අල්-කුරානය පහළ වන්නේ අන්වීක්ෂයක් හෝ සරල කාචයක් හෝ නිපදවා නොතිබුණු යුගයකය. එම යුගයේදී මිනිස් කළලය සම්භන්දයෙන් තිබී ඇත්තේ ඉතා අල්ප දැනුමකි. එසේ තිබියදී අල්-කුරානය මගින් මිනිස් කලලයේ විකසනය පියවරෙන් පියවර ඉතා නිවැරදිව විස්තර කොට තිබීම සුවිශේෂී කරුණක් වන්නේය. මිට අදාළ කුර්ආන් වැකියේ ආසන්න පරිවර්තනය පහත දැක්වේ. 

“ඉන් පසුව අපි ශුක්‍රානුව-ඩිම්බය එකතුවෙන් සෑදෙන යුක්තානුව එල්ලී සිටින කැටියක් බවට පත් කෙළෙමු, එම කැටියෙන් අස්ථින්ද ඇති කළෙමු. පසුව අස්ථින් මස්වලින් අවරනයද කෙළෙමු; ඉන්පසු ඔහුව වෙනත් මැවීමක් ලෙස කෙළෙමු” (කුරානය 23: 12-14)

“Then We made the sperm-drop into a clinging clot, and We made the clot into a lump [of flesh], and We made [from] the lump, bones, and We covered the bones with flesh; then We developed him into another creation. So blessed is Allah , the best of creators”

ඉහත සඳහන් කුර්ආන් වැකියේ ඇති ‘අලකා’ යන්නට අර්ථයන් තුනක් ඇත. ඒ අනුව එය කුඩැල්ලා ලෙස පරිවර්තනය කළ හැකිය. නැතහොත් එල්ලෙන දෙයක් ලෙස තේරුම් කළ හැකිය. එසේත් නැත්නම් රුධිර කැටියක් ලෙස සැලකිය හැකිය. ඉහත රුපයේ දැක්වෙන්නේ කුඩැල්ලෙකුට සමාන කළල අවස්ථාවකි. එම අවස්ථාවේදී කුඩැල්ලෙකුට සමානව මවගේ රුධිරය උරාගෙන කළලය පෝෂණය වේ. අන්වීක්ෂයක් හෝ සරල කාචයක් හෝ නොමැති යුගයක කළලයේ හැඩය ඉතා නිවැරදිව සඳහන් කිරීම තුලින් පෙනී යන්නේ කුරානය දෙවියන් පහළ කළ පණිවිඩයක් බවයි. තවද ඉහත සඳහන් කුර්ආන් වැකිය අනුව මස් පිඩු සෑදීමට පෙර ඇටසැකිල්ල සැදෙන බව සඳහන් කොට ඇත. නවීන විද්‍යාවෙන් එම කරුණ සනාථ කිරීමට පෙර මිනිසුන් විශ්වාස කොට ඇත්තේ එය කුරානයේ ඇති වැරැද්දක් හැටියට ය. මෙම කරුණු සියල්ල හොඳින් හැදෑරු කැනඩාවේ ටොරොන්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ව්‍යුහ විද්‍යාව පිලිබඳ මහාචාර්යවරෙකු වූ කිත් එල් මුවර් (Keith L Moore) නිගමනය කරන්නේ කුරානය දෙවියන්ගේ පණිවිඩයක් විය යුතු බවයි. එතුමා වර්ෂ 1981දී සවුදි අරාබියාවේ දමාම් නගරයේ පැවති විද්‍යා සම්මන්ත්‍රණයක දී පහත සඳහන් ප්‍රකාශය සිදු කොට ඇත.

“මනුෂ්‍යයාගේ වර්ධනය පිළිබඳ අල්-කුරානයේ ඇති ප්‍රකාශන පිළිබද විස්තර කිරීමට ලැබීම ගැන මා අතිශයෙන්ම සතුටු වෙමි. මට පැහැදිලි වන එක් කරුණක් නම් මේ වදන් මුහම්මද් තුමාට දෙවියන්ගෙන් ලැබී තිබිය යුතු බවයි, මා එසේ පවසන්නේ එහි සඳහන් වන කරුණු මිට ශතවර්ෂ කීපයක් වන තුරුම සොයාගෙන නොතිබීමයි. එබැවින් මට තහවුරු කළහැක්කේ මුහම්මද් තුමා දෙවියන්ගේ පණිවිඩකරුවෙක් විය යුතු බවයි.”

කුරානය හොඳින් හදාරන්නෙකුට එය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවන බව වටහා ගත හැකිය. එය මිනිස් වර්ගයා වෙනුවෙන් පහළ වූ මග පෙන්වීමකි. එබැවින් බුද්ධිමතුන් ඉන් ප්‍රයෝජනය ලබනු ඇත.

By Fasy Ajward.B.Sc(Special)Hons.

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *