මුල්ම ප්‍රශ්නය:

නබි (ﷺ) තුමන්ගේ නමින් උපන් දින උත්සව සැමරීම පිනක් ද? පාපයක් ද?

ඔවුන් දෙන පිළිතුර එය පිනකි.

එය පිනක් නම් නබි තුමන් එය දැන සිටියාද? නොදැන සිටියාද?

ඔවුන්ගේ පිළිතුර එතුමන් එය දැන සිටියා යනුවෙන් නම්.

එතුමන් දැන සිටි එම කරුණ ජනතාවට පැවසුවා ද? නොපවසා වසන් කරාද?

පැවසුවා යනු ඔවුන්ගේ පිළිතුර නම් ඔවුන් එයට සාධක ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එවැනි කිසිදු සාධකයක් ඔවුන් ඉදිරියේ නොමැත. එතුමන් වසන් කළා යනුවෙන් ඔවුන් පවසයි නම් මෙය බරපතල වරදකි. මෙම පාපයේ බරපතලකම ඔවුන් හොදින් දනිති. විවිධ දිනවල වැදගත්කම පිළිබද සදහන් කළ නබි (ﷺ) තුමන් තම උපන් දිනය සැමරීම පිළිබද කිසිවක් සදහන් නොකළේ මන්ද? එවැනි දෙයක් තිබුනේ නම් අනිවාර්්‍ය යෙන් එතුමන් පවසන්නේය. ආගමෙහි කිසිවක් එතුමන් ජනයාට නොකියා වසන්කළේ නැත. එතුමන් වසන් කළා යනුවෙන් සිතන්නන් හා ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කරන්නන් තමයි  ආගමෙහි නාමයෙන් නූතන දේ අනුමත කරන, එතුමන්ට උපන් දින උත්සව සමරන මේ සීමාව ඉක්මවා ගිය පිරිස්.

නබි (ﷺ) තුමා සදුදා දින උපවාසය ඉටු කිරීම දුටු පුද්ගලයකු ඒ පිළිබද එතුමන්ගෙන් විමසා සිටියේය. එයට එතුමන් මා උපත ලැබුවේ සදුදා දිනකය. මට දූතත්වය පිරිනමනු ලැබුවේ සදුදා දිනකය යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ කතාදා අල් අන්සාරි (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 2804).

මෙම පුවතෙහි අවුරුද්දක් පාසා උපන් දින උත්සව සැමරීමට කිසිදු සාධකයක් නොමැත. සෑම සදුදාවකම වෙකල්පික උපවාසයක් ඉටු කිරීමට පමණයි මෙහි සාධක පවතින්නේ.

දෙවැනි ප්‍රශ්නය:

නබි (ﷺ) තුමන්ගේ උපත සිදුවූයේ රබීඋල් අව්වල් මස 12 දින යන මතය සියළු විද්වතුන් අතර ඒක මතිකව පිළිගනු ලැබු මතයක් නොවේ. එතුමන්ගේ උපත සිදුවූයේ කවදාද යන කාරණාව සම්බන්ධව විද්වතුන් අතර විවිධ මත පවති. නමුත් එතුමන් මරණයට පත්වූයේ රබීඋල් අව්වල් මස 12 දින යනු ඒක මතිකව විද්වතුන් පිළිගෙන ඇත. එසේ නම් එතුමන් මරණයට පත් දිනය කවුරුන් හෝ සතුටින් සමරයි නම් ඔවුන්ව කවුරුන් කියා ද කිව යුත්තේ. එය ඔබටම භාර කරමි.

තෙවැනි ප්‍රශ්නය:

නබි (ﷺ) තුමන් තම උපන් දින උත්සවය සැමරුවේ නැත, එතුමන්ගේ මිතුරන්ටද තම උපන් දිනය සමරන ලෙස එතුමන් නියෝග කළේ නැත. සියල්ල පිළිබද එතුමන්ගෙන් අසා දැනගන්නා එතුමන්ගේ මිතුරන් මේ පිළිබද කිසිදු ප්‍රශ්නයක් එතුමන්ගෙන් අසා නැත. මෙයින් ඔබට තහවුරු වන්නේ කුමක්ද? ඉස්ලාම් දහම තුළ උපන් දින උත්සවයට කිසිදු වැදගත්කමක් නොමැති බව නොවේද?

සිව්වැනි ප්‍රශ්නය:

එවකට නබි (ﷺ) තුමන්ගේ කාලය ආගමක්ව නොපැවතුනු දෙයක් දැන් ආගම විය හැකිද? හිජ්රි 4 වැනි සියවසේ තමයි ඉජිබ්තුව පාලනය කළ ෆාතිමියියූන් යනුවෙන් තමන්ව හදුන්වා ගත් ඉස්ලාමයට විරුද්ධ ෂියියාවරුන් පිරිසක් නබි (ﷺ) තුමන්ගේ නමින් උපන් දින උත්සව සමරන්නට පටන් ගත්තේ. අවුරුදු හතළිහකට අධික කාලයක් පාලනය කළ අබූබක්කර්,උමර්,උස්මාන්,අලි රලියල්ලාහු අන්හුම් නබි තුමන්ගේ නමින් උපන් දින උත්සව සැමරුවේ නැත. එම ශ්‍රේෂ්ඨයින් නබි තුමන්ව තම පණටත් වඩා ආදරය කළෝය. සහාබා වරුන් සැමරුවේ නැත, තාබිඊන්වරුන් සැමරුවේ නැත. ඉන් පසු පැමිණි පරම්පරාව සැමරුවේ නැත. නබි (ﷺ) තුමන් ශ්‍රේෂඨ යුග වශයෙන් සදහන් කළ සියවස් තුනේ කිසිවෙකු මෙය සැමරුවේ නැත. එම ශ්‍රේෂ්ඨ, උගත් අයට ආගමක් නොවුනු දෙයක් ඉන් පසු කෙසේද ආගම වුනේ? මෙයට මෙය සමරන්නන් ඉදිරියේ කිසිදු පිළිතුරක් නැත. මෙයින් ඔප්පු වෙනවා නේද මෙය පැහැදිළිව ආගමට අදාළ නැති පසුව ඇතුල් කරන ලද නොමග යවන නූතන බිද්අතයක් බව.

සැබවින්ම අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා වෙත ඔබ ආදරය දක්වනවා නම් එතුම්න් කළ දේ කී දේ එතුමන් පිළිගත් දේ කළ යුතුය. එතුමන් නොඉගැන්වූ දේ මුළුමනින් පිළිකුල් කළ යුතුය. සමාජයෙන් අතුගා දැමිය යුතුය.

සැබවින්ම ඔබ එතුමන්ට ආදරය නම් කළ යුත්තේ මෙයයි.

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *