රමළාන් දැනුම මිනුම තරඟ ප්‍රතිඵල! 3

1- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නා සතුටට පත්වන අවස්ථා දෙකක් ඇත. ඒ අවස්ථා දෙක කුමක්ද?

පි: උපවාසයෙන් මිදෙන විට ඇති වන සතුට හා විනිශ්චය දිනයේ අල්ලාහ් හමුවන විට ඇතිවන සතුට.

2- අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි දවසක් උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට ලැබෙන භාග්‍යය කුමක්ද?

පි: උපවාසයේ නිරතවන්නාගේ රුව අවුරුදු 70 දුරක ප්‍රමාණයක් නිරයෙන් අල්ලාහ් ඈත් කරයි.

3- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සමග අනවශ්‍යය ආරවුල් වල කෙනෙකු පැටලෙන විට ඔහු කුමක් කළ යුතුද?

පි: මා උපවාසයෙන් පසුවෙමි යනුවෙන් පැවසිය යුතුයි.

4- සහර් කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ නබි වදනක් සඳහන් කරන්න!

පි: “සහර් කරන්න සැබවින්ම සහර් කිරිම තුළ සෞභාග්‍යය ඇත”.

5- රමළාන් දහවල් කාලයෙහි උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සිය බිරිඳ සමග සංසර්ගයෙහි යෙදුනේ නම් ඔහුට අනිවාර්්‍යය වන්නේ කුමක්ද?

පි: වහලෙකු නිදහස් කිරිම එයට නොහැකිවූ විට අඛන්ඩව මාස දෙකක් උපවාසය ඉටු කිරීම එයට නොහැකිවූ විට දුගීන් 60 දෙනෙකුට ආහාර ලබා දිම.

6- වයෝවෘද්ධ බව නිසා හෝ තද රෝගි තත්ත්වය නිසා උපවාසය කිරීමට නොහැකි තරම් දුබලව සිටින්නන්ගේ නීතිය කුමක්ද?

පි: සෑම උපවාසයක් වෙනුවෙන්ම ඵක් දුප්පතෙකුට ආහාර ලබා දිම.

7- උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

පි: මුස්ලිමෙකු විම, වැඩිවියට පත්ව සිටීම, මනා සිහි බුද්ධියක් ඇති කෙනෙකු විම, උපවාසය ඉටු කිරිමට ශක්තිය ඇති කෙනෙකු විම, සිය ගමෙහි රැදි සිටිම.

8- මගීන් උපවාසය කිරීමද වැදගත්? නැතහොත් නොකර සිටීම ද?

පි: එම මගියාගේ ගමන අනූව එය තීරණය වෙයි.

9- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් සඳහන් කරන්න!

පි: උපවාසයට අසීමීත ප්‍රසාද හිමිවීම, ඔහුගේ මුවින් පිටවන දුගඳ කස්තූරියට වඩා අල්ලාහ් අභියස ශ්‍රේෂ්ඨ වීම, අල්ලාහ් හමුවීමේ භාග්‍යය හා  එයින් ඇතිවන සතුට.

10- උපවාසයෙන් මිදීම ඉක්මන් කිරීමේ රහස කුමක්ද?

අල්ලාහ්ගේ නියෝගය ඉටු කිරීමට ඉක්මන් වීම.

නිවැරදි පිළිතුරු ලියා එවූ සියළු සහෝදර, සහෝදරියන්ට අපගේ අවංක ස්තූතිය. ඔබගේ දෙලොව යහපත වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.