රැවුල සහ ඉස්ලාම් මග (Beard Islamic Way)

පිරිමියෙකු සහ කාන්තාවක් වෙනස් කොට හඳුනාගන්නා මුලික ලක්ෂණ අතුරින් එකක් වන්නේ රැවුලයි. මෙය මිනිසාගේ ආරම්භයේ සිටම දැකිය හැකි දෙවියන්ගේ මැවීමකි. සිංහයෙකුගේ අලංකාරය උගේ ලොම් වලින් විදහා දක්වන අයුරින්ම පිරිමියෙකුගේ ගාම්බිරත්වය රැවුල නිසා ඉස්මතු වන්නේය. දෙවියන්ගේ මැවීමක් හේතුවක් නොමැතිව වෙනස් කිරීම ඉස්ලාම් දහම අනුව බලවත් වරදකි. මේ නිසා පිරිමියෙකු ගැහැණු වේශයෙන් වෙනස් වීම ඉස්ලාම් අනුමත කරන්නේ නැත. 
සෑම නබිවරයෙකුම රැවුල වවා තිබේ. ඔවුන් කිසිවෙකු රැවුල මුඩු කලේ නැත. නබිවරුන් පමණක් නොව මුස්ලිම් නොවන දාර්ශනිකයින් සහ පැරණි විද්‍යාඥයින්  පවා රැවුල වවා තිබේ. කෙසේ වෙතත් මුස්ලිම් නොවන බොහෝ අය රැවුල මුඩු කරන්නේය. ඇතැම් අය යටි රැවුල මුඩු කොට උඩු රැවුල වවති. එහෙත් මෙම ක්‍රියාව ඉස්ලාම් දහමින් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන ක්‍රියාවකි.

ඉස්ලාම් දහම අනුව රැවුල වැවීම නබිතුමාගේ මග පෙන්වීමක් වන්නේය. නබිතුමාගේ මග පෙන්වීම අනුගමනය කිරීම මගින් මුස්ලිම්වරයෙක් දෙවියන්ට සමීප වන්නේය. නබිතුමාගේ අණ නොතකා හැරීම වරදකි. අල්-කුර්ආන් වැකියක දැක්වෙන පරිදි දෙවියන්ට ඇලුම් කරන තැනැත්තා නබිතුමව අනුගමනය කළ යුතුය. එවිට දෙවියන් එම තැනත්තාට ඇලුම් කරන බව කුරානයේ සඳහන් වේ.

පහත දැක්වෙන නබිවදනින් රැවුල වැවීම ගැන පවසා ඇත.

“අබු හුරෛරා රලි තුමා නබිතුමාගේ හදිසයක් මෙලෙස දැනුම් දෙයි: උඩු රැවුල ලංව මුඩු ගානු, යටි රැවුල වවනු, එසේ කිරීමෙන් මජුසි වරුන්ට එරෙහිව ක්‍රියා කරනු” (සහිහ් මුස්ලිම් 501).

ඉහත හදිසයේ දැක්වෙන්නේ නබිතුමාගේ නියෝගයකි. එබැවින් එය ඉටු කිරීම නබිතුමාගේ අනිගාමිකයින්ට අනිවාර්ය වේ. තවද රැවුල වැවීම මුස්ලිම්වරුන්ගේ අනන්‍යතාවකි.

නබිතුමාගේ පමණක් නොව ඔහුගෙන් පසු පැමිණි කලීෆා වරුන්ගේද විශාල යටි රැවුලක් දක්නට තිබුනේය. නබිතුමා කිසිම විටෙක යටි රැවුල මුඩු ගෑ බවට හදිසකක් දැකිය නොහැකිය. එහෙත් අබ්දුල්ලා ඉබ්නු උමර් රලි තුමා ඔහුගේ රැවුල හජ් සහ උම්රා වලින් පසු අත්මිටකට සිමා කොට කැපු බව වාර්ථා වන්නේය. මෙය අබ්දුල්ලා ඉබ්නු උමර් රලි තුමාගේ පෞද්ගලික ඉජිතිහාදයකි.

By Fasy Ajward.B.Sc(Sp.Phy)Hons.Japura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research

Leave a Reply

Your email address will not be published.