පශ්චාත්තාපය පිළිගනු ලැබීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

1- ඔබ කළ පාපයෙන් ඉක්මනින් මිදී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය.

2- ඔබ කළ පාපය වෙනුවෙන් පසුතැවිලි වී දුක්වී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය.

3- කිසි විටක එම පාපය යළි නොකරමි යන ස්ථීර අධිෂ්ඨානයෙන් යුතුව අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය.

4- අන් අයගේ අයිතීන් පැහැරගෙන තිබුනේ නම් එය යළි ඔවුන්ට ලබා දිය යුතුය. නැතහොත් ඒ වෙනුවෙන් අදාල අය සමග සම්බන්ධ වී එයින් නිදොස් විය යුතුය.

කෙනෙකුගේ මරණ මංචකය යනු සමාවේ දොරටු වසනු ලබන අවස්ථාවයි. කෙනෙකු සිය පාපයන්ට සමාව නොඅයද ප්‍රමාද කිරීම යනු ෂෙයිතාන් අටවන භයානක උගුලකට හසුවීමයි. එබැවින් ඔහුගේ උගුලට හසු නොවී අපි ඉතා ඉක්මනින් පාපයන්ගෙන් මිදී අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදිය යුතුය. අපේ මරණය කුමන අවස්ථාවේ, කුමන තත්වයේ, කුමන් ස්ථානයේ යනු අපි කිසිවක් නොදනිමු. අපි ඊට පෙර පාපයන්ගෙන් පිවිතුරු විය යුතුය.

සැබවින්ම අල්ලාහ්ගේ දෑත දිවා රෑ නොබලා විවෘතව පවති. වැරදි කරන්නන්ට සමාව පිරිනැමීම සදහා හිරු බටහිරින් උදාවන තෙක් මෙය සිදුවෙමින් පවති යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ (මූලාශ්‍රය මුස්ලිම්).

මෙතරම් අවස්ථා පිරිනැමීමෙන් පසුවද කෙනෙකු සිය පාපයන්ට සමාව ලබාගත්තේ නැත්නම් ඔහු තරම් අභාග්‍යයවන්තයෙකු සිටීද?

පිවිතුරු සිතින් තමන් කළ  සියළු වැරදි වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයද යහපත් පුද්ගලයකු බවට පත්විය යුතුය. ඒ වෙනුවෙන් උදාවි ඇති මෙම පින්බර රමළාන් සමය අවස්ථාව කරගනිමින් ක්‍රියා කරමු.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙම වැකි හොදින් සිතට ගන්න:

“ඔබගේ හිමියන්ගේ සමාව කරා ඉක්මන්වන්න” (ශු අල්කුර්ආනය 3: 133).

“කවුරුන් සමාව නොඅයද සිටීයේද ඔවුනුයි අපරාධ කරුවන්වන්නේ”  (ශු අල්කුර්ආනය 49: 11).

“අල්ලාහ් හැර පාපයන්ට සමාව පිරිනමන්නන් වෙන කවුරුන් හෝ සිටින්නේද?” (ශු අල්කුර්ආනය 3: 135).

“අල්ලාහ් ඔබට සමාව, ඔහුගේ භාග්‍යය පොරොන්දු වෙයි” (ශු අල්කුර්ආනය 2: 268).

අල්ලාහ් ඔහුගේ ස්වර්ගය කරා හා සමාව කරා කැදවයි (ශු අල්කුර්ආනය 2:221).

“අල්ලාහ් සිය දාසයාගේ පශ්චාත්තාපය පිළිගනී තවද ඔහුගේ වැරදි සමා කරයි” (ශු අල්කුර්ආනය 42: 25)

“විශ්වාසවන්තයිනි ඔබලා  සියල්ලන් අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදින්න ඔබ ජයග්‍රහණය කරනු ඇත” (ශු අල්කුර්ආනය 24: 31)

“පාපිෂ්ටයිනි! අල්ලාහ්ගේ දයාව පිළිබද අවිශ්වාසයෙන් නොපසුවන්න අල්ලාහ් සියළු පාපයන් සමා කරයි” (ශු අල්කුර්ආනය 29: 53).

“සමාව අයදින්නන්ව අල්ලාහ් ප්‍රිය කරයි” (ශු අල්කුර්ආනය 2: 222).

“අල්ලාහ් ඔබලාට සමාව පිරිනැමීම ඔබලා ප්‍රිය නොකරන්නේද?” (ශු අල්කුර්ආනය 24: 22).

පශ්චාත්තාපයට ලැබෙන ජයග්‍රහණයන් 6 (video):

 

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.