ඉස්ලාමිය බැංකුවක අවශ්‍යතාව ඇයි? ( Why is the need of an Islamic bank?)

මෙම මාතෘකාවට පිවිසීමට පෙර ඉස්ලාම් දහම ගැන හැඳින්වීමක් අවශ්‍යය. ඉස්ලාම් යනු සම්පුර්ණ ජිවන සැලැස්මකි. එබැවින් එය දේවස්ථානයක් තුලට පමණක් සීමා වන්නේ නැත. මේ හේතුවෙන් මුස්ලිම්වරයෙකුගේ එදිනෙදා ජිවිතයේ සෑම දෙයක්ම කුරානයට සහ නබිතුමාගේ මග පෙන්වීමට එකඟ විය යුතුය. දහමට එකඟ නොවන දේවල් ඉස්ලාම් නොවේ.

ඉස්ලාම් බැංකුවක අවශ්‍යතාව පැන නගින්නේ ඉහත සඳහන් කරුණු නිසාය. එහෙත් ඉස්ලාමිය බැංකු ක්‍රමයක් ඇති කිරීම මුස්ලිම් සමාජය විසින්ම කල යුතු නොවේ. ඒ වෙනුවෙන් මුස්ලිම් නොවන වෙනත් ඕනෑම පාර්ශවයකට ඉදිරිපත් විය හැකිය. එබැවින් නවීන ලෝකයේ බොහෝ රාජ්‍ය මෙන්ම පෞද්ගලික බැංකු එම කටයුත්ත සඳහා ඉදිරිපත් වී ඇත. එය අතිශයින්ම අගය කල යුතු කාරනාවකි. එසේ කිරීමෙන් දෙපාර්ශවයටම සේවාවන් ඉටු වන අතරම රටේ දියුණුවටත් සමාජ සංහිඳියාවටත් හේතුවක් වන්නේය.

ඉස්ලාමිය බැංකුවක සහ ඉස්ලාම් නොවන බැංකුවක ඇති ප්‍රධාන වෙනස වන්නේ ඉස්ලාම් බැංකුවල මුදලට මුදල් අය නොකර සේවාවන් පමණක් සැපයීමත් ඉස්ලාම් නොවන බැංකුවල මුදලට මුදල් අය කිරීමත් ය. එනම් මුදලට පොලිය ලබාදීම/අයකිරීම වේ. එහෙත් අල් කුරානයේ සහ නබිවදන් වලින් පොලිය ගැනීම සහ පොලියට දීම සපුරා තහනම් කොට ඇත.

පොලිය පමණක් නොව ඉස්ලාමිය රාජ්‍යයක මත්පැන් තහනම් කොට ඇත. ඒවා විකිනීම සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කරන්නේද නැත. අනාචාරයේ හැසිරීම තහනම් කොට ඇත. එබැවින් ගණිකා නිවාස පවත්වා ගෙන යාම සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේද නැත. පොලිය තහනම් කොට ඇත. එබැවින් පොලිය සම්භන්ද කිසිම ගනුදෙනුවකට අවසර දෙන්නේද නැත. මෙය ඉස්ලාම් දහමේ සහ අනෙක් දහම් අතර තිබෙන තවත් ප්‍රධාන වෙනසකි.

ඉහත දැක්වූ කරුණු අනුව මුස්ලිම්වරයෙකුගේ අහාර පාන, ව්‍යාපාරය, විවාහය, මුදල් ගනුදෙනු, අධ්‍යාපනය, ඇඳුම් පැළඳුම් යනාදී සෑම දෙයක්ම දහමේ නීති වලට අනුකූල විය යුතුය. මෙය ඉස්ලාම් දහමටත් ඉස්ලාම් නොවන දහම් වලටත් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනසකි. මේ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකුගේ මුලික පරමාර්ථය විය යුත්තේ දහම අනුව යමින් මරණයෙන් පසු ජීවිතය ජය ගැනීමය.

ඉස්ලාම් දහම ගැන බොහෝ අයට නිවැරදි වැටහීමක් නොමැති වීමෙන් අද බොහෝ ප්‍රශ්න පැන නැගී ඇත. ඇතැම් අය සිතන්නේ ඉස්ලාමිය බැංකු ඇති කිරීමෙන් රට මුස්ලිම්කරණයට ලක් වන බවයි. එහෙත් එවැනි දෙයකට කිසිසේත්ම බිය විය යුතු නැත. ඇයිද යත් ඉස්ලාම් දහමේ බලහත්කාරය උගන්වා නොමැත. කැමති කෙනෙකුට ඉස්ලාම් දහම වැළඳ ගත හැකිය. කැමති නැති කෙනෙකුට ඉන් වැලකී සිටිය හැකිය. මේ නිසා ඉස්ලාම් බැංකු ඇති කිරීමෙන් රට ඉස්ලාම්කරණයට පත් වනවා යැයි සිතීම මුග්ධ කමකි.

By Fasy Ajward. B.Sc (Sp,Phy) Hons.Japura.

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.