අල් කුර්ආනයේ සහ හදීස්වල විස්තර කර ඇති පාරාදීස (Paradise described in the Qur’an and the Hadith)

ස්වර්ගය සහ නරකාදිය දැනටමත් මවා අවසානය. එය සත්‍යයක් මිස මිත්‍යාවක් නොවේ. ඒවා ගැන අපට දැනගැනීමට ඇති එකම මග දෙවියන් පහළ කල දහම පමණි. ඒ අනුව ලොව පහළ වූ සෑම නබිවරයෙකුම ස්වර්ගය සහ නිරය ගැන විස්තර කොට ඇත. අල් කුරානයේ ද ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ බොහෝ විස්තර දැකිය හැකිය. එහෙත් අරාබියෙන් විස්තර කොට ඇති ස්වර්ගයේ සහ නිරයේ විස්තර වෙනත් භාෂාවකින් තේරුම් කිරීම ඉතා අසීරු කාර්‍යයක් බව ඉස්ලාමිය විද්වතුන්ගේ මතයයි. 

ස්වර්ගයේ ඇති සුවිශේෂත්වය වන්නේ එහි ඇති ජීවිතය සදාකාලික එකක් වීමයි. ස්වර්ගවාසින්ගේ වයස කොපමණ කල් ගියත් වෙනස් වන්නේ නැත. ඔවුන් සදාකාලිකවම තාරුණ්‍යයේ පසුවනු ඇත. ස්වර්ගවාසින්ට ලෙඩ රෝග වැළඳෙන්නේ නැත. ඔවුන්ට ඇති එකම දුක මෙලොවාදී වැඩියෙන් පින් දහම් කර ගැනීමට නොහැකි වීම ගැන පමණි. ස්වර්ගවාසින්ගේ තවත් විශේෂත්වයක් වන්නේ ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම කලින් සිටියට වඩා අලංකාර වීමයි.
ස්වර්ගයට අරාබියෙන් ජන්නා යැයි කියනු ලැබේ. එහි තේරුම ගස්කොලන් පිරුණු උයනක් යන්නයි. එහෙත් එහි ඇති ගස් මෙලොව ඇති ගස් මෙන් නොව ඒවා ඉතා විශාලය. එහි ඇති පලතුරු විවිධ රසයෙන් සහ සුවඳින් යුක්තය. සහිහ් බුහාරි ග්‍රන්ථයේ සඳහන් වන හදිසයක දැක්වෙන අන්දමට එහි ඇති ගසක සෙවන පසුකර යාමට වසර සියයකට වඩා ගතවන්නේය. ස්වර්ගවාසින්ට තනි මුත්තකින් වූ කුඩාරම් ලබා දෙනු ලබන්නේය. එහි එක් පැත්තක දිග සැතපුම් 60 කට වඩා වැඩි බව නබිතුමා පවසා ඇත. එම කුඩාරමේ කිසිවෙකු විසින් ස්පර්ශ නොකළ කන්‍යාවන් සිටින අතර ඔවුන් සියල්ලම එම කුඩාරම අයත්වන ස්වර්ගවාසියාට හිමිවන්නේය.
ස්වර්ගවාසීන් අසලින් ගංගා ගලා බසින්නේය. ඒවායේ ජලය කිසිදාක අඩු වන්නේ නැත. ස්වර්ගයේ කිරි සහ පැණි වලින් යුත් ගංගා ඇත. ඒවායේ රසය කිසම දාක වෙනස් නොවන බව කුරානයේ සඳහන් වේ. තවද ස්වර්ගවාසින් කවුච්චිවල හාන්සිවී මනු ලොවේදී සිදු වූ දේවල් ගැන කථාබහ කරනු ඇත. එපමණක් නොව ඔවුන්ට නිරා වැසියන් සමග කතා කිරීමටද අවස්ථාව සලසා දෙනු ලබන්නේය. එවිට ඔවුන් සිය අදහස් හුවමාරු කරගනු ඇත.
ස්වර්ගවාසින්ට අල්ලාහ්ව දැකීමට ලැබීම ඔවුන් ලබන උසස්ම භාග්‍ය වනු ඇත. අල්ලාහ් ස්වර්ගවාසින් සමග ඍජුවම කතා බහ කරනු ඇත. ඔවුන්ට අවශ්‍ය කුමක්දැයි විමසනු ඇත. එහෙත් ස්වර්ගවාසින් පවසනු ඇත්තේ ඔවුන්ට සියළුම දේවල් ලැබී ඇති බවයි.
ස්වර්ගය ඉතා විශාල තැනකි. එබැවින් අවසානයට සවර්ගයට යන තැනැත්තාටත් මේ ලෝකය මෙන් දස ගුණයක් විශාල ස්වර්ගයක් ලැබෙන බව නබිතුමා පවසා ඇත.

ලෝක අවසානයට පසුව පවත්වනු ලබන විනිශ්චයෙන් පසු ස්වර්ගයට නියමිත අයව ස්වර්ගයටත් නිරයට හිමිකම් කියන අයව නිරයටත් යැවීමට නියමිතය.

By Fasy Ajward, B.Sc(Sp.Phy)Hons.J.Pura,
Ex.Research officer at former Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

One comment

  • Gayan

    (එම කුඩාරමේ කිසිවෙකු විසින් ස්පර්ශ නොකළ කන්‍යාවන් සිටින අතර ඔවුන් සියල්ලම එම කුඩාරම අයත්වන ස්වර්ගවාසියාට හිමිවන්නේය.)

    ස්වර්ගයට යන ගැහැණු අයට කිසිවෙකු ස්පර්ශ නොකල පිරිමි අය ලැබෙනවද?

Leave a Reply

Your email address will not be published.