| Home | Contact Us |

අපේ වෙබ් අඩවියට ඔබ සැම ඉතා සාදරයෙන් පිළිගනිම

Print This Post Print This Post Email This Post Email This Post 276 views

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට!

කතුවරයා/දේශකයා: on 1st June 2017

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කරන විට අනුගමනය කළ යුතු උසස් විනයන්:

1- පිවිතුරු සිතින් පාරායනය කිරීම.

2- මනස එයට යොමු කර මනා අවදානයෙන් යුතුව පාරායනය කිරීම.

3- ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනයට පෙර දත් මැදීම.

4- දෝවනය කර ගැනීම.

5- වෙනත් පැතිවලට අවදානය යොමු වන ස්ථානවලින් වැළකී නිස්කලංක සුදුසු ස්ථානයක් තෝරා ගැනීම. මස්ජිදයක් නම් ඉතා සුදුසුය.

6- පාරායනය කිරීමට පෙර ෂෙයිතාන්ගේ උවදුරුවලින් අල්ලාහ්ගෙන් ආරක්ෂාව පැතීම. අඌදු බිල්ලාහි මින්ෂ් ෂෙයිතානිර් රජීම් යනුවෙන් පැවසීම.

7- පරිච්ඡේදයක ආරම්භය නම් බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් යනුවෙන් පාරායනය කිරීම.

8- එහි ගැබ්වී ඇති අදහස් හොඳින් මනසට ගෙන, අල්කුර්ආනය අමතන්නේ තමන්වයි යන උසස් හැඟීමෙන් බිය බැතීව පාරායනය කිරීම.

9- එහි ගැබ්වී ඇති අදහස් සිතට හොඳින් දාරනය වීම සඳහා, තවද ඔබේ සිත විවෘත කරන පාඨ යළි යළි පාරායනය කිරීම.

10- ඇස්වල කඳුළු පිටවිය යුතු වාක්‍යයන් පාරායනය කරන විට එසේ පිටත් කිරීම.

11- පාරායනයෙහි නීති රීතීන් අනුගමනය කරමින් මැනවින් පාරායනය කිරීම.

12- ඈනුමක් යන විට මුව අතින් වසාගෙන ඉන් පසු යළි පාරායනය ආරම්භ කිරීම.

13- ඉතා අවශ්‍යය මොහොතක හැර පාරායනය කරන විට අන් අය සමග කතා නොකිරීම.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Related Posts

 • මනස පිවිතුරු කරන්නේ කෙසේද?June 3, 2017 මනස පිවිතුරු කරන්නේ කෙසේද? (0)
  1- අල්ඉහ්ලාස් නම් පිවිතුරු චේතනාව. ජීවිතයෙහි සියළු  ක්‍රියා කලාප අල්ලාහ් වෙනුවෙන් පවත්වා ගැනීම. 2- අල්ලාහ් කෙරෙහි මුළු තෘප්තියෙන් ක්‍රියා කිරීම. ඔහුගේ මහඟු බව සිතේ පිරී පැවතීම. මෙසේ […]
 • ඉමහත් භාග්‍යයන් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක්!May 4, 2015 ඉමහත් භාග්‍යයන් ලැබෙන යහපත් ක්‍රියාවක්! (0)
  لاََ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ ලහුල් මුල්කු වලහුල් හම්දු […]
 • විශ්වාසවන්තයින් වෙනුවෙන් අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දේව දූතවරුන් කරන ප්‍රාර්ථනා!September 19, 2016 විශ්වාසවන්තයින් වෙනුවෙන් අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ දේව දූතවරුන් කරන ප්‍රාර්ථනා! (0)
  "අර්ෂ(පරමාසන)ය උසුලන්නාවූ අයද, ඒ වටා සිටින අයද තම රබ්(පරමාධිපති)ගේ ප‍්‍රශංසාවේ ගුණ ගයමින් ඔහු සුපිවිතුරු කරති. ඔහු ගැන විශ්වාස කරති. අපගේ පරමාධිපතියාණෙනි, ඔබ ඔබගේ පරම දයාවෙන් සහ […]
 • රජබ් මාසය!May 10, 2015 රජබ් මාසය! (0)
  අපි මේ ගෙවමින් සිටින රජබ් මස පිළිබඳ කරුණු කිහිපයක් දැනගනිමු. අල්ලාහ් විසින් පරිශුද්ධත්වයට ලක් කළ මාසයන් ගණන හතරකි. බලන්න ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි (අත්තව්බා 9: 36). ශුද්ධවූ මාසයන් […]
 • යේසුස් වහන්සේ දේව පුත‍්‍රයෙක් ? – 06August 27, 2007 යේසුස් වහන්සේ දේව පුත‍්‍රයෙක් ? – 06 (0)
  සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් මුස්: යේසුස් වහන්සේ දෙවියන්ගේ පුත‍්‍රයෙක් ද ? කි.බැ: ඔව්, ශු. මතෙව් මේ පිළිබඳව කියයි: ”යොහන් විසින් යේසුස් වහන්සේ […]
 • ස්වාමි ආන්නදා මුහිබ්බුල්ලා වූයේ කෙසේද?March 23, 2009 ස්වාමි ආන්නදා මුහිබ්බුල්ලා වූයේ කෙසේද? (0)
  බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම් මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි. සමාජ සුහදත්වය සඳහා සංවිධානය කර ඇති මෙම වැඩසටහනට සහභාගි වී සිටින ඔබ සියළු දෙනාට ප‍්‍රථමයෙන් අස්සලාමු අෙලෙකුම් […]coded by nessus

June 1, 2017 · අබූ අස්මා · No Comments
Tags: ,  · Posted in: විවිධ, ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය

Leave a Reply