මාස තුනකට පෙර “නබි  (ﷺ) තුමාගේ ජීවිතය” යන පොත් පිංච ඇසුරෙන් තරඟයක් සංවිධානය කළෙමු. එම තරඟයට සහභාගි වූ සියළු සහෝදර, සහෝදරියන්ට අල්ලාහ්ගෙගන් යහපත ප්‍රාර්ථනා කරමු. එසේම නිවැරිදි පිළිතුරු සපයා ජයග්‍රහණය කළ 15 දෙනෙකුට ත්‍යාග පිරිනමන ලදී. නවක මුස්ලිම් වරුන්,  මුස්ලිම්, මුස්ලිම් නොවන සැමෝම තරගයට සහභාගිවීම කැපි පෙණුනි.

එම පොත් පිංච ඇසුරෙන් යොමු කරන ලද ප්‍රශ්න 10 ට පිළිතුරු පහතින් සපයමු. සැමෝම ප්‍රයෝජනවත් විය යුතුයි යන අරමුණින්.

ප්‍ර 1- ශෝක වසර යනුවෙන් හඳුන්වනු ලබන්නේ කුමන හේතුවක් මතද?

පි- මුහම්මද් (ﷺ) තුමන්ගේ ලොකු පියා වූ අබූ තාලිබ් මිය ගිය එම වසරේම දින කිහිපයක් ඇතුළත නබි (ﷺ) තුමන්ගේ බිරිද වන කදීජා රලියල්ලාහු අන්හා තුමිය ද මිය ගියේය. ඉස්ලාම් දහමෙහි උන්නතිය වෙනුවෙන් මහගු සේවයක් කළ දෙදෙනාගේ වියෝව එතුමන් තුළ ඇති කළ දුක නිසයි මෙසේ හඳූන්වනු ලබන්නේ.

ප්‍ර 2- නබි (ﷺ)  තුමන්ට කිරීපෙවූ මවගේ නම කුමක්ද?

පි- හලීමතුස් ස:දියා තුමිය.

ප්‍ර 3- නබි (ﷺ) තුමන් හිජ්රත් සංක්‍රමණයෙන් පසු මදීනාවට පැමිණ මුලින්ම ඉදිකළ මස්ජිදයේ නම කුමක්ද?

පි- කුබා මස්ජිදයයි.

ප්‍ර 4- නබි (ﷺ) තුමන් හජ් කර්තව්‍ය ඉටු කළේ හිජ්රි කී වැනි වර්ෂයේ ද?

පි- හිජ්රි 10 වැනි වසරේය. එතුමන් ඉටු කළේ එක් හජ් කර්තව්‍යයක් පමණි.

ප්‍ර 5- නබි (ﷺ) තුමන්ව ප්‍රතිකේෂ්ප කළවුන් පවා සිරස නමා අල්ලාහ් වෙනුවෙන් සුජූද් කළේ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ කුමන පරිච්ඡේදය ශ්‍රවණය කළ විටද?

පි- 53 වැනි අන්නජ්ම් පරිච්ඡේදය පාරායනය කළ විටයි.

ප්‍ර 6- නබි (ﷺ) තුමන්ට ලැබුනු ඉතා ශ්‍රේෂ්ඨතම ආශ්චර්්‍යය කුමක්ද?

පි- අවසාන දිනය තෙක් සුරක්ෂිතව පවතින ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයයි.

ප්‍ර 7- බද්ර් සටන අවස්ථාවේ මුස්ලිම් සේනාවේ සංඛ්‍යාව කොපමණද? සතුරු සේනාවේ සංඛ්‍යාව කොපමණද?

පි- මුස්ලිම් සේනාවේ 313, සතුරු සේනාවේ 1000.

ප්‍ර 8- නබි (ﷺ) තුමන් මක්කාව ජයගත්තේ හිජ්රි කී වැනි වසරේද?

පි- හිජ්රි 8 වසරේය.

ප්‍ර 9- නබි (ﷺ) තුමන්ගේ සත්‍යයවූ ප්‍රචාරය තුළින් මුලින්ම එතුමන්ව පිළිගත්තේ කවුද?

පි- එතුමන්ගේ බිරිද කදීජා රලියල්ලාහු අන්හා තුමියයි.

10- “අබාබීල්” පක්ෂීන් එවමින් අල්ලාහ් විනාශ කළේ කුමන සේනාවද?

පි- අබ්රහාගේ ඇත් සේනාවයි.

www.yayuthumaga.com

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *