ඉස්ලාම් පණිවුඩය (The Message Of Islam)

ඉස්ලාම් අල්ලාහ් දෙවියන්ගෙන් පහළ වූ දහමකි. එම දහම ආදම් නබි තුමා සිට මුහම්මද් නබි තුමා දක්වා එක දිගටම පැවති එකකි. එහි අවසාන දහම් පුස්තකය අල් කුරානය වේ. අල් කුරානයේ විශේෂත්වය වන්නේ එමගින් මුළු මිනිස් වර්ගයාටම ආමන්ත්‍රණය කොට තිබීමය. අල් කුරානයෙන් මිනිසා පිළිපැදිය යුතු සෑම කරුණක් ගැනම ඉතා පැහැදිලිව උගන්වා තිබේ. අල් කුරානයේ විවරණය ලෙස සැලකෙන්නේ මුහම්මද් නබිතුමාගේ ජිවිතාදර්ශයයි. ඒ අනුව මුහම්මද් නබිතුමා මුළු මහත් ලෝක වාසි ජනතාව වෙනුවෙන්ම පහළ වූ ධර්ම දුතයානන් වන්නේය.ඉස්ලාම් දහම සාම්ප්‍රධායික ප්‍රබන්ද මත පදනම් වන්නේ නැත. ඒ අනුව ඉස්ලාම් දහමේ සඳහන් සෑම කරුණක්ම විද්‍යාත්මක පදනමක් මත පිහිටා තිබේ. ඉස්ලාමයේ මුලික හරය වන දේව විශ්වාසය පවා යම් විද්‍යාත්මක පදනමක් උසුලන්නේය. දේව විශ්වාසයෙන් තොරව කිසිම දෙයක් විස්තර කල නොහැකිය. උදාහරණයක් ලෙස විශ්වයේ බිහිවීම සඳහන් කල හැකිය. එහි ආරම්භය ගැන කුමන මතයක් ඉදිරිපත් කලත් එහි යම් හිඩසක් ඉතිරි වන්නේය. එම හිඩැස පිරවිය හැක්කේ දේව සන්කපයෙන් පමණි.

ඉස්ලාම් වෙන කිසිම දහමකට වඩා හොඳින් මෙලොව ජීවිතය සහ මරණයෙන් පසු ජීවිතය ගැන විස්තර කොට ඇත. එසේම ඉස්ලාම් දහමේ ඇති සෑම ආගමික වතාවක්ම සෑම කෙනෙකුටම ඉතා පහසුවෙන් ඉටු කල හැකි ඒවාය. ඒවා ඉටු කිරීම සඳහා විශාල වියදම් දැරීමට සිදුවන්නේ නැත.

ලෝකයේ ඇති සෑම දහමක්ම ලෞකික සහ ධාර්මික වශෙයන් වෙන් කොට ඇතත් ඉස්ලාම් දහමේ එවැනි බෙදීමක් නොමැත. ඒ අනුව මිනිස් ජිවිතයේ සෑම කරුණක්ම දහම ලෙස සැලකේ. මේ නිසා කෙනෙක් නින්දෙන් අවදිවීමේ සිට නැවත නින්දට යන තෙක් වූ සියළුම දේවල් දහමින් ආවරණය වේ. තවද ඒවා සෑම එකක්ම දෙවියන්ට සමීප වීමට හේතුවක් වන්නේය.

ඉස්ලාම් මිට පෙර පහළ වූ කිසිම දහමක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැත. ඒවා සියල්ලම අල්ලාහ්ගෙන් පැමිණි දහම් බව පිලි ගන්නේය. ඒ අනුව අල් කුරානයට පෙර පහළ වූ ආගම් ගැන විශ්වාස කිරීම මුස්ලිම්වරුන්ට අනිවාර්ය කොට ඇත. කෙසේ වෙතත් කුරානය පහළ වීමට පෙර පැමිණි සෑම දහමක්ම අල් කුරානය මගින් සම්පුර්ණ කොට ඇත. මේ නිසා කුරානයට පෙර පැමිණි සෑම ආගමකම මුලික  හරය අල් කුරානයේ අන්තර්ගත වන්නේය.

මුහම්මද් නබිතුමාට පෙර ජීවත්වූ බොහෝ නබිවරුන්ගේ ජිවිත කථා අල් කුරානයට ඇතුලත් කොට තිබේ. ඒ අනුව මුහම්මද් නබිතුමාට පෙර පැමිණි නබිවරුන් 25 දෙනෙකුගේ නම් අල් කුරානය තුල සඳහන් වේ. මෙම නම්වලින් ඇතැම් ඒවා බයිබලෙය් ද දැකිය හැකිය. උදාහරණයක් වශයෙන් ආදම්, නුහ්, ලුත්, ඉබ්‍රාහිම්, මුසා, ජේසු, යාකුබ්, ඉද්රිස් යන නබිවරුන් පෙන්වා දිය හැකිය. (ඔවුන් සියලුදෙනා කෙරෙහි දෙවියන්ගේ ශාන්තිය ඇතිවේවා!)

ඉස්ලාම් දහමේ අනිවාර්ය කරුණු පහක් තිබේ. එනම් අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවිකෙන්ක් නොමැති බව විශ්වාස කොට එය මුවින් ප්‍රකාශ කිරීම, දිනපතා පස්වතාවක් සලාතය ඉටු කිරීම, සෑම වසරක් පාසාම ධනවතුන් විසින් ඔවුන්ගේ වත්කම් වලට zසකාත් බද්ද ගෙවීම, රමළාන් මාසයේදී පුරා මසක් උපවාස කිරීම සහ හැකියාව තිබෙන අය ජිවිත කාලය තුලදී හජ් වන්දනය ඉටු කිරීම වේ. මෙහි සඳහන් මුලික කරුණ ඉටු කිරීමෙන් කෙනෙක් මුස්ලිම්වරයෙකු වන්නේය.

By Fasy Ajward.B.Sc (Sp.Phy) Hons.Japura.

Ex: Research officer at former Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.