ෂරියා නීතිය තුල දූෂණ සහ අල්ලස (Corruption and bribery in Sharia law)

ෂරියා නිතිය අනුව අල්ලස් ගැනීම සහ ඊට උදව් කිරීම විශාල වරදවල් වන්නේය. නබිතුමාගේ හදිසයකට අනුව විනිශ්චය දිනයේදී ආදම්ගේ දරුවන් කරුණු පහකට පිළිතුරු දෙන තුරු එහා මෙහා වීමට අවසර ලැබෙන්නේ නැත. ඒ අනුව ඔහු ජීවිතය ගත කල අන්දම, යෞවනය ගත කල අන්දම, වස්තුව රැස් කල අන්දම, එම වස්තුව වැය කල අන්දම සහ ඔහුට දෙනු ලැබූ දැනුම අනුව ක්‍රියා කල අන්දම ගැන අසනු ලබන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට සිදු වන්නේය (තිර්මිසි).

එසේ තිබියදී බොහෝ ආයතනවල වැඩක් කරවා ගැනීම සඳහා අල්ලස් දීමට සිදු වන්නේය. ඒ හැරත් තවත් සමහරු අල්ලස් ලබා ගන්නේ බිලියන ගණනින් ය. ඒවා කාගේවත් මුදල් නොව ජනතාවගේ මුදල්ය. ජනතාවගේ මුදල් අයුතු ලෙස ලබා ගැනීම පෞද්ගලික මුදල් ලබා ගැනීමට වඩා අතිශයෙනීම බැරෑරුම් වරදකි. එම වරද කල තැනැත්තන් සමස්ත ජනතාවටම වග කිව යුතු වන්නේය.

ඇතැම් අය ක්ෂණිකව කොටිපතියන් වන්නේ අල්ලස් ගැනීමෙන් හෝ කුඩු වෙළඳාමෙන්ය. ලෞකික ජීවිතයේදී සුළු කාලයකට එලෙස කෝටිපතියන් වුවත් එය ඉතා අසාර්ථක ගනුදෙනුවකි. වැරදි අන්දමට මුදල් උපයන අයට මෙලොවදී වස්තුව ලැබුනත් ඔවුන්ට මානසික සුවයක් ලැබෙන්නේ නැත. තවද ලෞකික ජීවිතය කෙසේ වෙතත් ඔවුන්ට මරණයෙන් පසු නරකාදියේ විශාල කාලයක් දඬුවම් විඳීමට සිදුවනු ඇත.

එක් අවස්ථාවකදී නබිතුමා සකාත් එකතු කිරීම සඳහා ඔහුගේ අනුගාමිකයින්ව පත් කොට යවා තිබුනේය. ඔවුන්ට පවරා තිබුනේ නිවැරදි තක්සේරුවකින් පසු සකාත් බද්ද එකතු කිරීමටත් එසේ එකතුකළ සකාත් එම ගම තුලදීම බෙදා දීමටත් ය. එසේ තිබියදී ඉන් එක් බදු රැස් කරන්නෙක් පැමිණ “ මේවා සකාත් වලට අයත් ඒවා බවත් අනෙක මට ලැබුණු තෑග්ගක්” බවත් පවසා ඇත. ඊට සවන් දුන් නබිතුමාගේ මුහුණ රත් පැහැවුණු අතර “ඔබට අයිති නොවන දෙයක් ලබා ගැනීමට ඇති අයිතිය කුමක්ද? ඔබ නිවසේ සිටින විටත් මෙලෙස ඔබට ලැබෙනවාදැ”යි ඉතා කේන්තියෙන් යුතුව චෝදනා කොට ඇත.

අල්ලස ගැන අල් කුරානයේ මෙලෙස සඳහන් වන්නේය.

“නුඹලාගේ වස්තුව නුඹලා අතර අසාධාරණ ලෙස අනුභව නොකරන්න. තවද පාලකයින් හමුවට අල්ලස් නොදෙන්න. එසේ කිරීමෙන් ඔබ නොදැනුවත්ව අනුන්ගේ වස්තුවෙන් කොටසක් අයුක්ති සහගත ලෙස කා දමනු ඇත” (කුරානය 2:188).

අල්ලස ගැන නබිතුමාගේ හදිසයක් අබු උමාමා රලි තුමා මෙසේ සඳහන් කරන්නේය: “කව්රුන් හෝ ඔහුගේ සහෝදරයෙකු වෙනුවෙන් අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කිරීම නිසා පරිත්‍යාගයක් ලබා ගන්නේ නම් එය ඉතා දරුණු අල්ලසක් වන්නේය” (මුලාශ්‍රය අබු දාවුද්).

ඉහත දක්වන ලද කරුණු අනුව අල්ලස් ගැනීම සහ ඊට උදව් කිරීම ඉස්ලාම් දහම අනුව විශාල වරදවල් වේ. එය නිරයට මාර්ගයද වේ.

By Fasy Ajward.B.Sc (Sp.Phy) Hons.Jpura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.