“ලුක්මාන්” නම් සැදැහැවන්ත  පුද්ගලයාට ප්‍රඳාව පිරිනැමූ බව අල්ලාහ් පවසයි. තවද ඔහුට නියෝග කරනු ලැබුවේ අල්ලාහ්ට කෘතඳවන ලෙසයි. එතුමන්ට ලැබුනු එම ප්‍රඳාව තුළින්  එතුමන් ආදර්ශමත් පියෙකු විය. එතුමන් තම පුතුනුවන්ට කළ අගනා ඔවදන් එකිනෙක දැන් විමසා බලමු.

1- මාගේ පුතුනුවනි! අල්ලාහ්ට කිසිවක් සමානයන් නොතබනු, සමානයන් තැබීම සැබවින්ම බරපතල අයුක්තියකි.

2- මාගේ පුතුනුවනි! අබ ඇටයකට සමාන දෙයක් වූවද එය ගල් පර්වතයක හෝ අහස්වල හෝ මහ පොළොවෙහි හෝ (සැඟ වී) තිබුණත් අල්ලාහ් එය (පිටතට) ගෙන එන්නේය. නියත වශයෙන්ම අල්ලාහ් සෙනෙහවනත්ය, ඥානාන්විතය.

3-මාගේ පුතුනුවනි! සාලතයෙහි නිරතවනු.

4-යහපත් දෑ අණකරනු අයහපත් දෑ තහනම් කරනු.

5- නුඹට සිදුවන දෑ කෙරෙහි ඉවසීමෙන් සිටිනු, නියත වශයෙන්ම එය අධිශ්ඨන පූර්වක කාර්යයන්ගෙන් වේ.

6- අහංකාරයෙන් යුතුව නුඹගේ කම්මුල මිනිසුන්ගෙන් නොහරවනු.

7-  උඩඟු ලෙස පොළොවෙහි නොඇවිදිනු. අත්මාභිමාන පුරසාරම් දොඩන කිසිවකෙු අල්ලාහ් නියත වශයෙන්ම ප්‍රිය නොකරන්නේය.

8- නුඹගේ පියවර තැබීමේ දී නිහතමානි වනු.

9- නුඹගේ කටහඬ පාලනය කරනු, නියත වශයෙන්ම සියලු හඬින් ඉතා කර්කශ වන්නේ බූරුවාගේ හඬයි.

දෙමාපියන් සිය දරුවන්ට යහපත උපදෙස් කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙයින් මොනවට පැහැදිළි වේ. දෙමාපියන්ගේ වගකීමද මෙයින් ගම්‍යමාන වේ. හුදු ලෞකීක පැත්තට පමණක් මුල්තැන නොදී ඔවුන්ට උපදෙස් කළ යුතු වැදගත් කරුණු මොනවාද? යන ආදර්ශය සෑම දෙමාපියෙකුටම මෙයින් ලැබේ.

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි ලුක්මාන් නම් 31 වැනි පරිච්ඡේදයේ 12 වැනි පාඨයේ සිට 19 වැනි පාඨය දක්වා කියවා බලන්න.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ දේශණය නරඹන්න:
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *