රමළාන් දැනුම මිනුම තරඟ ප්‍රතිඵල! 2

1- උපවාසය ඉටු කරන්නන් ස්වර්ගයට ඇතුල්වන දොරටුවේ නම කුමක්ද?

පිඃ රයියාන්

2- උපවාසයෙහි නියියතය (චේතනව) මුවින් ප්‍රකාශ කිරීම පිළිබද නීතිය කුමක්ද?

පිඃ නබි (ﷺ) තුමන්ගේ ආදර්ශය නොමැති නොමග යවන නූතන (බිද්අත්) ක්‍රියාවකි

3- පුස්තක ලද් අයගේ හා අපේ උපවාසය අතර වෙනස කුමක්ද?

පිඃ සහර් ආහාරය

4- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි දත් මැදීමේ නීතිය කුමක්ද?

පිඃ දත් මැදීමට අවසර පවති. නමුත් දත් බෙහෙත් භාවිතා කරන විට ඉතා සැළකිලිමත් විය යුතුය.

5- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දහවල් කාලයෙහි නින්දෙන් පසුවන විට ධාතු පිටවූයේ නම් ඔහුගේ නීතිය කුමක්ද?

පිඃ ඔහුගේ උපවාසයට කිසිදු හානියක් නොවෙයි.

6- උපවාසය ඉටු නොකර සිටීමට අවසර පවතින කරුණු මොනවාද?

පිඃ 1- රෝගීන් 2- මගීන් 3- ඔසප් වීම, දරු ප්‍රසූත්‍රයත් සමග රුධිරය හටගත් කාන්තාවන් 4- ගැබිණි කාන්තාවන් හා කිරි පොවන මව්වරුන්. 5- උපවාසය ඉටු කිරීමට හැකියාව නොමැති තරම් යෝවෘද්ධ භාවය. 6- අන් අයගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා.

7- උපවාසය නිෂ්ඵල කරන කරුණු මොනවාද?

පිඃ 1- සංසර්ගය. 2- ස්වයං වින්දනය. 3- දැනුවත්ව ආහාර පාන ගැනීම 4- ආහාර පාන ගැනීමේ අර්ථයෙන් ඇති කරුණු. 5- ලේ විද පිට කිරීම. 6- ඕනෑ කමින් වමනය කිරීම. 7- ඔසප්වීම, දරු ප්‍රසූතය සමග රුධිරය පිටවීම.

8- උපවාසය නිෂ්ඵලවීමේ කොන්දේසි මොනවාද?

පිඃ  1- ආගමික දැනුමෙන් යුතුව 2- මනා සිහියෙන් 3- බල කීරීමකින් තොර කැමැත්තෙන්

9- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින වෙනස කුමක්ද?

පිඃ  අල්ලාහ් හා දාසයා අතර පමණක් පවතින යාඥාවකි. අල්ලාහ් මට අයිති යාඥාක් බව ප්‍රකාශ කිරීම.

10- උපවාසය හා වෙනත් යාඥාවන් අතර පවතින සුවිශේෂත්වය කුමක්ද?

පිඃ  උපවාසයට අසීමිත ප්‍රසාද හිමිවේ

නිවැරදි පිළිතුරු ලියා එවූ සියළු සහෝදර, සහෝදරියන්ට අපගේ අවංක ස්තූතිය. ඔබගේ දෙලොව යහපත වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.