රමළාන් හා උපවාසය පිළබඳ නීති රීතීන් ඉතා කෙටියෙන් -01

නව සඳ බලා රමළාන් මස තීරණය කිරීම වළාකුළු නිසා එය නොදුට විට ෂඃබාන් මස තිහ වශයෙන් සම්පූර්ණ කර රමළාන් මස උපවාසය ආරම්භ කිරීම.

රමළාන් මස උදාවෙහි සතුට යහපත කිරීමට දිරිගැන්වීමේ ප්‍රාර්ථනා මගින් පමණක් තමන් අතර බෙදා ගැනීම. එයට මෙම වචන පමණයි කියා සීමාවක් නැත. උචිත හා කැමති වචන ඒ වෙනුවෙන් භාවිතා කළ සතුට බෙදාගත හැක.

රමළාන් සෑම රාත්‍රියකම ෆජ්ර් සලාතය සඳහාවූ කැඳවීමට පෙර මා අල්ලාහ් වෙනුවෙන් රමළාන් උපවාසය ඉටු කරමි යන චේතනාව සිතේ ඇති කරගත යුතුය. එය මුවින් ප්‍රකාශ කිරීමට කිසිදු සාධකයක් නොමැත.

සහර් වේලාවේ නැගිට සහර් ආහාරය ගැනීම. අප හා පුස්තක ලද් අයගේ උපවාසයේ වෙනස සහර් ආහාරයයි. තවද සහර් කිරීම තුළ සෞභාග්‍යය ඇත. සුළුවෙන් හෝ යමක් ගෙන සහර් කිරීම ඉතා වැදගත්ය.

සහර් කිරීම ප්‍රමාද කළ යුතුය. ෆජ්ර් බාංගු කැඳවීම ශ්‍රවණය කිරිමත් සමග ආහාර පාන ගැනීම නතර කළ යුතුය. ෆජ්ර් අදානයට විනාඩ 10ට 15ට පෙර සහර් වේලාව අවසන් වන්නේ නැත. එසේ පැවසීමට කිසිදු සාධකයක් නොමැත.

සහර් වේලාව යනු අල්ලාහ් ලොවට දිස්වන අහසට බැස පැමිණෙන ඉතා වැදගත් වේලාවයි. එම ශ්‍රේෂ්ඨ වූ වේලාවේ ප්‍රාර්ථනා පිළිගනු ලබයි, පාපයන්ට සමාව ලැබෙයි, ඔහුගෙන් ඉල්ලන දේ ඉටු කරනු ලබයි. එබැවින් සහර් වේලාව ආහාර සඳහා පමණක් පවතින වේලාව නොව මෙම උතුම්වූ යාඥාවන් සඳහාවූද වේලාවයි. එම වේලාවේ ඉටු කරනු ලබන සලාතයට දේව දුතවරුන් සාක්ෂි වශයෙන් සිටිති.  එබැවින් සැබෑ විශ්වාසවන්තයකු එම වේලාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගත යුතුය.

නින්දේදී හෝ සංසර්ගයේදී ධාතු පිටවූ කෙනෙකු සහර් වේලාවේ ඇහැරුනු විට ඔහුට සහර් කිරීමට, උපවාසය සඳහා චේතනාව ඇති කිරීමට එය කිසිදු බාධාවක් වන්නේ නැත. නමුත් ඔහු ෆජ්ර් සලාතය සඳහා දිය නා ගැනීම අනිවාර්්‍යය. ඔසප් තත්තවයෙන් පසුවූ කාන්තාවක් පිරිසිදුවූව ද ඇයගේ නීතිය ද මෙයයි. ඇය සැකයෙන් තොර මා පිරිසිදුවූ බව සිතූ විට ඇයට ද මෙම නීතිය අදාළය.

ෆජ්ර් සලාතයෙහි කැඳවීමෙන් පසු ඇහැරුනු කෙනෙකුට උපවාසය ඉටු කළ හැකිද? එසේය, ඔහුට උපවාසය ඉටු කළ හැක. මන්ද ඔහු රාත්‍රියේ නින්දට යන විටම හෙට මා උපවාසයෙන් පසුවෙමි යන චේතනාවත් සමගයි ඔහු නින්දට යන්නේ. එයම ඔහුට ප්‍රමාණවත් උපවාසය ඉටු කිරීමට. නමුත් මෙය පුරුද්දක් නොකර ගත යුතුය.

සහර් කරන තවත් පිරිසක් ෆජ්ර් සලාතය නොකරම නින්දට යති. අනිවාර්්‍යය සලාතයෙන් තොර ඉටු කරන උපවාසයට අල්ලාහ් ඉදිරියේ කිසිදු පිළිගැනීමක් නැත යනු ආගමික ව්ද්වතුන්ගේ තීරණයයි. එබැවින් අනිවාර්්‍යය සලාතය කොහෙත්ම අත පසු කළ නොහැක.

මතු සම්බන්ධයි….

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.