ඉස්ලාමයේ පිරිසිදුකම (Cleanliness in Islam)

අබු මලික් අල්-අශාරී තුමා නබිතුමාගේ හදිසයක් ගෙන හැර දක්වමින් කියා සිටින්නේ පිරිසිදුකම ඉස්ලාමිය විශ්වාසයෙන් හරි අඩක් බවයි. මේ අනුව අපට පැහැදිලි වන්නේ ඉස්ලාම් දහම තුල ආත්මීය පිරිසිදුකමට මෙන්ම ශාරීරික පිරිසිදුකමට විශාල වටිනාකමක් ලබා දී ඇති බවයි.ඉස්ලාම් දහමේ විශේෂත්වයක් වන්නේ සලාතය ඉටු කිරීමට පෙර ජලයෙන් වුළු කර ගැනීම අනිවාර්ය කොට තිබීමය. ජලය සොයාගැනීමට නොහැකි අවස්ථාවලදී සහ අසනීපයක් හේතුවෙන් ජලය භාවිතා කිරීමට නොහැකි විට දී පමණක් තයමුම් කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත. එවැනි පිරිසිදු කරගැනීමකින් තොරව සිදු කරනු ලබන සලාතය ප්‍රතික්ෂේප වන්නේය. අල්-කුරානයේ මේ සම්බන්දයෙන් පහත දැක්වෙන පරිදි සඳහන් කොට ඇත.

“විශ්වාස කලවුනි! නුඹලා සලාතය සඳහා සුදානම් වුයේ නම් නුඹලාගේ මුහුනද, වැලමිට දක්වා නුඹලාගේ අත්ද සෝදා ගන්න. තවද නුඹලාගේ හිස්ද (ජලය ස්පර්ශ කොට) පිරිමදින්න. වළලුකර තෙක් නුඹලාගේ පාදයන්ද (සෝදා ගන්න) තවද නුඹලාට ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වුයේ නම් (ස්නානය කර) පිරිසිදු කරගන්න. නුඹලා රෝගීන් හෝ ගමනක යෙදී සිටින්නේ නම් හෝ නුඹලාගෙන් කෙනෙක් මුත්‍රා/මලපහ කර පැමිණියේ නම් හෝ නුඹලා (සංසර්ගය මගින්) බිරියන්ව ස්පර්ශ කර සිටින අවස්ථාවලද ජලය සොයා ගැනීමට නොහැකි වුයේ නම් ද පිරිසිදු දුවිලිවලින් නුඹලාගේ මුහුණුද, නුඹලාගේ අත්ද පිරිමදින්න. නුඹලාව දුෂ්කරතාවයන්ට පත් කිරීම අල්ලාහ්ගේ අවශ්‍යතාව නොවේ. නමුත් නුඹලාව පිරිසිදු කිරීම සඳහා තම දායාදය පුර්ණ කරදීම මගින් නුඹලා (ඔහුට) ස්තුති කිරීම ප්‍රිය කරයි” (කුරානය 5:6).

සලාතය සඳහා වුළු කිරීමේදී දත් මැදීම ගැන විශේෂයෙන්ම සඳහන් කොට ඇත. එය නබිතුමාගේ ප්‍රධාන සුන්නාවක් හෙවත් මග පෙන්වීමක්ද වේ. මේ නිසා මුඛයෙන් දුගඳ හැමීමට තිබෙන අවස්ත්වද බැක්ටීරියා වර්දනය සඳහා ඇති ඉඩකඩද ඇහිරී යන්නේය.

ඉස්ලාම් දහම නියම කොට ඇති ඇතැම් කාරණාවලදී එනම් මාස්සුද්ධිය නතර වූ පසු ද සංසර්ගයෙන් පසුද ඉන්ද්‍රිය පිට වූ අවස්ථාවලදී ද ස්නානය කිරීම අනිවාර්ය වේ. මෙය සෑම මුස්ලිම්වරයෙකු විසින්ම අනිවාර්යයෙන්ම අනුගමනය කළ යුතුය.

තවද භාර්යාවන්ගේ මාස් ශුද්ධිය තිබෙන අවදියේදී නොකළ යුතු කාරණාවන් ගැන පහත දැක්වෙන කුර්ආන් වැකියෙන් පෙන්වා දී ඇත.

“(නබි තුමාණෙනි) ඔවුන් මාස් ශුද්ධිය ගැන නුඹගෙන් විමසති. ‘එය (සංසර්ගය්දී) අපහසුතාවක් වේ. එහෙයින්, මාස් ශුද්ධියේදී (ස්ත්‍රීන් සමග සංසර්ගයේ යෙදීමෙන්) ඉවත් වී සිටින්න. ඔවුන් පිරිසිදු වන තෙක් (සංසර්ගය සඳහා) ඔවුන් වෙත සමීප නොවන්න. ඔවුන් පිරිසිදු වුයේ නම් අල්ලාහ් නුඹලාට අණ කළ පරිදි ඔවුන් වෙත යන්නැ’යි (නබි තුමාණෙනි) නුඹ පවසන්න. නිතවශයෙන්ම අල්ලාහ් සමාව අයදින්නන්ව ප්‍රිය කරයි. තවද පිරිසිදුවන්තයින්වද ප්‍රිය කරයි” (කුරානය 2: 222)

ඉස්ලාම් අංග සමුර්ණ දහමක් බැවින් මිනිස් ජීවිතයේදී අනුගමනය කල යුතු ප්‍රධාන කරුණු ගැන ඉහත සඳහන් කළ පරිදි උගන්වා ඇත. මේවා අනුගමනය කිරීමෙන් මිනිසාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය නිරෝගිව පවත්වා ගත හැකි වනවා පමණක් නොව  එමගින් දෙවියන්ට සමීප වීමට ද හැකි වන්නේය.

By Fasy Ajward. B.Sc(sp.phy)Hons,

Ex: Research officer at former Scientific and Industrial Research Institute.

Leave a Reply

Your email address will not be published.