පොලවේ ස්ථායිතාව කෙරෙහි කඳුවල කාර්යභාරය (The role of mountains on the stability of earth)

 

 

 

 

මෙම ලිපියෙන් අදහස් කරනු ලබන්නේ භුවිද්‍යාව සම්බන්ද ඇතැම් කරුණු සහ කුරානයේ සඳහන් වන ඇතැම් වැකි පිළිබඳව සසඳා බැලීමකි. කෙසේ වෙතත් භූවිද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ රසායනාගාරයක කරන පරීක්ෂණ මෙන් නොවන නිසා විද්‍යාඥයින් කරන ඇතැම් නිගමනයන් කාලයෙන් කාලයට වෙනස් විය හැකිය. ඇයිද යත් කඳුවලින් පොළොව කෙරෙහි ඇතිවන බලපෑම සම්බන්දයෙන් ගෙන ඇති බොහෝ නිගමනයන් උපකල්පනයන් වන බැවිනි. එහෙත් අල්-කුරානයේ ඇති වැකි දෙවියන් පහළ කළ ඒවා බැවින් සදාකාලිකවම වෙනස් නොවී පවතිනු ඇත.

පෘථිවියේ ඇති මහද්වීප සියල්ලම පිහිටා ඇත්තේ මැග්මා මත තිබෙන ටෙක්ටෝනික් තැටි මතය. මේවා යම් විදියකින් ස්ථායිව පිහිටීමට කටයුතු සම්පාදනය වී නොතිබුනේ නම් පෘථිවිය වේගයෙන් බ්‍රමණය වන නිසා එම තැටි විස්ථාපනය විය හැකිය. එම විස්තපනයේ ප්‍රතිපලයක් ලෙස බුමි කම්පා සහ සුනාමි තත්වයන් ඇති වීමේ හැකියාව ඇත. මෙය වැළැක්වීමට කඳු වලින් විශාල කාර්ය බාරයක් සිදු වන්නේය.

නවීන භූවිද්‍යා පර්යේෂණවලට අනුව කඳුවල පොලවට උඩින් ඇති කොටස මෙන් කිහිප ගුණයක් විශාල මුල පොළවට යටින් ඇති බව සොයාගෙන ඇත. මේ අනුව කඳුවල පොලොවට යටින් පිහිටන කොටස පෘථිවියේ ස්ථායිතාව ඇති කිරීමට කුන්ඥයක් මෙන් ක්‍රියා කරන්නේය. මෙම කරුණ එක්සත් ජනපදයේ National Academy of Sciences ආයතනයේ සේවය කළ ආචාර්ය ෆ්‍රෑන්ක් ප්‍රෙස් (Dr. Frank Press) මහතා විසින් ලියන ලද “Earth” යන ග්‍රන්ථයේ ද සඳහන් කොට ඇත. මිට ආදාල කුර්ආන් වැකිය පහත දැක්වේ.

“අප පොලොව ඇතිරිල්ලක් ලෙසද, කඳු කුන්ඥයක් ලෙසද නොකෙලෙමුද” (කුරානය 78:6,7).

මෙහි ‘ඇතිරිල්ලක්’ ලෙසින් අදහස් කරන්නේ බොහෝ දුරට ටෙක්ටෝනික් තැටි විය හැකිය. මෙම තැටි එකිනෙකක් වෙන් නොවී තිබීමට කඳු කුන්ඥයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේය. මේ අනුව පොළොවේ ස්ථායිතාව සඳහා කඳුවලින් කෙරෙන කාර්ය ඉතා මැනවින් අල්-කුරානයේ පැහැදිලි කොට ඇත. විද්‍යාව නොදියුණු හත්වන සියවේදී මෙවැනි ප්‍රකාශනයක් කිරීමට නම් දේව පණිවිඩයක් ලැබී තිබිය යුතු බව පෙනී යන්නේය.

By. M.F. Ajward. B.Sc(Sp.Phy)Hons.Japura.

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.