සලාතය ආරම්භ කිරීමත් සමග ඔබ මෙයින් කැමති ප්‍රාර්ථනාවක් කිව හැක, නමුත් ඔබ කිව යුත්තේ එක් ප්‍රාර්ථනාවක් පමණි. මන්ද ඉතා සුළු වේලාවකුයි නබි සල්ලලාහු අලෙයෙිහි වසල්ලම් තුමන් තක්බීරය හා පාරායනය අතර නිහඩව සිටියේ. ඉමාම් පාරායනය ආරම්භ කිරීමත් සමග අපි කිසිවක් පාරායනය නොකර නිහඩව එය ශ්‍රවණය කිරීමයි අනිවාර්්‍යය වන්නේ. නමුත් සමහරු ඒ කිසිවක් නොතකා පාරායනය කරති එය සුන්නාවට පටහැනිය. සලාතයට ප්‍රමාදව පැමිණෙන කෙනෙකු සිටින ඉරියව්ව හැර වෙනත් අවස්ථාවල එක් වන විට මෙම ප්‍රාර්ථනාව පවසන අවස්ථාව මග හැරි යයි යන කරුණද මතක තබා ගත යුතුය.

අනිවාර්්‍යය සලාතයන්හි ආරම්භයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

ප්‍රාර්ථනා: 01

 اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الخَطَايَا، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ، وَالثَّلْجِ، وَالبَرَدِ

(විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: Buhari 744).

 

 ප්‍රාර්ථනා: 02:

 اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِى مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِى مِنْ خَطَايَاىَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ  

(විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: Muslim 598).

 

ප්‍රාර්ථනා: 03:

 سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ   

(උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා මෙය ශබ්ද නගා පවසයි, මූලාශ්‍රය: Muslim 918).

 

ප්‍රාර්ථනා: 04:

 اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

 (විස්තර කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, Muslim 601).

 

ප්‍රාර්ථනා: 05:

 الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ   

 (විස්තර කර්නනෙ: අනස් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, Muslim 1385).

 

ප්‍රාර්ථනා: 06:

 وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِى وَنُسُكِى وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِى فَاغْفِرْ لِى ذُنُوبِى جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِى لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِى لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّى سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ عَنِّى سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِى يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ   

 (විස්තර කරන්නේ: අලි ඉබ්නු අබි තාලිබ් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, Muslim 1848).

රාත්‍රි කාල වෛකල්පික සලාතයෙහි ආරම්භයේ කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා:

ප්‍රාර්ථනා: 01:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِى لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(විස්තර කරන්නේ: ආයිෂා රලියල්ලාහු අන්හු තුමිය, Muslim 1847).

 

ප්‍රාර්ථනා: 02:

اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الحَقُّ، وَوَعْدُكَ الحَقُّ، وَقَوْلُكَ الحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الحَقُّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْت

(විස්තර කරන්නේ අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් රලියල්ලාහු අන්හු තුමා, මූලාශ්‍රය: Muslim 1758).

 

ප්‍රාර්ථනා: 03:

10 වරක්  اللَّهُ أَكْبَرُ

10 වරක්  الْحَمْدُ لِلَّهِ

10 වරක් سُبْحَانَ اللهِ

10 වරක් أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

පසුව

  اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(විස්තර කරන්නේ: ආයිෂා රලියල්ලාහු අන්හු තුමිය,Annasai 1617).

 

By: අබූ අස්මා

www.yayuthumaga.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *