දේව දුතයින් – සුරදුතයින් (මලක්වරුන්-angels) පිළිබඳ ඉස්ලාමීය මතය කුමක් ද?

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් ගුප්ත (අදෘශ්‍ය) ජීවීන් දෙවර්ගයක් නිර්මාණය කොට ඇති බව දැක්වේ. මලක්වරුන් (දේව දුතයින් – සුරදුතයින්) හා ජින්වරුන් ලෙසින් මෙම ජීවී කොටස් දෙක හැඳින්වෙයි. පළමුව මලක්වරුන් පිළිබඳ ඉස්ලාමීය විශ්වාසය කුමක් ද යන්න විමසා බලමු.

මලක්වරුන් (දේව දුතයින් – සුරදුතයින්)

ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව මලක්වරුන් ව නිර්මාණය කොට ඇත්තේ ආලෝකයෙනි. මනුෂ්‍ය වර්ගයා නිර්මාණය කිරීමට පෙර ඔවුන් ව නිර්මාණය කොට ඇති අතර ඔවුන් මහා කාරුණික අල්ලාහ් කෙරෙහි පුර්ණ අවනතභාවයකින් කටයුතු කරණ අතර ඔවුන්ට ස්වාධීන සිතුම් පැතුම් හෝ තෝරාගැනීමේ නිදහසක් නොමැත්තේය. මෙම හේතුව නිසාම ඔවුන් සියළු අකුසල් ක්‍රියාවන්ගෙන් සුරක්ෂිතය.

“….අල්ලාහ් ඔවුන්ට(මලක්වරුන්ට) විධානය කළ දැයට ඔවුහු පිටුනොපාන අතර ඔවුන්ට විධානය කරනු ලබන දෑ ඔවුහු ඉටුකරති”. (අල් කුර්ආන් 66:6)

මලක්වරුන් විවිධ තරාතිරම් වලින් යුක්ත වන අතර ඔවුන් කොපමණක් සිටින්නේ ද යන්න මහා කාරුණික අල්ලාහ් පමණක් දන්නා කරුණකි. මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් මිනිසුන් අතුරින් තෝරාගන්නා වූ ධර්ම දුතයින් වෙත දේව පණිවිඩය ගෙන ඒමේ කර්තව්‍ය, මිනිසුන් කරන්නා වූ යහ හා අයහ ක්‍රියාවන් වාර්තා කොට තැබීම හා ලොව පරමාන්ත දිනය සනිටුහන් කරමින් කරන්නා වූ හොරනෑව පිඹීම වැනි කටයුතු ඔවුන් වෙත පැවරී ඇති ඇතැම් වගකීම් ය.

මලක්වරුන්ට මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් බොහෝ ශක්තීන් ලබා දී ඇති අතර මිනිස් වෙස් ගෙන කටයුතු කළ අවස්ථාවන් ද අල් කුර්ආනයේ සඳහන් වෙයි. පිරිමි සම්බන්ධතාවකින් තොරව මර්යම් තුමිය දේව අනුහසින් ජේසු තුමාණන් ව පිළිසිඳ ගත් අවස්ථාව දන්වා සිටීම  සඳහා පැමිණියේ මලක්වරුන් අතුරින් ප්‍රධානියා ලෙස සැලකෙන ජිබ්රීල් බව සඳහන් වෙයි.

“ඇය ඔවුන්ගෙන් වෙන් ව තිරයක් (දමා) ගත්තාය. එවිට (ජිබ්රීල් නම්) අපගේ පිවිතුරු ආත්මය අපි ඇය වෙත එව්වෙමු. එවිට ඔහු ඇයට පුර්ණ මිනිසෙකු ලෙස නිරූපණය විය”. (අල් කුර්ආන් 19:17).

බටහිර සංස්කෘතිය තුළ මලක්වරුන් ව පියාපත් සහිත මනිස් රුවකින් විදහා දක්වන්නට කර ඇති ක්‍රියාවන්ගෙන් ඉස්ලාමිකයින් තමන් ව ආරක්ෂා කරගත යුතුය. මෙවන් ගුණාංග සහිතව මලක්වරුන් ව විදහා දැක්වීම සඳහා ඉස්ලාමීය මුලාශ්‍රයන් හි කිසිදු සාක්ෂියක් දක්නට නොමැත.

ඇතැම් ආගමික කොටස් අතර ඇති විශ්වාසයක් නම් දුෂ්ටාත්මයක් ලෙස සැලකෙන   ෂෙයිතාන් (සාතන්-ඉබ්ලීස්) පාපයට පෙළඹුණු මලක්වරයෙක් බවයි. මෙය මලක්වරුන්ගේ ස්වභාවය පිළිබඳ ව ඉහතින් සඳහන් අල් කුර්ආන් 66:6 වැකිය අනුව එය එසේ විය නොහැක. මහා කාරුණික අල්ලාහ්ගේ විධානයන්ට අකීකරු වීම මලක්වරුන්ගේ ස්වභාවය නොවන බව මෙම අල් කුර්ආන් වැකිය ඉතා පැහැදිලි අයුරින් තහවුරු කරයි. තවද, පහතින් උපුටා දක්වා ඇති අල් කුර්ආන් වැකිය අනුව සාතන් (ඉබ්ලීස්) කුමන ආකාරයේ නිර්මාණයක් ද යන්න ඉතා පැහැදිලි ව දක්වා ඇත.

“ආදම්ට නුඹලා සුජුද් (පසඟ පිහිටා සිටීම) කරවැ’යි අපි මලක්වරුන්ට පැවසු කල්හි, ඉබ්ලීස් හැර ඔවුහු සුජුද් කළෝය. ඔහු ජින්නුන්ගෙන් කෙනෙකු විය”. (අල් කුර්ආන් 18:50)

මේ අනුව සාතන් (ඉබ්ලීස්) තවත් ගුප්ත අදෘශ්‍ය නිර්මාණයක් වූ ජින්වරුන්ගෙන් වුවෙකු බව පැහැදිලිය. මේ හේතුව නිසාම ඉහත ප්‍රශ්නයට අදාලත්වයක් නොවුව ද, ජින්වරුන් පිළිබඳ කෙටි සටහනක් පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.

ජින් වර්ගයා

මනුෂ්‍ය වර්ගයා මෙන් ජින් වර්ගයාට ද මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් තෝරාගැනීමේ නිදහස ලබා දී ඇත. ඔවුන් ව දුම නොමැති ගින්නකින් නිර්මාණය කොට ඇති බව දැක්වේ.

“තව ද ජින්, ඔහුව අපි මැව්වේ දැඩි උෂ්ණයෙන් යුත් ගින්නෙන් ය” (අල් කුර්ආන් 1527).

මිනිසා නිර්මාණය කිරීමට පෙර ජින් වර්ගයා නිර්මාණය කළ බව ද අල් කුර්ආනය සඳහන් කරයි. මනුෂ්‍ය වර්ගයා මෙන් ජින් වර්ගයා ද මහා කාරුණික අල්ලාහ්ගේ මඟ පෙන්වීම් අනුගමනය කරමින් තම ජීවිතය සකසා ගත යුතු ව ඇත. මේ අනුව ජින් වර්ගයා අතර ඉස්ලාමිකයින් මෙන් ම ප්‍රතික්ෂේපකයින් ද ඇත. ඔවුහු ආහාර පාන ගැනීම, විවාහ වීම, දරුවන් ලැබීම, මරණය, පරමාන්ත දිනයේ මළවුන්ගෙන් නැගිටුවනු ලැබීම, අවසන් විනිශ්චය දිනයේ තම මෙලොව විශ්වාසයන් හා ක්‍රියාකාරකම් අනුව ස්වර්ගය හෝ නිරයට යවනු ලැබීම වැනි මිනිසාට හිමි සියලු තත්ත්වයන්ට ඔවුන්ට ද මුහුණ පාන්නට සිදුවෙයි.

By: අහ්මද් දහ්ලාන්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.