රමළාන් මාසය හා උපවාසය පිළිබඳ ප්‍රශ්න හා පිළිතුරු-3

1- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නා සතුටට පත්වන අවස්ථා දෙකක් ඇත. ඒ අවස්ථා දෙක කුමක්ද?

පි: උපවාසයෙන් මිදෙන විට ඇති වන සතුට හා විනිශ්චය දිනයේ අල්ලාහ් හමුවන විට ඇතිවන සතුට.

2- අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි දවසක් උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට ලැබෙන භාග්‍යය කුමක්ද?

පි: උපවාසයේ නිරතවන්නාගේ රුව අවුරුදු 70 දුරක ප්‍රමාණයක් නිරයෙන් අල්ලාහ් ඈත් කරයි.

3- උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සමග අනවශ්‍යය ආරවුල් වල කෙනෙකු පැටලෙන විට ඔහු කුමක් කළ යුතුද?

පි: මා උපවාසයෙන් පසුවෙමි යනුවෙන් පැවසිය යුතුයි.

4- සහර් කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳ නබි වදනක් සඳහන් කරන්න!

පි: “සහර් කරන්න සැබවින්ම සහර් කිරිම තුළ සෞභාග්‍යය ඇත”.

5- රමළාන් දහවල් කාලයෙහි උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සිය බිරිඳ සමග සංසර්ගයෙහි යෙදුනේ නම් ඔහුට අනිවාර්්‍යය වන්නේ කුමක්ද?

පි: වහලෙකු නිදහස් කිරිම එයට නොහැකිවූ විට අඛන්ඩව මාස දෙකක් උපවාසය ඉටු කිරීම එයට නොහැකිවූ විට දුගීන් 60 දෙනෙකුට ආහාර ලබා දිම.

6- වයෝවෘද්ධ බව නිසා හෝ තද රෝගි තත්ත්වය නිසා උපවාසය කිරීමට නොහැකි තරම් දුබලව සිටින්නන්ගේ නීතිය කුමක්ද?

පි: සෑම උපවාසයක් වෙනුවෙන්ම ඵක් දුප්පතෙකුට ආහාර ලබා දිම.

7- උපවාසය අනිවාර්්‍යය වීමට පවතින කොන්දේසි මොනවාද?

පි: මුස්ලිමෙකු විම, වැඩිවියට පත්ව සිටීම, මනා සිහි බුද්ධියක් ඇති කෙනෙකු විම, උපවාසය ඉටු කිරිමට ශක්තිය ඇති කෙනෙකු විම, සිය ගමෙහි රැදි සිටිම.

8- මගීන් උපවාසය කිරීමද වැදගත්? නැතහොත් නොකර සිටීම ද?

පි: එම මගියාගේ ගමන අනූව එය තීරණය වෙයි.

9- උපවාසයෙන් පසුවෙන්නාට අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි ලැබෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වයක් සඳහන් කරන්න!

පි: උපවාසයට අසීමීත ප්‍රසාද හිමිවීම, ඔහුගේ මුවින් පිටවන දුගඳ කස්තූරියට වඩා අල්ලාහ් අභියස ශ්‍රේෂ්ඨ වීම, අල්ලාහ් හමුවීමේ භාග්‍යය හා  එයින් ඇතිවන සතුට.

10- උපවාසයෙන් මිදීම ඉක්මන් කිරීමේ රහස කුමක්ද?

අල්ලාහ්ගේ නියෝගය ඉටු කිරීමට ඉක්මන් වීම.

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.