ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය උගන්වන හරවත් ජීවිතයකට අවශ්‍යම කරන මහඟු උපදෙස්!

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය හරවත් ජීවිතයකට, මිනිස් ජීවිතයෙහි උන්නතිය වෙනුවෙන් උගන්වන ඉතා යහපත් කරුණු සම්භාරයෙන් බිඳක් මෙම ලිපියෙන් සාකච්ඡා කරමු. සැබවින්ම මෙය මිනිසාගේ දෙලොව ජීවිතයෙහි උන්නතිය සඳහාවූ මඟ පෙන්වීම්ය.

1- අල්ලාහ් සමග වෙනත් කිසිදු දෙවියෙකු නොගනු. එසේ ඔබ කළේ නම් නින්දාවට හා පිළිකුලට ඔබ පත්වනු ඇත.  

2- ඔබේ දෙවියා තමන් හැර වෙන කිසිවෙකුට යාඥා නොකළ යුතු බව ද දෙමාපියන්ට යහපත කළ යුතු බව ද නියෝග කරයි.

3- ඒ දෙදෙනා හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ මහළු වියට පත්වූයේ නම් ඔවුන්ට චී යනුවෙන් නොපවසන්න.   ඔවුන් දෙදෙනාම එළවා නොදමන්න.

4- ඔවුන් දෙදෙනාට ගෞරවාන්විත වචනවලින් ආමන්ත්‍රණය කරන්න.

5- ඔවුන් දෙදෙනා වෙනුවෙන් දයාළුභාවයේ පියාපත් හෙලන්න.

6- (දෙමාපියන් වෙනුවෙන් නිරතුරුව අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න). මාගේ හිමියනි! මා කුඩා වියෙහි (ආදරයෙන්)  හදා වඩා ගත්තා සේ ඒ දෙදෙනාට කරුණාව දක්වනු මැනව.

7- තවද ලේ ඥාතීන්, දිළින්දන්, මගීන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න.

8- තවද (ඔබලාගේ ධනය අනවශ්‍ය ලෙස) නාස්ති නොකරන්න. නාස්තිකාරයෝ ෂෙයිතාන්ගේ සොයුරන්ය . ෂෙයිතාන් තම හිමියන්ට අකෘතඥ විය.

9- ලේ ඥාතීන් දිළින්දන් මගීන්ට පිරිනැමීමට යමක් නොවූ විට ඔවුන්ට යහපත් අයුරින් කථා කරන්න.

10- ඔබ යහපත වෙනුවෙන් වියදම් නොකර ඔබේ ගෙලෙහි  දෑත් බැඳ නොතබාගන්න, ඔබ සියල්ල වියදම් කර එක හෙළාම එය දිග නොහරින්න. එසේ වූ විට ඔබ නින්දිත කෙනෙකු ලෙස දුගීභාවයට පත්වී හිඳ ගන්නෙහිය.

11- දිළිඳුභාවයට බියවී ඔබේ දරුවන්ව ඝාතනය නොකරන්න. ඔවුන්ට හා ඔබට ආහාර සපයන්නේ අපය. සැබවින්ම ඔවුන්ව ඝාතනය කිරීම මහත් වරදකි.

12- තවද දුරාචාරයට ළං නොවන්න. සැබවින්ම එය අශිෂ්ට සම්පන්න ක්‍රියාවකි තවද දරුණු පාපකාරි මාර්ගයකි .

13- අල්ලාහ් තහනම් කළ කිසිදු ආත්මයක් අයුක්ති සහගත ලෙස ඝාතනය නොකරන්න. කවුරුන් අයුක්ති සහගත ලෙස ඝානතනය කරනු ලබයිද ඔහුගේ භාරකරුට ඝාතනය හෝ සමාව පිරිනැමීමට බලය පිරිනැමුවෙමු. ඔහු ඝාතනය සම්බන්ධව සීමාව නොඉක්මවිය යුතුයි. සැබවින්ම ඔහුට පිහිටට පත් අයෙකි.

14- අනාථයින්ගේ ධනය වෙත ඔවුන් වැඩිවියට පත්වන තෙක් යහපත් අයුරින් මිස සමීප නොවන්න. තවද දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන්න. සැබවින්ම ඔබ ලබාදෙන පොරොන්දු විනිශ්චයට ලක්වනු ඇත.

15- මනින විට පූර්ණ මිම්මට මනින්න. තවද සමබර තුළාවෙන් කිරන්න. අති විශිෂ්ට යහපත් අවසානය මෙයයි.

16- ඔබට දැනුමක් නොමැති දේ ඔබ අනුගමනය නොකරන්න. ශ්‍රවණය දෘෂ්ටිය සිත ආදි සියල්ලක්ම ප්‍රශ්න කරනු ලැබේ.

17- මහ පොළොවේ උඩඟු ලෙස ගමන් නොකරන්න. ඔබට මහ පොළොව පළාගෙන  යෑ නොහැකිය. තවද කඳු මුඳුන් දක්වා ඔබට උස්විය නොහැක. මේ සියල්ල අල්ලාහ් අභියස පිළිකුල් සහගතය.

මේ සියල්ල ඔබේ දෙවියා ඔහුගේ ඥාණ සම්භාරයෙන් ඔබට දන්වන කරුණුය. අල්ලාහ් සමග වෙනත් දෙවියෙකු සමාන නොකරන්න. එසේ කළ විට නින්දාසහගත ලෙස ඔහුගේ දයාවෙන් පළවා හරිනු ලැබූ කෙනෙකු ලෙස නිරයට විසිකරනු ලබන්නේය.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ බනු ඉස්රාඊල් 17 වැනි පරිච්ඡේදයෙහි 22 පාඨයේ සිට 39 වැනි පාඨ තුළ ඇතුලත් ඉහත සඳහන් මේ අගනා උපදෙස් සියල්ල ඔබ නිසි අයුරින් පිළිපදින විට ඔබේ මෙලොව හා එලොව ජීවිතය වර්ණවත් වීම නිසැකය. සැබෑ ජයග්‍රහණයෙහි හරය මෙහි අන්තර්ගතයි. විශ්ව හිමියන් අල්ලාහ්ගේ ප්‍රසාදය දිනා ගැනීම සඳහා නිසි අයුරින් මෙය අනුගමනය කරන්න.

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.