රමළාන් සමයේ ගෙවි ගිය දින කිහිපය පිළිබඳ ඔබ ඔබෙන්ම විමසාගන්න!

උදාවී ඇති පිං බර රමළාන් සමය ඔබෙන් සමුගෙන යෑමට පෙර අවදිවන්න! දින කිහිපයක් පමණක් ගෙවී ඇති මෙම මොහොතේ, ගෙවුනු එම දින කිහිපය පිළිබද ඔබ සෑහීමට පත්වෙනවාද? ඔබ ඔබෙන්ම මෙම ප්‍රශ්න කිහිපය විමසාගන්න. පිළිතුරු සැපයීමට පෙර මොහොතක් නවතින්න! “සැබවින්ම සෑම නිමේෂයකම අල්ලාහ් ඔබව නිරීක‍ෂණය කරන බව අමතක නොකරන්න! ඔබේ බාහිර හා අභ්‍යන්තරය පිළිබඳ සම්පූර්ණ ඥානය ඔහු සතු බව සිහි තබාගන්න!

මෙම පිංබර රමළාන් සමයෙහි ගෙවි ගිය දින කිහිපය පිළිබ ඔබ ඔබෙන්ම විමසා ගැනීම පිණිසයි.

 • රමළාන් සමයේ ඔබෙන් ගෙවි ගිය දින කිහිපය පිළිබ ඔබ සෑහිමට පත්වෙනවාද?
 • ඔබ මේ වන තෙක් ඉටු කළ උපවාස ඔබ තුළ යම් වෙනසක් ඇති කර තිබේද?
 • ඔබ මේ වන තෙක් ඉටු කළ උපවාස ඔබේ සලාතයෙහි සෙසු යාඥාවන්හි වෙනසක් ඇති කර තිබේද?
 • ඔබේ උපවාසය ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ඔබ තුළ වර්ධනයක් ඇති කර තිබේද?
 • රමළාන් මාසයේ ගෙවුනු දින කිහිපය තුළ සලාතය සමූහව ඔබ ඉටු කළාද?
 • හිමිදිරි උදෑසන ෆජ්ර් සලාතය සමූහව ඔබ ඉටු කළාද?
 • අනිවාර්්‍යය සලායන්ගෙන් පෙර හා පසු අතිරේක සලාත නොකඩවා ඉටු කළාද?
 • සෙසු කාලවලට වඩා රමළාන් කාලයෙහි ඔබේ යහපත් ක්‍රියාවන්හි වර්ධනයක් තිබේද?
 • සහර් වේලාවේ නැගිට සහර් ආහාරය ගෙන ඔබ උපවාසය ඉටු කළාද?
 • සහර් වේලාවේ අවම වශයෙන් රක්අත් දෙකක් හෝ ඉටු කර අල්ලාහ්ගෙන් ඔබේ පාපයන් වෙනුවෙන් සමාව අයද සිටියේද?
 • ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි කී වරක් ඔබ පාරායනය අවසන් කළාද?
 • ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මේ වන තෙක් ඔබ පාරායනය කළ ප්‍රමාණය?
 • උදේ, සවස කිව යුතු ප්‍රාර්ථනාවන් නිසි අයුරින් කිවා ද?
 • ඔබේ ශරීරයේ සියළු කොටස් රමළාන් කාලයේ පාපයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගත්තාද?
 • විශේෂයෙන් ඔබේ කට හා දෙඅස් පාපයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගත්තාද?
 • රමළාන් උදාවීම පටන් ඔබ කළ පාපයන් මොනවාද?
 • ඔබ කළ සියළු පාපයන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයද සිටියාද?
 • ඔබේ නිවස පාපයන්ගෙන් තොරව පිරිසිදුව පවතීද?
 • ඔබේ අඹු, දරුවන්ව පාපයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරගත්තාද?
 • ඔබේ පවුලේ උදවිය යහපත කරා ඔබ දිරි ගැන්වූවාද?
 • ඔබට උම්රා යාඥාව ඉටු කිරිමේ භාග්‍යය උදාවුනාද?
 • රමළාන් මස තුළ උම්රා යාඥාව ඉටු කිරීමේ චේතනාව ඔබ තුළ පවතීද?
 • ඔබ විරසකවී සිටින ලේ ඥාතීන්, මිතුරන් සමග යහපත් ඇසුරක් ගොඩ නැගුවාද?
 • දාන මාන පුණ්‍යය කටයුතු කළාද?
 • උපවාසයෙන් මිදීම සඳහා දුගීන්ට, දුප්පතුන්ට ඔබ පිහිටවූවාද?
 • රාත්‍රි කාලයෙහි සලාතය සමූහව ඉටු කළාද?
 • ඔබ කළ සියළු යහපත් අල්ලාහ්ගෙන් පිළිගන්නා ලෙස ප්‍රාර්ථනා කළාද?
 • පීඩාවට පත් මුස්ලිම් ජනයා වෙනුවෙන් ඔබ ප්‍රාර්ථනා කළා ද?
 • ඉතිරිව පවතින උතුම් රමළාන් මාසයේ දින කිහිපය යහපත් අයුරින්, යාඥා කරමින් ගත කිරීමට ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කළාද?

අඩු පාඩු සියල්ල හදාගෙන දැඩි අධිශ්ඨානයකින් යුතුව අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කර යුහුසුළුව ඉදිරියට ගමන් කරමු!

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.