මුස්ලිම්වරයකුගේ රැුකවරණය

පරිවර්තක:
සෙයියද් මුහම්මද්

ප‍්‍රකාශනය:

(සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය*
කොළඹ – 10

ෆ ඵඹීඛෂඵ උ්ඍ්ශ්ණඹඨෑ ඍ්ණ්උ්ඍ්භ්ශ් ෆ ඛ්බටම්ටැථ ීසබය්ක් ෆ ඔර්බික්එැා ඉහථ ීැසහහැා ඵමය්පපැා ෆ ්ිිසිඑැා ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර* ෆ ත්‍සරිඑ ෑාසඑසදබථ 2009 ෆ ීස‘ැථ 1රැු8 ෆ ඡු්ටැිථ 115 ෆ ඡුමඉකසියැා ඉහථ ්ිිදජස්එසදබ දෙ ඵමිකසප ශදමඑය දෙ ී්සක්බ :න්‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ* ඵ්කසට්න්බා් ඍද්ාල ඵ්ර්ා්බ්ල ක්‍දකදපඉද – 10ල ීරස ඛ්බන්ග ෆ ඔැකථ 0112678333 ෆ ෑ-ප්සකථ ්පහි?ිකඑගකන ෆ ක්‍දචහරසටයඑථ න්‍්පපසහහ්එයමිය ීය්ඉ්ඉ ෆ ඔහචැ ිැඑඑසබට ඉහථ ඵදමක්ඩස ඔගෘග ඍ්පාැැබ :ඵ්යසර*
ජම්ඉයියතුෂ් ෂබාබ් සභාපතිතුමාගේ පණිවිඩය.
අපරිමිත දයාන්විත අසමසම කරුණාන්විත අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.
සිංහල භාෂාවෙන් ඉස්ලාමය අවබෝධ කරවීම පිණිස සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය මඟින් කරනු ලබන මහඟු සේවාවකි මෙය. 2005 අග භාගයේ සිට මෙම සංවිධානය මඟින් ඉස්ලාම් ආගමික සංස්කෘතික සුභසාධක සහ මඟපෙන්වීම සඳහා ඉටු කරනු ලබන ඉමහත් සේවාව ශ‍්‍රී ලංකාවේ මෙන්ම පිටරටවලද ප‍්‍රසිද්ධය. ඒ අනුව 2007 අවසානයේදී සිට සිංහල භාෂාවෙන් පරිවර්තනය කරනු ලැබූ රියාලූස් සාලිහීන් නම් කෘතිය ප‍්‍රකාශනය කළ අතර ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ එහි දෙවැනි වෙළුමද ප‍්‍රකාශනය කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතියේ සේවක මණ්ඩලයට හැකි වීම අති විශාල ජයග‍්‍රහණයකි. එමෙන්ම, ඉස්ලාමයේ කාන්තාවක් සතු වගකීම්, ඉස්ලාමය පනවන දඬුවම් මගින් වැරදි අඩුවෙයිද වැඩිවෙයිද, යන පොත්ද අප විසින් ප‍්‍රකාශනය කර ඇති අතර, මුස්ලිම්වරයකුගේ රැුකවරණය, නම් මෙම කෘතියද ඔබේ දෛනික ජීවිතයේ ඇති වෙන්නාවූ ප‍්‍රශ්ණ හා ගැටළුවලට විසදුමක් වශයෙන් ද ෂෙයිතාන් විසින් ඇති වෙන්නාවූ හානිවලින් ආරක්ෂාව සලසාගැනීමේ මඟක් වශයෙන්ද එළිදක්වා ඇත.
මෙවැනි කර්තව්‍ය සඳහා අප සංවිධානයේ සාමාජිකයින්ගේ ඉමහත් කැපවීම සහ පරිත්‍යාගය මම අගය කරමි. විශේෂයෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කැපවීමෙන් සේවය කරන සෙයියද් මුහම්මද් මව්ලවි ටී.ඞී රම්ඞීන්(මාහිර්* යන මහත්වරුන්ට තව තවත් මෙවන් කෘති සකස්කර එළිදැක්වීමට අල්ලාහ්ගේ අනුග‍්‍රහය ලැබේවායි ප‍්‍රාර්ථනා කරමි.
ඉස්ලාමය සම්බන්ධ මෙවන් කෘති සිංහලෙන් කියවා ජනයා ඉස්ලාම් ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම මාගේ එකම ප‍්‍රාර්ථනාවයි. මෙම කෘතිය සිංහල භාෂාවෙන් ඉදිරිපත් කිරීම අගය කරන සියලූ දෙනාටම අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා.

සභාපති.
එම්.එස්.එම්. රෂීද්
සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවිධානය (අෂ්-ෂබාබ්*
149 මාලිගාකන්ද පාර මරදාන
කොළඹ 10.
මුල් කතෘගේ පණිවිඩය.

සියලූ ප‍්‍රසංශා දෙවියන්ටම හිමිවේවා. ඔහුගෙන්ම අප උදව් උපකාර පතන අතර අපේ පාපක්‍ෂමාවද ඔහුගෙන්ම ඉල්ලා සිටිමු. අපේ සිතුවිලි තුලින් හා ක‍්‍රියාවන් ගෙන් වැරුද්දක් නොවීමට ඔහුගේ ආරක්ෂාව පතමු. ඔහු(අල්ලාහ්* යමෙකුට හරිමග පෙන්වන විට එය වළක්වාලීමට සමත් කිසිවෙක් නොමැත. ඒ වගේම දෙවියන් යමෙකුට හරිමග නොපෙන්වූ විට, ඒ වෙනුවට හරිමග පෙන්වීමද කිසිවෙකුට කළ නොහැක. ඔහු අසම සම ඒකීයෙකු බවට මම සාක්ෂි දරමි. මුහම්මද් (සල්* තුමන් ඔහුගේ ගැත්තෙකු හා ¥තයාණන් බවත් තරයේ ප‍්‍රකාශ කරමි. එතුමන්ටද එතුමාගේ පවුලේ අයට, මිතුරන්ට හා ලෝක විනාශය දක්වා එතුමාගේ අඩිපාරේ ගමන් කරන අනුගාමිකයන්ටද අල්ලාහ්ගේ කරුණාව හා ශාන්තිය හිමිවේවා.

සිහිපත් කිරීම, ප‍්‍රාර්ථනා කිරීම අල්ලාහ්ගේ ධර්මයෙන් හා ඔහුගේ ¥තයාණන්ගේ චර්යා මඟ පෙන්වීමෙන් ප‍්‍රතිකාර කිරීම යනුවෙන් මා විසින් ලියන ලද පොතේ සාරාංශයක් වශයෙන් මෙම පොත ඉදිරිපත් කරමි. ගමන් බිමන්වලදී ගෙන යා හැකි ඉතා කෙටියෙන් කරුණු ඉදිරිපත් කර හුරුබුහුටිව සකස්කර ඇත්තෙමි. සමහර ඒවායේ කෙටි සටහන් අනුව වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් අදාල පොත් පත් හා නබි (සල්* තුමාගේ අනුගාමිකයින්ගේ චරිතයන් ඇසුරෙන් වැඩි විස්තර දැනගන්න.

ශේ්‍්‍රෂ්ඨවූත් අති උත්තමවූත් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මා ඉටු කළ මේ ක‍්‍රියාව මා ජීවත්ව සිටියදීත් පරලොවදීත් මට හොඳ ප‍්‍රතිඵල ලබා දෙනමෙන් ඇයද සිටිමි. තවද මෙම පොත මුද්‍රණය කිරීමටත් ප‍්‍රචාරය කිරීමටත් අතිශ්‍රේෂ්ඨ අල්ලාහ් අනුග‍්‍රහය දක්වනු මැනවි. නබි (සල්* තුමාට හා පවුලේ අයටත් ලෝක විනාශය දක්වා එතුමාගේ අඩිපාරේ ගමන් කරන අනුගාමිකයින්ටත් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාධය හා ශාන්තිය හිමිවේවා.

සංස්කාරක

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *