථාවන්හි කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා උසුරීම, එවැනි ප්‍රයෝජනවත් ප්‍රාර්ථනා කට පාඩම් කිරීම.

ෆජ්ර් කැදවීම ශ්‍රවණය කිරීමත් සමග ආහාර ගැනීම නතර කිරීම.

දරුවන්ව මස්ජිදයෙහි පවත්වනු ලබන සමූහ සලාතයට කැවාගෙන යෑම.

මස්ජිදය පිරිසුදුව තබා ගැනීම.

ඉස්ලාමීය පොත් පත්, පත්‍රිකා අන් අයට බෙදා දීම.

By Abu Asma

www.yayuthumag.com

2 comments

  • Fathima Zahara saheed

    Masahallah

  • Gayan

    (සිනමාව, ටෙලි නාට්‍යය, වැරදි දේ නැරඹීම, සංගීතය ශ්‍රවණය කිරීම වැනි පාපිෂ්ට ක්‍රියාවන්ගෙන් වැළකීම.)

    මේවා පාපිෂ්ට ක්‍රියා වන්නේ කෙසේද? මේවත් මිනිස්සු සතුටු කරන දේවල්, හරියට පාවිච්චි කලොත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.