උපන්දින සැමරීම ඉස්ලාමය අනුමත නොකරයි!

By: සෙzයිනබ් අමානි සොයුරිය

මොනවද උපන්දින සැමරීම පිළිබඳ තිබෙන සාධක …❓❓ ඉස්ලාමය එය අනුමත කරනවාද❓❓

👉👉 ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයේ හා සුන්නාහ්ව ට අනුව උපන්දින සැමරීම බිද්’අත් ක්‍රියාවක් හා ආගමික නවෝත්පාදනයකි…👈👈

📌 (බිද්’අත් ක්‍රියා නම් අප මැවුම්කරුවාණන් වන අල්ලාහු තආලා හෝ ඔහුගේ දූතයා වන මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාණන් හෝ අපට පෙන්වා නොදුන්, ආගමේ නාමයෙන් අලුතෙන් එකතු කළ දෑ ය.. ) 📌

🚫 එම නිසා අපට උපන්දින සැමරුම් ආරාධනා පිළිගැනීම ට ද අවසර නැත.. 🚫

📌 එලෙස ම මෙසේ පිළිගෙන සමරන එක් උපන්දින සැමරුමකින් අපට හරාම් වූ තව තවත් බිද්’අත් ක්‍රියා කිරීමට ෂෛතාන් අපව පොළඹවයි…📌

👉👉 අල්ලාහ් අනුමත නොකළ දැයක් ධර්මයක් බව ට පත් කරන දෙවිවරු ඔවුනට සිටිත් ද? විනිශ්චය පිළිබඳ වූ අණක් නොවූයේ නම් ඔවුන් අතර විනිශ්චයක් කරනු ලබන්න ට තිබුණි. අපරාධකරුවන් ට පීඩාකාරී වේදනාවක් ඇත…” ( ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනය 42:21) 👈👈

👉👉(නබියේ!), පසුව ඔබ මේ ධර්මයෙ හි විධිමත් මාර්ගයක පිහිටවමු. එබැවින් එය අනුගමනය කරන්න. නොදන්නවුන්ගේ චිත්තාභිලාෂයන් අනුගමනය නොකරන්න.. ඔවුහු ඔබ අල්ලාහ්ගෙන් සුළුවෙන් වත් ආරක්ෂා නොකරති. අපරාධකරුවෝ කෙනෙක් තවත් කෙනෙකු ට ළබැඳි මිත්‍රයෝ ය. අල්ලාහ් (තමාට) බිය බැතිමත් අයගේ භාරකරුවෙකි. (45:18,19) 👈👈

👉👉 නුඹලාගේ දෙවියන් වෙතින් නුඹලා ට පහළ වූ දේ අනුගමනය කරන්න, ඔහු හැර (අන් අය) භාරකරුවන් කර අනුගමනය නොකරන්න. නුඹලා ඉගෙනුම ලබන්නේ සුළු වශයෙනි…(07:03) 👈👈

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

✍ සහීහ් වාර්තා වලට අනුව… ✍

👉👉 නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාණන් මෙසේ පවසයි,,, අපගේ ධර්මයට අයත් නොවන යම් දෙයක් ඇත් ද එය ප්‍රතික්ෂේප කරන්න… (මූලාශ්‍රය:සහීහ් මුස්ලිම් )👈👈

✊✊ එසේම මෙම අර්ථය ම ගෙන දෙන තවත් හදීසයන් බොහොමයක් ඇත.. ✊✊

🌟 උපන්දින සැමරීම බිද්’අතයක් හැරෙන්නට පිවිතුරු වූ ෂරියාවෙහි කිසිදු පදනමකින් තොර වූවකි.. 🌟

🚫🚫🚫 මෙලෙස උපන්දින සැමරීම යුදෙව්වන්ගෙන් හා කිතුනුවන්ගෙන් අනුකරණය කරන ලද්දකි… 🚫🚫🚫

👉👉 ප්‍රතික්ෂේප කරන්නන්ගේ සංස්කෘතියේ ඔවුන්ගේ දෑ අනුගමනය නොකරන ලෙස ට අප මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාණන් අවවාද කොට ඇත.. 👈👈

🌟👉 එතුමාණන් වරක්; ඔබ ඔබට පෙර පැමිණි සමූහයන් අඟලක් අඟලක් පාසා පිළිපදිනු ඇත. ඔවුන් තලගොයෙක්ගේ බෙනය තුළට රිංගුවහොත් ඔබ ද රිංගයි. ඔබ මෙසේ කරන තුරු විනිශ්චය දිනය නොපැමිණෙනු ඇත..” යයි පැවසුවේ ය.. 👇

ඔවුන් පෙරළා; ඕඅල්ලාහ්ගේදූතයාණනි! (එතුමාණන් හටඅල්ලාහ්ගේශාන්තිය හා සමාදානය අත්වේවා!) ඔබ අදහස් කරන්නේ යුදෙව්වන් හා කිතුනුවන් ද?”යි ඇසූ හ.. 👇

එවිට අප නබි නායක සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමාණන්;” වෙන කවුද ? “යයි පිළිතුරු දුන්නේ ය.. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි, මුස්ලිම් ) 🌟👈

👉👉 තව ද එතුමාණන්, ( අල්ලාහ්ගේ ශාන්තිය හා සමාදානය අත් වේවා!) කවරෙකු තවත් සමූහයක දෙයක් අනුගමනය කරන්නේ ද හෙතෙම ඔවුන්ට ම අයත් වන්නේ ය…” යනුවෙන් පැවසුවේ ය… 👈👈

👉👉📌 වඩාත්ම නරක ම දෙය වන්නේ මේ අයුරින් පැහැදිළි සාධක පැමිණ තිබිය දී ද ඇතැමුන් විසින් අල්ලාහ්ගේ සහ මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාණන්ගේ මඟ පෙන්වීමට එකතු කරන ලද මෙවැනි ආකාර වූ ආගමික නවෝත්පාදනයන් (බිද්’අත් ක්‍රියා) ක්‍රියාවට නංවමින් සිටීමයි…📌👈👈

🌹🌹🌹 මේ සියල්ලට ම පිළිතුර අති ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අල්ලාහු තආලාගේ පණිවුඩය වන ශුද්ධ වූ අල් කුර්ආනයයි..
මඟ පෙන්වීමෙන් හොඳ ම මඟ පෙන්වීම අප මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාගේ මඟ පෙන්වීමයි… 🌹🌹🌹

✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍

🌟🌟 පසු_සටහන… 🌟🌟

📌📌📌 අප සමාජයේ උපන්දින සැමරුම මේ අයුරින් ක්‍රියාව ට නංවන එක් ආකාර වූ බිද්’අතයක් පමයි..👇
නමුත් මේ අයුරින් අප නොදැනුවත්ව ම තවත් බිද්’අතයන් ද,හරාම් වූ දෑ ද අනුගමනය කරන්න ට ඉඩ තිබෙනවා.. 👉

✊ එම නිසා මෙවැනි දෑ හොඳින් හඳුනා ගැනීමට ත්,එයින් වැළකී සිටීමට ත් අප උත්සුක විය යුතුයි…✊

🎀🎀 එයට හේතුව මරණින් මතු අප අල්ලාහ් ඉදිරියේ නැගිටුවනු ලබා අල්ලාහ්ගේ විමසීම ට පිළිතුරු ලබා දෙන්නට වන විට,,සමාන කළ හෝ අනුකරණය කරනු ලැබූ කිසිවෙක් හෝ කිසිවක් අපගේ පිහිට ට නොපැමිණීමයි.. 🎀🎀

🌷🌷 වැඳුම් ලැබීමට සුදුසු කිසිවෙක් වෙත් ද ඒ අප මැවුම්කරුවාණන් වන අල්ලාහ් පමණි.. අප උත්තම නායක මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි ව සල්ලම් තුමාණන් ඔහුගේ දුතයාණන් ය.. 🌷🌷

🌾🌾 යා රබ්, අපව ආරක්ෂා කර අපට යහමාර්ගය සලසා දෙනු මැනව…🌾🌾

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.